KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kaş Belediyesi'ne ait 49 adet gayrimenkul kiraya verilecek

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Andifli Mahallesi Halk Çarşısı (Kaş Sağlık Ocağı karşısı) Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binası C13 nolu Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İŞYERİ KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANI


1. Aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35c-45. maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.


2. İhale, Andifli Mahallesi Halk Çarşısı (Kaş Sağlık Ocağı karşısı) Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binası C13 nolu Toplantı Salonunda yapılacaktır.


3. İhale tarihi, saati, geçici teminat bedelleri ve yıllık muhammen bedeller aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.


4. İhaleye katılmak için;
4.1 Gerçek Kişilerin Sunacağı Belgeler:
4.1.1 Nüfus Kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğü veya e-devlet üzerinden alınabilir.) veya “aslı İdaremizce görülmüştür” ibareli nüfus cüzdanı sureti.
4.1.2 İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya e-devlet üzerinden alınabilir.)
4.1.3 Noter Onaylı İmza Beyannamesi (Asıl)
4.1.4 Tebligat için adres ve telefon beyanı, 2886 sayılı Kanun Kapsamında Yasaklı olmadığına dair beyanname ve ihale şartnamesinin kabul edildiğine dair beyannameyi içeren EK 1 Belgesi (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak).
4.1.5 Geçici Teminat mektubu veya Geçici Teminat Yatırıldığına dair Makbuz (Asıl). (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesinden alınacak.)
4.1.6 Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin İmza Beyannamesi (Asıl)
4.1.7 Kaş Belediyesine borcu olmadığına dair belge aslı (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak). İlgili kanunlar kapsamında yapılandırma yapılan borçlar, borç olarak sayılmayacak, borç ödeme taahhüdü v.b. hususlar kabul edilmeyecektir.
4.1.8 İhale dokümanının satın alındığına dair belge. (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak)
4.2 Tüzel Kişilerin Sunacağı Belgeler:
4.2.1 Noter tasdikli imza sirküleri
4.2.2 Tüzel kişiliğin ortak ve faaliyet alanlarını gösteren ticaret sicil gazetesi
4.2.3 Tebligat için adres ve telefon beyanı, 2886 sayılı Kanun Kapsamında Yasaklı olmadığına dair beyanname ve ihale şartnamesinin kabul edildiğine dair beyannameyi içeren EK 1 Belgesi (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak).
4.2.4 Geçici Teminat mektubu veya Geçici Teminat Yatırıldığına dair Makbuz (Asıl). (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesinden alınacak.)
4.2.5 Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Asıl).
4.2.6 Vekâleten katılım halinde, Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi (Asıl) .
4.2.7 Kaş Belediyesine borcu olmadığına dair belge aslı (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak). İlgili kanunlar kapsamında yapılandırma yapılan borçlar, borç olarak sayılmayacak, borç ödeme taahhüdü v.b. hususlar kabul edilmeyecektir.
4.2.8 İhale dokümanının satın alındığına dair belge. (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak)


5. İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin yukarıda sıralanan (4. Madde) belgelerini; Kapalı zarf içinde, isteklinin adı veya ticari unvanı (Gerçek veya Tüzel Kişinin Adı, Ortakları) ile ihalenin adı zarf üzerinde yazılı ve zarfın ek yerleri imzalı olarak, en geç aşağıda tabloda belirtilen ihale saatlerinden 1 (bir) saat önce alındı belgesi karşılığı, Andifli Mahallesi Halk Çarşısı (Kaş Sağlık Ocağı karşısı) Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne vermesi gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatlerden sonra yapılacak başvurular ve posta ile yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.


6. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, Andifli Mahallesi Halk Çarşısı (Kaş Sağlık Ocağı karşısı) Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. Ancak ihaleye katılacakların ihale şartnamesini almaları zorunlu olup, dosya bedeli 300,00.-TL (ÜçyüzTL)’dir.


7. İhalesi Yapılacak Taşınmazlara İlişkin Bilgiler Tablosu:

Sıra No Mahalle / Mevkii Ada Parsel Taşınmaz No Cinsi Alanı İhale Kira Süresi Yıllık Muhammen Bedeli Geçici Tem. Bedeli % 3 Tarih Saat
1 Andifli Mah. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 No:2 İşyeri 14 m2 5 6.750,00 TL 1.012,50 TL 05.02.2020 10.00
2 Andifli Mah. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 No:8-C İşyeri 14 m2 5 9.600,00 TL 1.440,00 TL 05.02.2020 10.15
3 Andifli Mah. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 No:9-B-C İşyeri 28 m2 5 12.000,00 TL 1.800,00 TL 05.02.2020 10.30
4 Andifli Mah. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 No:17-C İşyeri 14 m2 5 6.500,00 TL 975,00 TL 05.02.2020 10.45
5 Andifli Mah. Atatürk Bulvarı Kaş Otogar İçi 1 58 No:33-A İşyeri 26m2 2 8.200,00 TL 492,00 TL 05.02.2020 11.00
6 Andifli Mah. Atatürk Bulvarı Otogarajı İçi 1 58 No:33-N İşyeri 18 m2 2 7.000,00 TL 420,00 TL 05.02.2020 11.15
7 Andifli Mah. Atatürk Bulvarı Otogarajı İçi 1 58 No:33-S İşyeri 18 m2 2 7.000,00 TL 420,00 TL 05.02.2020 11.30
8 Andifli Mah. Atatürk Bulvarı Otogarajı İçi 1 58 No:33-V İşyeri 18 m2 2 7.000,00 TL 420,00 TL 05.02.2020 11.45
9 Andifli Mah. Atatürk Bulvarı Kaş Otogar İçi 1 58 No:41 İşyeri 100 m2 2 25.000,00 TL 1.500,00 TL 05.02.2020 12.00
10 Andifli Mah. Atatürk Bulvarı Otogarajı Altı 1 58 No:2/O İşyeri 18 m2 2 7.000,00 TL 420,00 TL 05.02.2020 12.15
11 Andifli Mah. Belediye Hizmet Binası Altı 37 38 No:18/A-B İşyeri 24 m2 5 17.000,00 TL 2.550,00 TL 05.02.2020 13.30
12 Andifli Mah. Belediye Hizmet Binası Altı 37 38 No:18/F İşyeri 18 m2 5 16.500,00 TL 2.475,00 TL 05.02.2020 13.45
13 Andifli Mah. Belediye Pasajı 153 1 No:1-E İşyeri 13 m2 5 10.200,00 TL 1.530,00 TL 05.02.2020 14.00
14 Andifli Mah. Belediye Pasajı 153 1 No:1-G/H İşyeri 28 m2 5 17.000,00 TL 2.550,00 TL 05.02.2020 14.15
15 Andifli Mah. Belediye Pasajı 153 1 No:P 1-2 İşyeri 75 m2 5 21.500,00 TL 3.225,00 TL 05.02.2020 14.30
16 Andifli Mah. Belediye Pasajı 153 1 No:P-4 İşyeri 17 m2 5 4.500,00 TL 675,00 TL 05.02.2020 14.45
17 Andifli Mah. Belediye Pasajı 153 1 No:P 6 İşyeri 17 m2 5 4.500,00 TL 675,00 TL 05.02.2020 15.00
18 Andifli Mah. Belediye Pasajı 153 1 No:P 7-8 İşyeri 54 m2 5 14.000,00 TL 2.100,00 TL 05.02.2020 15.15
19 Andifli Mah. Çerçiler Mevkii Cumhuriyet Parkı Büfe İşyeri 20 m2 5 2.000,00 TL 300,00 TL 05.02.2020 15.30
20 Andifli Mah. Halk Konutlar Sok. Halk Çarşısı 18 7 Zemin Kat No:A5 İşyeri 40 m2 5 8.500,00 TL 1.275,00 TL 05.02.2020 15.45
21 Andifli Mah. Halk Konutlar Sok. Halk Çarşısı 18 7 Zemin Kat No:A6 İşyeri 7 m2 5 3.500,00 TL 525,00 TL 05.02.2020 16.00
22 Andifli Mah. Halk Konutlar Sok. Halk Çarşısı 18 7 Zemin Kat No:B9 İşyeri 28.20 m2 5 8.000,00 TL 1.200,00 TL 05.02.2020 16.15
23 Andifli Mah. Halk Konutlar Sok. Halk Çarşısı 18 7 Bodrum Kat No:C1 İşyeri 34 m2 5 7.500,00 TL 1.125,00 TL 05.02.2020 16.30
24 Andifli Mah. Halk Konutlar Sok. Halk Çarşısı 18 7 Zemin Kat No:C10 İşyeri 40 m2 5 9.000,00 TL 1.350,00 TL 05.02.2020 16.45
25 Andifli Mah. Hükümet Cad. 24 1 No:2/1 İşyeri 60 m2 3 40.000,00 TL 3.600,00 TL 05.02.2020 17.00
26 Andifli Mah. Ortaokul Sokak 37 30 No:3 İşyeri 10 m2 3 4.800,00 TL 432,00 TL 06.02.2020 10.00
27 Andifli Mah. Ortaokul Sokak 37 30 No:3/G İşyeri 20 m2 3 15.000,00 TL 1.350,00 TL 06.02.2020 10.15
28 Andifli Mah. Ortaokul Sokak 37 30 No:3/1 İşyeri 120 m2 5 62.000,00 TL 9.300,00 TL 06.02.2020 10.30
29 Andifli Mah. Ortaokul Sokak 37 30 No:3/2 İşyeri 100 m2 5 43.000,00 TL 6.450,00 TL 06.02.2020 10.45
30 Andifli Mah. Ortaokul Sokak 37 30 No:3-L İşyeri 20 m2 5 15.000,00 TL 2.250,00 TL 06.02.2020 11.00
31 Çukurbağ Mah. Alanyeri Mevkii 217 251 Arazi 24.654,50m2 5 2.500,00 TL 375,00 TL 06.02.2020 11.15
32 Gömbe Mah. Elmalı Cad. 186 1 No:14 İşyeri 103+93 m2 depo 5 9.000,00 TL 1.350,00 TL 06.02.2020 11.30
33 Gömbe Mah. Uçarsu Cad. 186 1 No:2/1 İşyeri 20m² 5 2.500,00 TL 375,00 TL 06.02.2020 11.45
34 Gömbe Mah. Uçarsu Cad. 186 1 No:2/3 İşyeri 45m² 5 6.000,00 TL 900,00 TL 06.02.2020 12.00
35 Gömbe Mah. Çataloluk Cad. 216 7 No:20 İşyeri 82 m2 5 7.500,00 TL 1.125,00 TL 06.02.2020 12.15
36 Gömbe Mah. Çataloluk Cad. 216 7 No:22/1 İşyeri 40 m2 5 4.800,00 TL 720,00 TL 06.02.2020 13.30
37 Kınık Mahallesi Belediye Hizmet Binası 175 25 No:3/1 İşyeri 335 m2 5 20.000,00 TL 3.000,00 TL 06.02.2020 13.45
38 Kınık Mah. Bel. Hiz. Bin. Altı 175 25 No:3/C İşyeri 20 m2 5 4.700,00 TL 705,00 TL 06.02.2020 14.00
39 Kınık Mah. Bel. Hiz. Bin. Altı 175 25 No:3/D İşyeri 20 m2 5 4.700,00 TL 705,00 TL 06.02.2020 14.15
40 Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi 102 1 B Blok No: B28 Sanayi Dükkânı 60 m2 5 5.000,00 TL 750,00 TL 06.02.2020 14.30
41 Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi 102 1 D Blok No:D21 Sanayi Dükkânı 60 m2 5 5.000,00 TL 750,00 TL 06.02.2020 14.45
42 Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi 102 1 D Blok No:D24 Sanayi Dükkânı 60 m2 5 5.000,00 TL 750,00 TL 06.02.2020 15.00
43 Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi 102 1 E Blok No:30/5-1 Eczane 91 m2 5 15.000,00 TL 2.250,00 TL 06.02.2020 15.15
44 Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi 102 1 E Blok No:30/5-2 Market 102 m2 5 16.000,00 TL 2.400,00 TL 06.02.2020 15.30
45 Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi 102 1 E Blok No:30/5-3 İşyeri 170m2 5 20.000,00 TL 3.000,00 TL 06.02.2020 15.45
46 Sütleğen Mah. 106 1 Ahşap Büfe/Çay bahçesi 10m² Büfe + 150m² Açık Alan 5 3.200,00 TL 480,00 TL 06.02.2020 16.00
47 Sinneli Mah. Köyiçi Mevkii 175 14 Arazi 13.784,28m2 3 1.200,00 TL 108,00 TL 06.02.2020 16.15
48 Yayla Kılınçlı Mah. 103 116 Arazi 26.921,47 m2 3 1.600,00 TL 144,00 TL 06.02.2020 16.30
49 Cemre Mah. Cemile Mevkii 154 3 Arazi 10.009,67 m2 3 1.200,00 TL 108,00 TL 06.02.2020 16.45

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR