KEMALPAŞA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kemalpaşa Ansızca'da 36.509 m² fabrika binası ve müştemilatı icradan satılıktır

KEMALPAŞA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01132341
Şehir : İzmir / Kemalpaşa
Semt-Mahalle : ANSIZCA MAH. / KEMALPAŞA
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 14.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/1397 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
30,500,000 TL
Birinci Satış Günü
:
27.03.2020 11:00
İkinci Satış Günü
:
27.04.2020 11:00
Satış Yeri
:
ESKİ BELEDİYE CAD NO 4 ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ ÜST KAT GİRİŞ HOLÜ KEMALPAŞA İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KEMALPAŞA
İCRA DAİRESİ
2015/1397 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Kemalpaşa İlçesi Ansızca Mahallesi 169 Ada, 2 Parsel, de kayıtlı taşınmaz, Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlı olup tam hisse satışa çıkmıştır. Taşınmaz tapuda FABRİKA BİNASI VE MÜŞTEMİLATI OLAN ARSA vasfında geçmektedir. Taşınmaz Kemalpaşa Organize Saniye Bölgesi içerisinde kalıp imar işmellerinin tamamı KOSBİ tarafından takip edilmektedir. Taşınmaz tapu kaydında 36.509,68 m2 yüz ölçüme sahiptir. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinin 30/01/2020 tarih ve 0206 sayılı dosyamızda mevcut yazısına göre, 2. Etap Parselasyon imar uygulamasına konu edilmiş 36.509,68m2 saniyi vasfı alanını almıştır. Ancak 2. etap uygulama planı iptal edilmiş olup, parselasyon planı yeniden 18/12/2019-16/01/2020 tarihlerinde tekar askıya çıkmıştır yine satışa oknu edilen bu planda 36.525,55 m2 yüz ölçümlü sanayi vasfını almıştır.İkinci askı sürecinin itiraz değerlendirilmesi halen Kosbi tarafından değerlendirilmekte olup kesinleşmemiştir. Kosbinin yazına göre taşınmazın yüz ölçümündeki 16m2 büyümeye ilişkin İİK NUN 128 mad mucubince bir engel teşkil edip edemediği hususunda bilirkişi görüşüne başvurulmuş, yine bilirkişiden alınan 05/02/2020 tarihli raparo göre Kop kesinti oranlarının yeni yönetmelik de kaldırılmasından dolayı hesaplamadaki teknik hususlardan dolayı bu büyümenin gerçekleştiği, tapu kaydının esas olduğu yine bu durumun kesinleşmediği hali ile taşınmazın satış değerine her hangi bir değeşiklik yapmayacağı tespit olunmuştur. Taşınmaz konum itibariyle İZMİR ANKARA KARA YOLU ÜZERİNDE bulunmakta olup ana asfalta 180 m2 çepheli yine ana asfalta dik 50m diş yaptıktan sonra yine devamda 60 m ana asfalta cepheli olduğu görülmüştür. Taşınmaz saniyi alanı içerisinde kalıp etrafında yine sanayi yapılaşması mevcuttur. Taşınmaz düz bir yapıda olup çevresi tel örgü ile çevrilidir. Zemin alanları kısmen beton ve yine parke taşı ve kalan kısımlar toprak zemin şekildedir. Taşınmaz tüm alt yapı ve her türlü kamu hizmetinden yararlanır. Keşif günü itibariyle taşınmazın gezilmiş ancak her hangi bir yetkilinin ve görevlinin bulunmadağı görülmüştür. Taşınmazın üzerinde genel olarak harabe şekilde ekonomik ömrünü tamamlamış yıkık şekilde yapılar mevcuttur. Bu yapıların ciddi bir tadilat istediği görülmüştür Yine yapıların değerlendirilmesinde taşınmazın üzerinde 2030 m2 alanlı atıl vaziyette çatısı saçla kaplı yine duvarları olmayan vinç kirişleri mevcut imalat holü vardır. Yine taşınmazın üzerinde idari bina olarak kullanılan atıl vaziyette genel olarak içi ve dışı harabe olan 138 m2 taban alanlı 3 katlı yapı yine 192 m2 taban alanlı 2 katlı yapı mevcuttur. iki yapı birbirine bitişik olup yaklaşık 798 m2 kapılı alan hacmindedir. yapının bir kısım ve pencere ve kapıları yoktur yine içerisi harabe şeklindedir. Taşınmazın üzerinde yine yaklaşık 338 m2 alanlı harabe şeklinde yemak hane olarak kullanılan yapı, 217 m2 alanlı bakım onarım binası olarak kullanılan yine harabe şeklinde yapı, 114 m2 alanlı montaj binası olarak kullanılan harabe durumda yapı, 115 m2 marangoz hane olarak kullanılan yine harebe durumdaki yapı, 432 m2 harabe durumda kazan dairesi olarak kullanılan yapı, 522 m2 alanlı işçi soyunmu giyinme ve labaratuar olarak kullanılan harabe durumda yapı, 3778 m2 alanlı çatısı ve duvarları olmayan prefabrik iskelet halinde durun iki açıklıklı ürüm holü şeklinde yapı yine harabe durumda 85 m2 müştemilat, 53 m2 su deposu ve 24 m2 güvenlik kulübei mevcuttur taşınmazın üzerinde yine Beton Santrali mevcut olup santral atıl durumdadır. taşınmazın üzerinde keşif günü itibariyle binalara takılı yine bir kısmı yerde olan 8 adet tavan vinçleri yine köprülü portal vinçler mevcut olup bunlar çalışmaz durumdadır. yine beton santralinde 2 adet silo ve çakıl kepçeleme vinci mevcut olup bu da yine çalışmaz atıl hurda vaziyettir, taşınmazın üzerinde yine atıl vaziyette çalışmaz durumda iki adet çekici tır mevcuttur olup tüm ekip man toplamı 334,000,00 TL olarak değerlendirilşi bu taşınmazın toplam değeri içerisinde yer almaktadır.
Taşınmazın beyanlar hanesinde 18.10.2004 tarihli "4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun 18.maddesi uyarınca devir ve temlik edilemez." şerhi ile "Katılımcı geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydına taşınmazın icra yoluyla satışı dahil 3.kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır." yer almaktadır. 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun'un "Arsa Satışları" başlıklı 15. Maddesinin 3'üncü fıkrası ile "OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikli ödenmesi koşuluyla bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satılabilir." Hükmü gereğince kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine satış şartlarında yer verilmiştir.
Yüzölçümü : 36.509,68 m2
İmar Durumu : Sanayi alanı
Kıymeti : 30.500,000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 27/03/2020 günü 11,00- 11.10 arası
2. Satış Günü : 27/04/2020 günü 11.00-11:10 arası
Satış Yeri : ESKİ BELEDİYE CAD NO 4 ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ ÜST KAT GİRİŞ HOLÜ KEMALPAŞA İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1-İhale açık artırma sureti ile yapılacak olup Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde olması nedeni ile parseli icradan açık artırma yolu ile alacak yeni malikin OSB Kanununun 15. Maddesi ve ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 101. 102. Ve 109. Maddeleri uyarınca Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinden Tesis Kurma İzni Uygunluk Belgesi Alması gerekmektedir.
KATILIMCI KOŞULLARI: 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun 15. maddesi “OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.” Şeklindedir.Taşınmazın icra satışları dahil 3.kişilere devrinde OSB'den uygunluk şartı aranacak olup," Taşınmaz Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunduğundan, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu gereği: borç nedeniyle satışına karar verilen gayrımenkullerin icra yolu ile satışı halinde, Organize Sanayi Bölgesi (OSB.)'nın kuruluş protokolünde (ana sözleşmesinde) öngörülen niteliklere sahip alıcılara satış yapılmaktadır. İhaleye girecek olanların OSB uygulama yönetmeliği 101. Maddesinde belirtilen Kurulamayacak tesisler kapsamında bulunmaması gerekir. İhaleye iştirak edecek katılımcılar bu nitelik ve koşullara sahip olarak ve bu nitelik ve koşulları bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 106 .maddesinin 2 .fıkrası uyarınca Katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydına "taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur" şerhi konulur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır. Hükmüne yer vermiştir.
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 109.maddesinin 5.fıkrası uyarınca katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde OSB alacaklarını öncelikle ödenmesi koşulu bulunmaktadır. Ayrıca ihale usulü satışlarda ihaleye girecek olanların 08.08.2012 tarih ve 28378 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kurulamayacak Tesisler” başlıklı 101.maddesi kapsamında bulunmaması gerekmektedir.
OSB Uygulama Yönetmeliği 9.Bölüm OSB’lerde Kurulamayacak Tesisler, tesislerde Aranacak Nitelikler, Arsa Tahsis ve Satışları : Kurulamayacak Tesisler: Madde 101-(Değişik RG 08.08.2012-28378) (1) OSB’lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz:
a) Karma ve ihtisas OSB’lerde;
1) Ham petrol rafinerileri,
2) Kömür veya bitümlü şiştin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler,
3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,
4) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,
5) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,
6) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafıve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,
7) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,
8) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,
9) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin verilen; kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal, plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam, iplik ve benzeri atık ve hurdaları ara veya nihai ürüne çeviren tesisler hariç olmak üzere, her türlü atığın; geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlaştırılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler.
b) Karma OSB’lerde;
1) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler,
2) Petrokimya kompleksleri,
3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,
4) Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,
5) Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler,
6) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,
7) Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler,
8) Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri.
(2) OSB; karma OSB’lerde, yukarıda sayılan tesisler ile OSB’nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörlerini veya mevcut sektör yapısını, tesisin faaliyetinden kaynaklanan çevresel etkilerini, altyapı ve atıksu arıtma tesislerine etkilerini, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisini, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesislerin kurulmasına ilişkin olarak, üniversite ve konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir."
Temel Şartlar: MADDE 102 – (1) OSB’de arsa tahsisi için, kurulacak tesislerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Yer seçimi aşamasında getirilen kısıtlamalara uygun talepte bulunulması,
b) Kuruluş protokolünde belirlenen sektör sınıflamasına uygun tesis olması,
c) Kullanılacak elektrik, su ve diğer altyapı ihtiyaçlarının OSB’nin sağlayabileceğinden fazla olmaması,
ç) OSB'lerde kurulamayacak tesis tanımlamasının içinde olmaması.
Başkalarına Devir: MADDE 109 – (1) Katılımcıların satın aldığı parsellerin tapu kayıtlarına geri alım hakkı şerhi konur.
(2) Katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz.
(3) Bu arsalar katılımcılar veya mirasçıları tarafından borcun tamamı ödenmeden ve tesis üretime geçmeden satılamaz, devredilemez ve temlik edilemez. Bu husus tapuya şerh edilir. Arsa tahsis ve satışının şirket statüsündeki katılımcılara yapılması halinde, borcu ödenmeden ve tesis üretime geçmeden arsanın satışını ve spekülatif amaçlı işlemlerle mülkiyet hakkının devrini önlemeye yönelik tedbirleri almakta Bakanlık yetkilidir.
(4) Arsa tahsisi veya satışı yapılan firmanın tasfiyesi halinde, firmanın katılımcı vasfını taşıyan ortağına veya ortaklarına tahsis hakkının devri mümkündür. Bu konudaki işlemlerin muvazaalı olup olmadığının tetkikiyle sonucuna göre gerekli tedbirleri almakta Bakanlık yetkilidir.
(5) OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.
(6) Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç 2 yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.
(7) Bu husustaki yasaklara aykırılığın mahkemelerce tespiti halinde, arsa kimin tasarrufunda olursa olsun, tahsis veya satış tarihindeki bedeliyle geri alınarak bir başka katılımcıya tahsis ve satışı yapılır.
(8) Alıcı tapusunu aldıktan ve tesisini ikmal ettikten sonra devir ya da satış söz konusu olması halinde; OSB’nin yeni alıcı ile yapacağı sözleşmede, ilk alıcı ile yaptığı sözleşmede bulunan hükümleri çıkarma veya yeni hükümler koyma hakkı vardır.
2- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
3- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. KDV Damga vergisi,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/1397 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/01/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR