POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kartaltepe Alışveriş Merkezindeki dükkanlar kiraya verilecek

POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01092011
Şehir : Ankara / Polatlı
Yayınlandığı Gazeteler

POLATLI POSTASI 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İstiklal Mahallesi 140080 ada 1 parsel içerisinde K Blokta bulunan Kartaltepe Alışveriş Merkezindeki Belediyeye ait dükkanlar kiraya verilecek
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Polatlı Belediyesi (Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi No:63 Polatlı/ANKARA)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLAN

İlçemiz İstiklal Mahallesi 140080 ada 1 parsel içerisinde K Blokta bulunan Kartaltepe Alışveriş Merkezindeki belediyemize ait aşağıdaki tabloda kat ve numaraları belirtilen dükkanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda 17.12.2019 Salı günü saat 15:00’de başlamak üzere 5’er dakika ara ile kira ihalesi yapılacaktır.

Sıra No Bulunduğu Kat Dükkan No Brüt Alan (m2) Kira Süresi KDV Dahil Aylık Muhammen Bedel (TL) Geçici teminat (TL)
1 Bodrum Kat 1 37,06 3 YIL 400,00 450,00
2 Bodrum Kat 2 35,10 3 YIL 400,00 450,00
3 Bodrum Kat 3 33,54 3 YIL 400,00 450,00
4 Bodrum Kat 4 35,09 3 YIL 400,00 450,00
5 Zemin Kat 16 111,80 3 YIL 6.000,00 6.480,00
6 Zemin Kat 17 110,90 3 YIL 6.000,00 6.480,00
7 Zemin Kat 18 109,60 3 YIL 6.000,00 6.480,00
8 Zemin Kat 19 208,80 3 YIL 7.000,00 7.560,00
9 Zemin Kat 27 53,27 3 YIL 2.000,00 2.160,00
10 Zemin Kat 28 50,39 3 YIL 1.750,00 1.890,00
11 Zemin Kat 29 50,37 3 YIL 1.750,00 1.890,00
12 Zemin Kat 30 50,55 3 YIL 1.750,00 1.890,00
13 Zemin Kat 36 162,20 3 YIL 6.000,00 6.480,00
14 Zemin Kat 38 162,20 3 YIL 6.000,00 6.480,00
15 1.Kat 46 71,64 3 YIL 1.750,00 1.890,00
16 1.Kat 47 182,63 3 YIL 1.000,00 + %4 Ciro 1.080,00
48 175,29
49 174,70
50 431,14
17 1.Kat 51 173,46 3 YIL 3.000,00 3.240,00
18 1.Kat 52 173,46 3 YIL 3.000,00 3.240,00
19 1.Kat 53 173,46 3 YIL 3.000,00 3.240,00
20 2.Kat 59 863,70 3 YIL 11.000,00 11.880,00
21 2.Kat 67 182,63 3 YIL 3.000,00 3.240,00
22 2.Kat 68 175,29 3 YIL 3.000,00 3.240,00
23 2.Kat 69 174,70 3 YIL 3.000,00 3.240,00
24 2.Kat 70 431,14 3 YIL 6.500,00 7.020,00
25 2.Kat 71 173,46 3 YIL 3.000,00 3.240,00
26 2.Kat 72 173,46 3 YIL 3.000,00 3.240,00
27 2.Kat 73 173,46 3 YIL 3.000,00 3.240,00
28 2.Kat 74 159,92 3 YIL 3.000,00 3.240,00
29 2.Kat 75 173,44 3 YIL 3.000,00 3.240,00
30 2.Kat 76 173,44 3 YIL 3.000,00 3.240,00
31 2.Kat 77 348,86 3 YIL 6.000,00 6.480,00
32 2.Kat 78 702,91 3 YIL 10.000,00 10.800,00
33 3.Kat 82 87,93 3 YIL 6.000,00 6.480,00
34 3.Kat 87 123,32 3 YIL 7.500,00 8.100,00
35 3.Kat 88 83,60 3 YIL 6.000,00 6.480,00
36 3.Kat 90 173,10 3 YIL 1.000,00 + % 10 Ciro 1.080,00
91 173,26
92 173,26
93 519,75
37 3.Kat 96 175,20 3 YIL 7.000,00 7.560,00


1- İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Polatlı Belediyesi (Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi No:63 Polatlı/ANKARA) Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.


2- İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.


3- Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi No:63 Polatlı/ANKARA


4- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.


5- İhaleye katılabilmek için;


A. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,


B. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (Nüfus cüzdanı sureti), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,


C. Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış kayıt belgesi,


Ç.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi


D.Noter tasdikli imza beyannamesi/ imza sirküleri

  1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

  2. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname ile imza sirküleri,

  3. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri

E. isteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b), (c), (ç), (d) ’deki belgeleri ayrı ayrı sunması gerekmektedir.


F. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi


G. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,


H. Geçici teminatın yatırıldığını gösteren belge,


6- Şartname bedeli 100,00 TL


7- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 17.12.2019 Salı günü saat 15:00’ e kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.


İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR