KARACABEY İCRA DAİRESİ

Karacabey/Akhisar'da salça fabrika binası, idari bina ve üzerindeki yapılar icradan satılıktır Düzeltme İlanına Git

KARACABEY İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01138336
Şehir : Bursa / Karacabey
Semt-Mahalle : AKHİSAR MAH. / KARACABEY
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 26.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/1096 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
22,615,629 TL
Birinci Satış Günü
:
06.04.2020 11:30
İkinci Satış Günü
:
04.05.2020 11:30
Satış Yeri
:
Tabaklar Mahallesi İsmail Hakkı Atış İş Merkezi Kat : 1 No:12 KENT KONSEYİ TOPLANTI SALONU(Buski Şubesi Yanı) Karacabey/BURSA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KARACABEY
İCRA DAİRESİ
2018/1096 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN Özellikleri : Bursa ili, Karacabey İlçesi, Akhisar Mahallesi, 140 ada, 3 parsel, aynı yer 141 ada, 1 parsel, aynı yer 113 ada, 16 parsel, aynı yer 113 ada, 19 parsel, aynı yer 113 ada, 12 parsel sayılı tarla vasfındaki taşınmazlar İİK 128/son fıkrasında "Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün hâlinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar bir bütün olarak paraya çevrilir." hükmü gereğince bir bütün halinde tek seferde satılacak olup,

Akhisar mahallesi, 140 ada 3 parsel numarada, 18.047.90 metrekare alanlı tamamı Misya gıda sanayi ve Ticaret anonim şirketi adına Tarla vasfinda tapuya kayıtlıdır.; Taşınmaza ait dosyada mevcut tapu kaydım ve ölçekli harita örneğini zemine uyguladık, aynen uymaktadır, yer burasıdır. imar Durumu : Karacabey Belediyesi imar ve Şehircilik Müdürlüğünce dosya içerisine gönderilen imar durum belgesine göre parsel 2020 yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında tarım alanı içerisinde kalmaktadır.
Mevcut Durumu Parsel tapuda tarla vasfında olsa da Keşif tarihi 'üzerinde parselin üzerinde 5 adet yapı vardır.

1-Parselin orta kısmında yola yakın yerde 112.82.m2 alanlı çiftçi lokal binası vardır. Yığma kagir tarzda inşa edilmiş olup üzerinde çelik çatısı ve trapez saç levhadan da çatı örtüsü vardır_Yapı grubu olarak tek karlı ofis,dükkan,basit atölyeler sınıfında 2/B grubuna girmektedir.2018 yılı m2 değeri 483,00 TL yıpranım olarak da %20 düşülecek ve %80 i alınacaktır.

2-1 nolu lokal binasının güneyinde 60,77 m2 alanlı pompa binası vardır. Yapı grubu olarak tek katlı ofis,dükkan,basit atölyeler sunfinda 2/B grubuna girmektedir.2018 yılı m2 değeri 483,00 TL dir.yıpranım olarak da %20 düşülecek ve %80 i alınacaktır

3-2 nolu pompa binasının güneyinde 29.76.m2 alanlı pompa binası vardır. Yapı grubu olarak tek katlı ofis,dükkan basit atölyeler sınıfında 2/B grubuna girmektedir.2018 yılı m2 değeri 483,00 TL dir.yapranım olarak da %20 düşülecek ve %80 i alınacaktır

4-3nolu pompa binasının güneyinde 215.09.m2 alanlı biyolojik arıtma havuzu vardır. Yapı grubu olarak tek katlı ofis,dükkat,basit atölyeler sınıfında 2/B grubuna girmektedir.2018 yılı m2 değeri 483,00 Tldir yıpranım olarak da %20 düşülecek ve %80 i alınacaktır

5-bütün bu yapıların doğusunda krokide 5 numara ile gösterilen yerde 806.77.rn2 alanlı biyolojik arıtma havuzu vardır. Yapı grubu olarak tek katlı ofis,dükkan,basit atölyeler sınıfında 2/B grubuna girmektedir.2018 yılı m2 değeri 483,00 TL dir. Yıpranım olarak da %20 düşülecek ve %80 i alınacaktır
Dosya üzerinde yapılan incelemede bu yapılara ait ruhsata rastlanmamıştır. sadece 141 ada 1 parsel için 1425 m2 Ilk yapı ruhsat alınmıştır. ayrıca cins değişikliği yapılan parsellerin yapı ruhsatı ve iskanlarının olduğu tespit edilmiştir. söz konusu parsel üzerindeki yapıların imar barışı kapsamında başvurulması halinde (31/10/2018) tarihine kadar ruhsatlandırılması mümkün olacaktır. Fakat dava konusu kapsamında satış işlemi süresi göz önüne alındığında bu tarihe yetişmesi mümkün değildir. Ruhsatlandırması da daha sonraki tarihlerde zor olacaktın,Yine de değerlendirilmesi yapılacaktır. Ama ruhsatsız olduğu bilinmelidir. Aynca parseller ayrı ayrı hesaplanacak olsa da fabrika ve müştemilatlarının bir kaç parselde kurulu olması sebebiyle bütünlük ve fabrikanın işleyişi açısından hepsinin birden satılması mümkündür. .ayrı ayrı satılması uygun değildir.
Akhisar mahallesi, 141 ada 1 parsel numarada, 1.875.00 m2 alanlı tamamı Misya gıda sanayi ve Ticaret anonim şirketi adına Salça Fabrika binası ve idari bina ve tarlası vasfinda tapuya kayıtlıdır.
Ta.şınmaza ait dosyada mevcut tapu kaydını ve ölçekli harita örneğini zemine uyguladık, aynen uymaktadır, yer burasıdır.
İmar Durumu : Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce dosya içerisine gönderilen imar durum belgesine göre parsel 2020 yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında bir kısmı kırsal yerleşim alanı sınırlarında bir kısmı da tarım alanı içerisinde kaldığı_ belirtilmiştir.. Mevcut Durumu : Parsel tapu kaydındaki fabrika binası yıkılmış yerine yeni bina yapilmıştır. Yapılan bu yeni binanın henüz yapı kullanma izin belgesi alınmamıştır. .Yapılan bu binanın bir kısmı parselin kuzey ve batısından geçen D.S.İ kanalı üzerine bir kısmı da yine misya gıda ya ait 113 ada 12 nolu parsel üzerine taşkın olarak inşa edilmiştir. Keşif tarihi üzerinde parselin Üzerinde 2 adet yapı vardır.
1-Parselin orta kısmında yola yakın yerde krokide 1 numara ile gösterilen yerde 105,65.m2 alanlı trafo binası vardır. Yapı grubu olarak tek katlı ofis,dükkan,basit atölyeler sınıfında 2/B grubuna girmektedir .2018 yılı m2 değeri 483,00 TL dir. yıpranım olarak da %20 düşülecek ve %80 i alınacaktır
2- Krokide 2 numara ile gösterilen yerde 890.m2 alanlı beton saha vardır.
3-Krokide 3 numara ile gösterilen yerde 880.15.m2 alanlı fabrika binası vardır. Prefabrik betondan yeni yapılmış olup 7,00 mt yükseklik vardır batı cephesi açık olup diğer cepheleri perde beton halindedir. prefabrik yapı olarak 2/C yapı grubuna girmektedir. 2018 yılı rayici 578,00 TL dir. Yeni yapı olduğu için yıpranım düşülmeyecektir. DSİ kanalı Üzerinde yer aldığındanruhsatlandınlması ve imar banşına da yapım yılı tarihiyle girmesi de zor olacaktır.Yine de değerleme yapılacaktır.
Dosya üzerinde yapılan incelemede bu yapılara ait yapı kullanma ruhsata rastlanılmamıştır.
Akhisar mahallesi, 113 ada 16 parsel numarada, 1.497.64 m2 alanlı, tamamı Misya gıda sanayi ve Ticaret anonim şirketi adına kantar binası ve Tarlası vasfında tapuya kayıtlıdır.
Taşınmaza ait dosyada mevcut tapu kaydım ve ölçekli harita örneğini zemin uyguIadık, aynen uymaktadır. yer burasıdır. imar Durumu : Karacabey Belediyesi Imar ve Şehircilik Müdürlüğünce dosya içerisine gönderilen imar durum belgesine göre parsel 2020 yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında tarım alanı içerisinde kaldığı belirtilmiştir.
Mevcut Durumu Parsel tapuda tarla vasfında olsa da Keşif tarihi üzerinde parselin Üzerinde 6 adet yapı vardır.
1-Parselin batı kısmına yakın yerde 35.74.m2 alanlı laboratuar olarak kullanılan sabit konteynır binaları vardır. Yapı grubu olarak tek katlı ofis, dükkat, basit atölyeler sınıfında 2/B grubuna girmektedir.2018 yılı m2 değeri 483,00 TL dir. yıpranım olarak da %20 düşülecek ve %80 i alınacaktır
2-Krokide 2 numara ile gösterilen yerde 16.70.m2 alanlı kantar binası vardır. Yapı grubu olarak tek katlı ofis dükkan, basit atölyeler sınıfinda 2/B3 grubuna girmektedir. 2018 yılı m2 değeri 483,00 TL dir. yıpranım olarak da. %20 düşülecek ve %80 i alınacaktır
3-Krokide 3 numara ile gösterilen yerde 20.14.m2 alanlı kantar rampası vardır. 1/b yapı grubuna girmektedir' .2018 yılı rayici 228,00 tl dir.
4-krokide 4 numara ile gösterilen yerde 48.50.m2 alanlı kantar vardır. Yapı grubu olarak tek katlı ofis,dükkan,basit atölyeler sınıfında 2/B grubuna girmektedir.2018 yılı m2 değeri 483,00 TL dir, yıpranım olarak da %20 düşülecek ve %80 i alınacaktır
5- krokide 5 numara ile gösterilen yerde 20.82.m2 alanlı kantar rampası vardır. 1/B yapı grubuna girrnektedir:2018 yılı rayici 228,00 t1 dir.
6-Krokide 6 numara ile gösterilen yerde 21.50. m2 tül uzunluğunda 1,20mt yüksekliğinde beton duvar ve duvar Üstünde 0.80mt yüksekliğinde tel çit ve tel çit üzerinde 0,60mt yüksekliğinde jiletli tel vardır.
7-krdokide 7 numara ile gösterilen yerde 1400.00 m2 alan beton ile kaplanmışlar
Dosya üzerinde yapılan incelemede bu yapılara ait ruhsata rastlanmamıştır.
Akhisar mahallesi, 113 ada 19 parsel numarada, 16.435.16 m2 alanlıtamamı Misya gıda sanayi ve Ticaret
anonim şirketi adına Kalorifer kazan dairesi ve buhar enerji merkezi, 2 adetatölye depo ve tarlası vasfinda tapuya kayıtlıdır. Taşınmaza ait dosyada mevcut tapu kaydınıve ölçekli harita örneğini zemine uyguladık, aynen uymaktadir, yer burasıdır.
İmar Durumu : Karacabey Belediyesi imar ve Şehircilik Müdürlüğünce dosya içerisine gönderilen imar durum belgesine
göre parsel 2020 yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında tarım alanı içerisinde kaldığı belirtilmiştir,
Mevcut Durumu : Parsel tapuda tarla vasfında olsa da Keşif tarihi üzerinde parselin üzerinde12 adet yapı vardır.
1-ekli krokide 1 numara ile gösterilen yerde 201.45 .m2 alanlı depo binası vardır. Yapı grubu olarak tek katlı ofis ,dükkan,basit atölyeler sınıfında 2/B grubuna girmektedir.2018 yılı m2 değeri 483,00 TL dir. yıpranım olarak da %20 düşülecek ve %80 i alınacaktır
2-Krokide 2 numara ile gösterilen yerde 139.04.m2 alanlı eski buhar merkezinin beton temelleri vardır.
3-Krokide 3 numara ile gösterilen yerde 189.55.m2 alanlı atölye binası vardır. Yapı grubu olarak tek katlı ofis dükkan,basit atölyeler sınıfında 2/B grubuna girmektedir.2018 yılı m2 değeri 483,00 TL dir, yıpranım olarak da %20 düşülecek ve %80 i alınacaktır
4 Krokide 4 numara ile gösterilen 188.18 m2 alanlı atölye binası vardır. Yapı grubu olarak tek katlı ofis dükkan, basit atölyeler sınıfında 2/B grubuna girmektedir. 2018 yılı m2 değeri 483,00 TL, yıpranım olarak da %20 düşülecek, ve %80 i alınacaktır.
5- krokide 5 numara ile gösterilen yerde 275.73.m2 alanlı sundurma binası vardır. Yapı grubu olarak tek katlı ofis, dükkan basit atölyeler sınıfında 2/B grubuna girmektedir. .2018 yılı m2 değeri 483,00 TL dir, yıpranım olarak da %20 düşülecek ve %80 i alınacaktır
6-Krokide 6 numara ile gösterilen yerde 632.46.m2 alanlı kalorifer dairesi ve buhar merkez binası vardır. Yapı grubu olarak tek katlı ofis, dükkan basit atölyeler sınıfında 2/B grubuna girmektedir. .2018 yılı m2 değeri 483,00 TL dir yıpranım olarak da %20 düşülecek ve %80 i alınacaktır
7-Krokide 7 numara ile gösterilen yerde 637.32.m2 alanlı kömür deposu binası vardır. Yapı grubu olarak tek katlı ofis,dükkan,basit atölyeler sınıfında 2/B grubuna girmektedir.2018 yılı m2 değeri 483,00 TL di r, yıpranım olarak da %20 düşülecek ve %80 i alınacaktır
8-krokide 8 numara ile gösterilen yerde 780.65. m2 alanlı çıkış ve iniş rampası vardır.Rampa yerden ortalama 1.60.mt yüksekliğine erişmektedir.
9-krokide 9 numara ile gösterilen kısımda 8.583,23 .m2 nın alanı beton ile kaplıdır.
10-krokide 10 numara ile gösterilen 4.215.98.m2 alanlı toprak kısımda.
11- krokide 11 numara ile gösterilen yerde 49.59.rn2 alanlı rampa yeri vardır. Yapı grubu olarak tek katlı ofis,dükkan,basit atölyeler sınıfında 2/B grubuna girmektedir.2018 yılı m2 değeri 483,00 TL dir. yıpranım olarak da %20 düşülecek ve%80 i alınacaktır
Akhisar mahallesi, 113 ada 12 parsel numarada, 17.541.00 m22 alanlı tamamı Misya gıda sanayi ve Ticaret anonim şirketi adına sosyal tesis ,idari bina,fabrika binası, sundurma,ve tarlası vasfında tapuya kayalıdır.
Taşınmaza ait dosyada mevcut tapu kaydını ve ölçekli harita örneğini zemine uyguladık, aynen uymaktadır, yer burasıdır. imar Durumu : Karacabey Belediyesi imar ve Şehircilik Müdürlüğünce dosya içerisine gönderilen imar durum belgesine göre parsel 2020 yılı 1/104000 ölçekli Çevre Düzeni Planında tarım alanı içerisinde kaldığı belirtilmiştir..
Mevcut Durumu : Parsel tapuda tarla vasfinda olsa da Keşif tarihi üzerinde parselin üzerinde 10 adet yapı vardır.
1-ekli krokide I numara ile gösterilen yerde 306.88 .m2 alanlı sosyal tesis binası. Vardır. Tek katlı olarak inşa edilmiştir. Bay ve bayan soyunama odaları ile tuvalet ve duş yerleri mevcuttur. 3/B yapı grubu 2018 yılı rayici 966,00 TL dir
2-Krokide 2 numara ile gösterilen yerde 300.88.m2 alanlı merkez idari bina vardır. 1 zemin,2 normal ve 1 yüksek çatı katı olmak üzere toplam 4 katlıdır, zemin katı yemekhane ve bulaşıkhane olarak kullanmaktadır.3/B yapı grubuna girmektedir. yıpranım olarak da %20 düşülecek ve %80 i alınacaktır, birincikatta ise yönetici odaları muhasebe,vezne,toplantı odası ve tuvaletler yer almaktadır, taşıyıcı duvar olarak ateş tuğlası kullanılmış ve dekoratif olarak tercih edilmiştir.kapı ve çerçeveler aliminyumesaslı ve çift camlıdır.2.katta ise mescid ve depolardan ibarettir.Yerler şap betonu halindedir.Son kat ise rnisafirhane olarak çatı arası olarak düzenlenmiştir Çatı arasına izolasyon yapılmıştır ve tavanlar osb sunta olarak bırakılmıştır. Bu kat kaba inşaat halindedir.bu bölümde 8 oda 2 banyo yer almaktadır. Çerçeveler ise pvc esaslı ve çift camlıdır..3/B yapı grubu 2018 yılı rayici 966,00 TL dir.
3-Krokide 3 numara ile gösterilen yerde 28.52m2 alanlı güvenlik binası vardır. Yapı grubu olarak tek katlı ofis,dükkan basit atölyeler sınıfında 2/B grubuna girmektedir.2018 yılı m2 değeri 483,00 TL dir, yıpranım olarak da %20 düşülecek ve %80 i alınacaktır
4-Krokide 4 numara ile gösterilen yerde 34.67.m2 alanlı güvenlikbinası vardır. Yapı grubu olarak tek katlı ofis,dükkan..basit atölyeler sınıfında 2/B grubuna girmektedir.2018 yılı m2 değeri 483,00 TL dir, yıpranım olarak da %20 düşülecek ve %80 i alınacaktır
5- krokide 5 numara ile gösterilen yerde 19.64.m2 alanlı eski kantar binası vardır. Yapı grubu olarak tek katlı ofis,dükkan,basit atölyeler sınıfında 2/B grubuna girmektedir.2018 yılı m2 değeri 483,00 TL dir. yıpranım olarak da %20 düşülerek ve °/080 i alınacaktır
. 6- krokide 6 numara ile gösterilen yerde 28.68.m2 alanlı sundurma binası ve akaryakıt tank- binası vardır. Yapı grubu olarak tek katlı ofis,dükkan,basit atölyeler sınıfında 2/B grubuna girmektedir.2018 yılı m2 değeri 483,00 TL dir. yıpranım olarak da %20 düşülecek ve °/080 i alınacaktır
7-Krokide 7 numara ile gösterilen yerde 4095.77 m2 alanlı fabrikabinası vardır. Yapı grubu olarak tek katlı ofis,dükkanbasit atölyeler sınıfında 2/B grubuna girmektedir.2018 yılı m2 değeri 483,00 TL dir. yıpranım. olarak da %20 düşülecek ve %80 i alınacaktır
8-krok-ide 8 numara ile gösterilen yerde 819.63.m2 alanli fabrika binası vardır.2/c yapı grubuna girmektedir.prefabrik olarak yapılmış ve duvarları tavana kadar betonarme perde ile kaplanmıştır.-.2018 yılı rayici 578,00 TL dir.
9-krokide 9 numara ile gösterilen kısımda 574.72 .m2 sundurma binası vardır.2./c yapı grubuna girmektedi prefabrik olarak yapılmış ve duvarları tavana kadar betonarme perde ile kaplanmıştır. .2018 yılı rayici 578,00 TL dir
10-krokide 10 numara ile gösterilen 11.601.00.m2 lik kısmın üzeri beton ile kaplanmıştır.
Ayrıca tüm parseller üzerine dağılmış durumda 110 adet adet peyzaj amaçlı 20-30 yaşlarında servi, palmiye, alyantus, akasya,ceviz ve ayva gibi ağaçlar bulunmaktadır
AYRICA TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BELİRTİLEN EKİPMAN LİSTESİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR..
1- Koli bantlama makinası (1 adet)
2- 1/1-1/2 kutu kolileme makinası (1 adet)
3- Kotlama makinası Video jet 1610DH (1 adet)
3- İnjekt kodlama makinası domino marka 1 ad.
4- injekt kodlama makinası 1 adet
5- soğuk tutkal etiketleme makinası 1 adet
6- Etiketleme sticker makinası 1 adet
7- Palet dizer makinası 2016 1 adet
8- palet bozar 1 adet
9- plastik kapak kapama makinası arkanfelez 1 adet
10-1/1 boş kutu havai hat takımı 90M 2016 1 TK
11- 5-1 boş kutu havai hat takımı 90 M 2016 1 TK
12- 5/1 1/1 boş kutu havai hatları demonte kullanılamaz1 tk.
13-PH mettler toledo-isolap 1 TK
14- Test otoklavı marka nüve ot 40L 1 tk
15- Etüv- marka nüve 1 adet
16- etüv marka nüve 1 adet
17-etüv marka nüve 1 adet
18- etüv marka nüve 1 adet
19- etüv marka nüve 1 adet
20- etüv marka nüve 1 adet
21- etüv marka nüve 1 adet
22- etüv marka nüve 1 adet
23- etüv marka nüve 1 adet
24- mikroskop 1 adet
25- su banyosu marka nüve 1 adet
26- hassas terazi – marka cas 2 adet
27- tartım ve sayım terazi seles marka 1 adet
28- terazi çomak marka 1 adet
29- bulaşık makinası arçelik 1 adet
30- derin donduruncu marka çelik 1 adet
31- hammadde numune istasyonu (2015) maselli misure 1 tk
32- bilgisayar kasası 1 tk.
33- monitor 1 tk
34- glikoz tankları 3 ton 2 adet
35- sirke rezerv tankı 1 adet
36- 50 lt hacimli paslanmaz 304 malzemeden imal uskur tip 950 d – dk karışım tankı 1 adet
37- boul grubu pompa ve müştemilatı marka onur 2 adet
38- pastorize hattı marka osmanlı 2010 1 tk.
39- soğutma ve pastorize tüneli marka osmanlı 2015 1 adet.
40- ketçap torba dolum marka makplast sıemens pınatic panel 1 tk.
41- kova dolum ve tartım marka esit 1 tk.
42- dolum makinası marka kulp 1 adet
43- folyo yapıştırma makinası marka folen 1 adet
44- Boul grupu ve müştekilatı demonte 2 grup
45- batoz marka osmanlı 1 tk.
46- bezelye, su, bakıldak ayırma ve tasnif ve bunkerleri tamamen ürünle temas eden bölümler paslanmaz 304 malzemeden imal edilmiş pompa ve redüktörlü motorlarla donatılmış bir grup, 1 takım.
47- şerit kesme makinesi 1 adet.
48- teneke kutu kapama makinesi 1 adet.
49- otoklav marka osmanlı 2600 kg 1 adet.
50- otoklav marka rodabe tohomas guilen 6 sepet 1 adet.
51- karıştırıcı salamura tantı 1 adet.
52- biber patlatma 1 adet.
53- biber soyma paslanmaz tambur 1 adet.
54- biber yıkama ve aktarma 1 adet.
55- aseptik sterilizatör ve dolum ve ekipmanlar 1 adet.
56- aseptik sterilizatör ve dolum ve ekipmanlar 1 adet.
57- Pastörize dolum ekipmanlar 2015 1 adet.
58- 1/1 kutu dolum ve kapama marka comaco 22 dolum pistonu, 8 adet kapatma başlığı 1 adet.
59- 5/1 kutu dolum zacmi 6 pistonlu kapama comaco ag 170 1 adet.
60- pedallı kapama makinesi 1 adet.
61- soğutma ve pastorize tüneli modüler bantlı 1 adet.
62- soğutma ve pastorize tüneli paslanmaz paletli 1 adet.
63- kontinü evaporatör marka ıng a. rossi 4 fenekli sirkilasyon pompası panosu ve otomasyon elemanları 1 adet.
64-kontinü veaporatör marka yerli iki aşamalı kondens ve müştemilatı panosu ve transfer pompaları dahil eksik montaj 1 adet.
65- kontinü evaporatör marka ıng. A . rossi 3 efenkli sirkülasyon pompası panosu ve otomasyon elemanları soğutucu sökülmüş, 1 adet.
66-Q- 1000 şıra tankı ve pompası 10000 lt lik 1 adet.
67- T 60 Şıra tankı ve pompası 5000 lt lik. 1 adet.
68- Q-1000 ön ısıtma ünitesi 1 tk.
69- T-60 ön ısıtma ünitesi 1 takım.
70- T-14 ön ısıtıcı 1 adet.
71- Şıra tankları 2 adet.
72- kum tutucular 4 adet.
73- elek sistemi 3 grup
74- elek sistemi 1 adet.
75- repacked besleme sistemi 1 grup
76- hijyen giriş kontrol sistemi 1 tk.
77- domates ayıklama bantları marka osmanlı 2010 3 adet.
78- çöp tutucular 3 adet.
79- klima marka arçelik mot saniyi tip 1 adet.
80- klima marka auer mod sanayi tip 1 adet.
81- akışkan yataklı buhar kazanı ve teçhizatlar 1 tk.
82- yıldız marka doğalgazlı kazan ve teçhizatları 1 tk.
83- doğalgazlı kazanı ve teçhizatları marka selnikel 1 tk.
84- döner ızgaralı kömür kazanı ve teçhizatları marka sagen 1 tk.
85- degazör 1 adet.
86- su yumuşatma ünitesi 1 tk.
87- ana buhar hattı ve teçhizatları – 150 metre 1 tk.
88- Fiziksel arıtma tesisi elektrik panosu ve müştemilatı dahil (valfor tanbur elek 2 tk, pislik toplama helezonu skm Makine 1 adet, pis su pompa ve tesisatları 500m3 standart dalgıç 2 grup,
89- Biyolojik arıtma tesisi ( pompa yardımcı tesisat 1 grup, blowerlar, roost tit 2000 m3 H 500 m bar 3 grup, çamur karıştırıcı properler tip, 0,75 kilovat 65 rpm silindirik konik tabanlı tip 120 m3 100 m3/H 6 mm s dalgıç tip 3 adet, pompa grundfos 1 tk., kimyasal dozajlama üniteleri polietlen 5000 lt silindiik tip tank ve karıştırıcı yılmaz redüktör 1 grup. Gea tesisat bell prest 1 takım. Sistem otomasyon pano 1 grup, direk tip 4000 kw trafo ve ölçü panoları 36 Kwa mbakır sargılı özçelik marka 1 tk.
90-Elektronik tır kamyon kantarı 60 tonluk 3x16 mt 1 adet.
91- 60 tonluk kantar ekranı baykon 1 adet.
92- 60 tonluk kantar stıkır etiket yazıcı 1 adet.
93- Bilgisayar kasası kantar binasında 1 adet.
94- monitör samsung kantar binasında 1 adet.
95- su soğutma kulesi marka niba 1 adet.
96- su soğutma kulesi marka niba 3 gözlü 1 ad. 600 m3 pompası 1 adet.
97- reverse osmos ünitesi hamsu çökeltme tankı 1 set.
98- reverse osmos ünitesi hamsu hidrafor grubu 1 set.
99- reverse osmos ünitesi torba filitre 3 set.
100- reverse osmos ünitesi tortu filitrasyon 1 set.
101-reverse osmos ünitesi orp control 1 set.
102- reverse osmos ünitesi kimyasal dozaj otomasyonu 3 set.
103- reverse osmos ünitesi demineralizyon 1 set.
104- reverse osmos ünitesi yumuşatma ünitesi 1 set.
105- reverse osmos ünitesi ro ürün tankı 1 adet.
106-reverse osmos ünitesi ro hidrofor grubu 1 set.
107- reverse osmos ünitesi tandem yumuşatma 1 adet.
108- yangın hattı elektirik ve dizel pompaları kanime ve teçhizatı 1 takım.
109- vidalı komresör marka komsan 1 adet.
110- Hava kurutucusu marka komsan 2 adet.
111- komrasör marka teknokom 2017 1 adet.
112- Hava tankı 1000 lt. 1 adet.
113- torna tezgahı marka üniversal 1 adet.
114- daire testere marka coşkun 1 adet.
115- matkap makinesi marka chtn. 1 adet.
116- elektrikli kaynak makinesi marka oerlikon 1 adet.
117- elektrikli kaynak makinesi yeşil renkli 1 adet.
118- çanta tip kaynak makinesi 2 adet.
119-argon kaynak makinesi marka lincoln 1 adet.
120- pompa 3 adet.
121- elektrik motoru 10 adet.
122- elektrik motoru 4 adet.
123- Elektrik motoru 21 adet.
124- elektirik motoru 1 adet.
125- Elektrik moturu 1 adet.
126- Forklift marka tailift 1 adet.
127- Traktör ön kepçeli marka massey ferguson (kepçesi ve romorku görülemedi.)
128- Yüksek gerilim kesici grupları elko 2015 1 takım.
129- Kompanzasyon panolar ve teçhizatları elko 2 grup.
130- dizel jeneratör marka aksa 1 adet.
131- idari bina güç kaynağı marka inform 1 adet.
132- idari bina fotokopi ve yazıcı marka olivetti 1800 1 adet.
133- kamera kayıt sistemi + 10 kamera 1 adet.
Adresi : Yukarıdaki gibi.
Yüzölçümü : 55.396,70 m2
Arsa Payı : ---
İmar Durumu : Dosyada mevcut.
Kıymeti : 22.615.629,19 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibi.
1. Satış Günü : 06/04/2020 günü 11:30 - 11:45 arası
2. Satış Günü : 04/05/2020 günü 11:30 - 11:45 arası
Satış Yeri : MEZAT SALONU: Tabaklar Mah. İsmail Hakkı Atış İş merkezi Kat:1 No:12 Buski Şubesi yanı, KENT KONSEYİ TOPLANTI SALONU, Karacabey/BURSA -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV(KDV Kanununun 17/4 maddesi gereğince KDVden muaf olup,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1096 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/02/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR