YAHYALI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kayseri/Yahyalı'da 267 m² kargir dükkan icradan satılıktır

YAHYALI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01180918
Şehir : Kayseri / Yahyalı
Semt-Mahalle : 100.YIL MAH. / YAHYALI
: 267

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 29.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/77 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
423,915 TL
Birinci Satış Günü
:
26.08.2020 10:10
İkinci Satış Günü
:
23.09.2020 10:10
Satış Yeri
:
Yahyalı Adliyesi Uzlaştırma Birimi Odası Yahyalı/Kayseri

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. YAHYALI İCRA DAİRESİ


2017/77 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İl, Yahyalı İlçe,100.YIL Mahallesi 80 Ada, 1 ve 2 Parseller,Tapu kayıtlarına göre; Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, 100. Yıl Mah. 80 Ada 1 parselde kayıtlı 135,00 m² yüzölçümünde kargir dükkan niteliğindeki taşınmazın tamamı, Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, 100. Yıl Mah. 80 Ada 2 parselde kayıtlı 132,00 m² yüzölçümünde arsa niteliğindeki taşınmazın tamamı olmak üzere;Her iki parsel üzerinde yapı inşa edilmiş olduğundan aralarında ekonomik bütünlük olması sebebiyle her iki parsel birlikte satışa çıkarılmıştır.80 Ada 1 parsel içerisinde 132 m²80 Ada 1 Parselde 132 m² taban alanlı olduğu ve buranın tamamında 267,00 ² lik dükkan bulunmaktadır. Taşınmz etrafı sanayi yapılardan olup meskun mahaldir.Her türlü belediye alt ve üst yapı hizmetinden yaralanmaktadır. Taşınmazlar içerisine 1995-2000 yıllarında yapıldığı belirlenen betonarme karkas bina olduğu, bu binanın her iki parsele birden bastığı bodrum(Depo), zemin(dükkan) ve 1. Kattan(Mesken) olduğu tespit edilmiş olup yapının çatısının olmadığı boya ve badana eksiklikleri ile zemin kaplama eksikliklerinin olduğu, pencerelerinin pvc olduğu kapılarının ise demir profilden imal edildiği, yapının önüne sac ile kaplama garaj yapıldığı ancak bu yapının parsel dışında kaldığı tespit edilmiştir.
Adresi : 100. Yıl Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 7. Blok Sok. İle Yeni Sanayi 6. Blok Sokak Arasında Kalmakta Olup Kapı Numarası Beirlenememiştir. Yahyalı / KAYSERİ
Yüzölçümü : 80 Ada 1 Parsel 135,00 m² ve 80 Ada 2 parsel 132,00 m²
İmar Durumu : İmarlı olup; Ayrık nizam 4 kat, taks; 0.30 kaks; 1.20
Kıymeti : 423.915,90 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 26/08/2020 günü 10:10 - 10:15 arası
2. Satış Günü : 23/09/2020 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri : Yahyalı Adliyesi Uzlaştırma Birimi Odası Yahyalı/Kayseri
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya/borçlulara varsa vekiline/vekillerine, alacaklıya varsa vekiline ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. Satış ilanı tebliğ edilecek ilgililer satış kararının verildiği tarih itibariyle belirleneceğinden, bu tarihten sonra tapuya haciz/ipotek koyduran haciz/ipotek alacaklısına satış ilanının tebliğ edilmemiş olması ihalenin feshini gerektirmez. Bu nedenle satış kararından sonra haciz/ipotek koyduran ilgililere satış ilanı tebliğ edilmeyecektir( T.C Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 2013/13999 Esas ve 2013/20464 Karar sayılı vb ilamları ). başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/77 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/06/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR