KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İzmit/Çukurbağ'da 33 m2 işyeri icradan satılıktır

KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01150078
Şehir : Kocaeli / İzmit
: 33
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 13.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/6260 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
60,000 TL
Birinci Satış Günü
:
13.05.2020 10:00
İkinci Satış Günü
:
10.06.2020 10:00
Satış Yeri
:
3 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ
2019/6260 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Çukurbağ mahallesi, 431 Ada, 3 Parsel, zemin kat, 1 nolu bağımsız bölüm taşınmazın bulunduğu parselin kuzeyinde Bahariye Caddesi, Güneyinde Gülümser sokak, doğusunda Musa Kazım Caddesi bulunmaktadır. İnönü caddesinin 70 m kuzeyinde, Bac Çınarlı Camii'nin 140 m batısında kalmaktadır. Meskûn alanda olup etrafında yoğun olarak konut yapılaşmaları mevcuttur.Taşınmaz yol, su, kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden eskiden beri tam olarak yararlanmaktadır. Toplu taşım güzergâhı ve ana arterlere yakın konumda olduğundan ulaşım imkânları iyi düzeydedir. Parselin zemin parametreleri, topoğrafik yapısı inşaat yapımı için uygun özellikleri taşımaktadır. Kocaeli İli, İzmit ilçesi, Çukurbağ mahallesi, 431 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 22-12-2009 tarih 674 sayılı ruhsatlı,5 katlı ( 1 bodrum+zemin+2 normal+çatı ) betonarme karkas olarak inşa edilmiş bina bulunmaktadır. Binanın mesken girişi kuzey ve güney cepheden olup, zemin katta kuzey cephede 2 işyeri, güney cephede 2 ofis bulunmaktadır. Kıymet takdirine konu olan taşınmazişyeri nitelikli, 2/30 arsa paylı , zemin kat 1 nolu bağımsız bölümdür.Bu bağımsız bölüm ruhsatlı projesine göre değerlendirilmiş olup zemin katta kullanım alanı net 33.15 m² dir. Keşif sırasında işyeri kapalı olduğundan işyerine girilememiş, etraftan alınan bilgilere göre, ısınmasısoba ile sağlanmaktadır. İşyerinin zemin kaplamaları seramik, pencere doğramaları PVC doğramadır.Binada asansör bulunmaktadır.
Adresi : Çukurbağ Mahallesi, Bahariye caddesi, dış kapı no:33 İzmit / Kocaeli
Yüzölçümü : 198,42 m2
Arsa Payı : 2/30
İmar Durumu : İzmit Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ? T3 TicaretAlanı? kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılaşma koşulları bitişik yapı nizamı, kat adedi 4 kattır. T.A.K.S : tabanda 0,50+0,30, K.A.K.S = 2.00+0.30 olarak belirlenmiştir. Yaklaşma mesafeleri imar yolu cephesinde istikamet, yan bahçe mesafesi yoktur.
Kıymeti : 60.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 3.Derece Sit Alanıdır şerhi ile İzmit Belediye Bşk. Otopark şerhi vardır
1. Satış Günü : 13/05/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 10/06/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İş bu ilan aynı zamanda elektronik ortamdaesatis.uyap.gov.tr adresinde ilan edilmiş olup, İİK.nun 127/2.maddesi uyarında tebliğ yapılamayan ilgililere tebliğ yerine geçer, 7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/6260 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR