MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kantin (76,50 m2) kiraya verilecektir

MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01127477
Şehir : Trabzon
: 76
Yayınlandığı Gazeteler

MAÇKA HABER 10.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
76.50 m2 yüzölçümlü kantin
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Maçka Belediyesi Encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI


Maçka Belediyesi tasarrufu altındaki Ömer BURHANOĞLU Fizik ve Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi içinde bulunan 76.50 m2 yüzölçümlü kantinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 3 yıllığına Açık Artırma usulüyle, aşağıda durumu belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı DİK’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif (artırım) usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.
İhale, 18.02.2020 tarihinde Salı günü, aşağıda yazılı saatte Maçka Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
İhalenin iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren, kanuni süresi içinde yapılacak tebligatta verilen süre içinde, ihalede belirlenecek aylık bedel üzerinden 1 yıllık (12 ay) kira tutarı ve kesin teminat (%6) bedelini yüklenici peşin ödeyecektir.
Geçici ve Güvence Teminat tutarları 17.02.2020 Pazartesi Saat 16:00 ya kadar yatırılacaktır.
İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:

  1. Nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgâh belgesi (nüfus müdürlüğü),
  2. Geçici teminat makbuzu, (%3)
  3. Güvece teminat makbuzu
  4. İmza sirküleri, (Aslı veya Noterden tasdikli) şirket ise yetki belgesi,
  5. Vekil ise Vekâletname (Noterden),
  6. İştirak ortaklık halinde olursa (Noter tasdikli) ortaklık sözleşmesi,
  7. Belediyeye borcu yoktur belgesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğümüzden matbu kâğıt alınacaktır.)
  8. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu, ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekir.

İhale şartnamesi ve ekleri istek halinde Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde 250,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

Sıra
No

Cinsi

Bulunduğu
Yer

No


M2 Alanı
Aylık Muhammen
Bedeli
Süresi
Yıllık
Muh..Bed.

Geçici Teminat

Güvence
Teminat

İhale Tarihi
İhale
Saati
1 Kantin Maçka 08


76,50 m2
7.000,00 TL 3 Yıl 84.000,00 TL 2.520.00-TL

10.000,00-TL
18.02.2020 10:00


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR