BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kantin ve halı saha spor kompleksi kiraya verilecektir

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.07.2020 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balıkesir Üniversitesi Çağış kampüs yerleşkesindeki Rektörlük Binası altıncı (6.) katında bulunan toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Mülkiyeti Balıkesir Üniversitesine ait olan ekli tabloda yer alan kantin ve halı saha/spor kompleksi yerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi Açık Teklif Usulüne göre hazırlanan şartnameler doğrultusunda kiraya verilecektir.
 2. İhaleler Balıkesir Üniversitesi Çağış kampüs yerleşkesindeki Rektörlük Binası altıncı (6.) katında bulunan toplantı salonunda yapılacaktır.
 3. Şartname ve ekleri BAUN İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının Ayniyat/Gelir Şube Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir.
 4. Her bir yerin ihalesine ait şartnamenin tasdikli örnekleri mesai saati içinde Balıkesir Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının ilgili şubesinden 100,00 (Yüz)-TL bedel karşılığında satın alınabilir. ( Birden çok yerin ihalesine katılmak isteyenler her bir yer için ayrı ayrı şartname almak zorundadı.r.) Söz Konusu bedel Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Halk Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR 90 0001 2009 2410 0006 0000 30 nolu hesabına yatırılacaktır.
 5. İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:
 1. Resmi kurumlardan alınan İkametgâh ve tebligat belgesi veya E-Devlet Çıktısı (evrakın geçerlilik süresinin geçmemiş olması) 2020 tarihli,
 2. Savcılıktan alınacak sabıka kaydı veya E-Devlet Çıktısı (evrakın geçerlilik süresinin geçmemiş olması) 2020 tarihli,
 3. Oda sicil kaydı,
 4. İmza beyannamesi (sirküleri) noterden onaylı 2020 tarihli,
 5. Vekaleten katılanların vekaletnamesi noterden onaylı 2020 tarihli,
 6. Vekilin imza beyannamesi (sirküleri) noterden onaylı 2020 tarihli,
 7. Vergi Numarası ve vergi borcu yoktur ihale tarihi itibariyle son 30 (otuz) güne ait belge veya E-Devlet Çıktısı (evrakın geçerlilik süresinin geçmemiş olması) 2020 tarihli,
 8. ihale tarihi itibariyle son 30 (otuz) güne ait SGK borcu yoktur belgesi veya adına tescil edimiş işyeri dosyası bulunmadığına dair belge veya E-Devlet Çıktısı (evrakın geçerlilik süresinin geçmemiş olması) 2020 tarihli,
 9. Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont,
 10. BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına borcu yoktur belgesi 2020 tarihli,
 11. BAUN İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına borcu yoktur belgesi 2020 tarihli,
 12. İş Deneyim Belgesi,
 1. İhale konusu iş ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarında en az üç (3) yıl kantin - kafe - kafeterya işletmeciliği/faaliyeti gösterdiğine dair iş deneyim belgesini sunmak zorundadır. (Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi kantin yeri için)
 2. İhale konusu iş ile ilgili Kamu Kurum/Kuruluşlarında veya Özel sektörde en az üç (3) yıl halı saha işletmeciliği/faaliyeti gösterdiğine dair iş deneyim belgesini sunmak zorundadır. (Burhaniye Meslek Yüksekokulu ve Necatibey Eğitim Fakültesi yerleşkesi alanında bulunan halı saha/Spor kompleksi yerleri için)
 1. İhaleye katılmak isteyenler istekliler şartnamenin 3.maddesindeki belirlenen kriterlere göre hazırlayacakları üzerinde Adı Soyadı ve İşin adını belirtilen teklif zarflarını/dosyalarını ihale tarih ve saatinden önce sıra numarası karşılığı Ayniyat/Gelir Şube Müdürlüğüne teslim edecektir.
 2. Keyfiyet ilan olunur.
Sıra No Taşınmazı Bulunduğu Yer
Cinsi
Alan M² Bir (1) Yıllık
Muhammen
Bedel

Bir (1) Aylık
Muhammen
Bedel
Geçici Teminat Bedeli (yıllık bedel üzerinden%3)
İhale Tarih ve Saati
1 Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Çağış Kampüsü
Kantin 60 m² ---
17.700,00-TL
(%18 KDV Dahil)
6.372,00-TL 07/07/2020
09:30
2 Necatibey Eğitim Fakültesi
Yerleşkesi Alanında Bulunan Halı Saha/Spor Kompleksi Yeri,
Halı saha/Spor Kompleksi Yeri -- 36.000,00-TL
(%18 KDV Dahil)

---
1.080,00-TL 07/07/2020
13:30
3 Burhaniye Meslek Yüksekokulu
Yerleşkesi Alanında Bulunan Halı Saha/Spor Kompleksi Yeri,
Halı saha/Spor Kompleksi Yeri -- 14.160,00-TL
(%18 KDV Dahil)

---
424,80-TL 07/07/2020
14:30

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR