KEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kemer Belediyesi'ne ait muhtelif taşınır ve taşınmazların kiralama ve satışı yapılacaktır

KEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10 adet işyerinin kiralaması ve muhtelif nitelikte taşınırların satışı yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kemer Belediyesi (Merkez Mah.Yalı Cad.No:1)  Hizmet Binası Belediye Meclisi toplantı salonunda Encümen ve istekliler huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KEMER İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-İHALE KONUSU: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan aşağıda belirtilen işyerleri, yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden 09.01.2020 tarihli ihale onay belgelerine istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre (Açık Teklif Usulü) ihale yolu ile kiraya verilecektir.
SIRA ADRES m2 FAALİYET
KONUSU
YILLIK MUHAMMEN (KİRA) BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI (TL) ŞARTNAME BEDELİ KİRA SÜRESİ
1 Kemer Merkez Mah.Münir ÖZKUL Liman Caddesi No:37/A-B 22 İşyeri 77.000,00 TL 11.550,00 TL 200,00 TL Yer teslim tarihinden itibaren 5 yıl
2 Kemer Merkez Mah.Münir ÖZKUL Liman Caddesi No:37/C 55 + 115 m2 bodrum kat İşyeri 221.000,00 TL 33.150,00 TL 200,00 TL Yer teslim tarihinden itibaren 5 yıl
3 Kemer Merkez Mah.Münir ÖZKUL Liman Caddesi No:37/2 K:1 138 İş yeri (Dernek,Vakıf,Birlik kullanımı için) 8.000,00 TL 1.200,00 TL 200,00 TL İhale tarihinden itibaren 5 yıl
4 Kemer Merkez Mah.Münir ÖZKUL Liman Caddesi No:37/2 K:2 138 İş yeri (Dernek,Vakıf,Birlik kullanımı için) 8.000,00 TL 1.200,00 TL 200,00 TL Yer teslim tarihinden itibaren 5 yıl
5 Kemer Merkez Mah.Münir ÖZKUL Liman Caddesi No:39/E 48 İşyeri 159.000,00 TL 23.850,00 TL 200,00 TL Yer teslim tarihinden itibaren 5 yıl
6 Kemer Merkez Mah.Münir ÖZKUL Liman Caddesi Zabıta Karakolu yanı No4/1 30,55 İşyeri 120.000,00 TL 18.000,00 TL 200,00 TL Yer teslim tarihinden itibaren 5 yıl
7 Kemer Çamyuva Mahallesi Turizm Bulvarı No:22/A Halı Saha,Soyunma Kabini,Wc 25.000,00-TL + KDV 3.750,00 TL 200,00 TL Yer teslim tarihinden itibaren 5 yıl
8 Kemer Tekirova Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No:1 Çaybahçesi 28.000,00-TL + KDV 4.200,00 TL 200,00 TL Yer teslim tarihinden itibaren 5 yıl
9 Kemer Tekirova Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No:13 Çaybahçesi 58.000,00-TL+ KDV 8.700,00 TL 200,00 TL Yer teslim tarihinden itibaren 5 yıl
10 Kemer Çamyuva Mahallesi Turizm Bulvarı No:13 Çaybahçesi 35.000,00-TL + KDV 5.250,00 TL 200,00 TL Yer teslim tarihinden itibaren 5 yıl
2-İHALE KONUSU:Belediyemize ait ekonomik ömrünü tamamlamış, aşağıda cinsi ve özellikleri belirtilen ihale konusu araçlar, 09.01.2020 tarihli ihale onay belgelerine istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre (Açık Teklif Usulü) ihale yolu ile satılacaktır.
SIRA ARAÇ MARKA VE TİPİ CİNSİ (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) MODEL/PLAKA KM RENK MUHAMMEN BEDEL (%1 KDV Hariç) GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI (TL) ŞARTNAME BEDELİ
1 FORD Kamyonet (Çalışır durumda) 1992/07 K 0104 297.886 BEYAZ 4.200,00 TL 126,00 TL 200,00 TL
2 MERCEDES BENZ Otomobil (Çalışır durumda) 2004/07 KCY 01 238.846 SİYAH 52.000,00 TL 1.560,00 TL 200,00 TL
3 BMW Otomobil (Çalışır durumda) 2005/07 K 1606 335.334 GÜMÜŞ GRİ 44.000,00 TL 1.320,00 TL 200,00 TL
3-ŞARTNAMELERİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:
3.1-İhale şartnameleri Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kira Takip Servisinden, bedelsiz görülebilir. İhaleye katılabilmek için şartnamenin 200,00 -TL. bedel karşılığında aynı adresten satın alınması zorunludur.
3-2-İhaleler 24.01.2020 Cuma günü saat: 10.00 da Kemer Belediyesi (Merkez Mah.Yalı Cad.No:1) Hizmet Binası Belediye Meclisi toplantı salonunda Encümen ve istekliler huzurunda başlanacaktır..
3-3-İhale müracaat dosyaları en geç 23/01/2020 Perşembe saat: 16.15’a kadar (Belediye Veznesi kapanış saati) kayıt numaralı alındılar karşılığında Kemer Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kira Takip Servisine verilecektir.
4-İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI :
4.1-Hangi ihaleye katıldığına dair müracaat dilekçesi.
2.2-Geçici teminata dair belgeyi,(2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Md. Göre teminat olarak kabul edilecek değerler)
4.3-İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
4.4-Özel kişiler için, Yerleşim Yeri Belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi (TC kimlik nolu) ,
4.5-Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin ihale tarihini kapsayan tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait 2020 yılında alınmış Ticaret Odası Belgesini,
4.6-Özel ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğini ve imza sirkülerini,
4.7-Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısını,
4.8-Ortak girişim olarak gireceklerin, Ortak Girişim Beyannamesi, bu ilanın 3.4, 3.5 ve 3.7’nci maddelerinde belirtilen belgeleri vermeleri zorunludur.
5-DİĞER HUSUSLAR:
5.1- İstekli, taşınmaz malı mevcut durumu ile görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda gelecekte Kemer Belediyesi aleyhine bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.
5.2-Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
5.3-Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.
5.4- İhaleye katılmayan, ihale gün ve saatinde hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
5.5-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.maddesinde sayılanlar ihaleye katılamazlar.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR