MENEMEN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Menemen'de 3.134 m² akaryakıt istasyonu icradan satılıktır

MENEMEN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01198582
Şehir : İzmir / Menemen
Semt-Mahalle : GÖKTEPE MAH. / MENEMEN
Açık Alan m² : 3134
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 27.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/2242 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
1,533,567 TL
Birinci Satış Günü
:
03.09.2020 10:00
İkinci Satış Günü
:
28.09.2020 10:00
Satış Yeri
:
Adliye Sarayı Mezat Salonu Zemin Kat Z-16 Nolu OdaMENEMEN / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MENEMEN
İCRA DAİRESİ
2019/2242 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir ili, Menemen ilçesi, Göktepe Mah. 1131 ada, 1 parselde ana taşınmaz niteliği "Arsa" olarak kayıtlı 3.134,95 m2 yüzölçümlü taşınmaz tam hisse olarak borçlu adına kayıtlı olup Akaryakıt İstasyonu istasyonu nitelikli yapıdır. Parsel Göktepe Mahallesinde olup, kuzey cephesi Manisa cepheli olup, Topoğrafik durumu düz, geometrik şekli bozuk dikdörtgen olup, Belediyenin olanaklarından az faydalanmamaktadır. Taşınmaz, ortalama ve kuşuçuşu olarak güney istikametindeki Göktepe mahallesinin merkez yerleşim yerine 700 m., kuzey istikametindeki Karşıyaka Koleji ve Sabahat Akşıray Otistik Çocuklar Eğitim merkezine 450 m., Menemen Adliye Binasına, Kaymakamlık binasına, Pazar yerine 8000 metre mesafede bulunmaktadır. Taşınmazın zemin birim (m²) rayiç değerinin 225,00 TL olduğu, infaz tarihi itibari ile değeri: 3.134,95 m2 x 225,00 TL = 705.364,00 TL olduğu kanaat ve görüşüne varılmıştır.
Zeminde tek katlı yapı, kanopi, tonoz, sundurma, istinat duvarı, saha betonu (alt yapı) yapılar bulunmaktadır.
Parsel üzerindeki bu yapıların yapım şekli ve nitelikleri göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yapı yaklaşık Birim Maliyetlerine göre girdikleri sınıf ve grubu ile İnfaz yılı olan 2019 yılı Yapı yaklaşık Birim Maliyetleri aşağıda olduğu gibidir.2020 yılı fiyatları yayımlanmamış olduğundan 2019 yılı ile değerlendirilmiştir.
-Tek katlı bina 3A grup ve sınıfına olup, yüzölçümü 192,00 m², 2019 yılı Yapı yaklaşık birim Maliyeti 980,00 TL'dir. -Kanopi 2B grup ve sınıfında olup, yüzölçümü 324,00 m², 2019 yılı Yapı yaklaşık birim Maliyeti 590,00 TL'dir. -Tonoz, sundurma 1A grup ve sınıfında olup, tonozun yüzölçümü 90,00 m², sundurmanın yüzölçümü 51,00 m², 2019 yılı yaklaşık birim maliyeti 185,00 TL'dir.
-İstinat duvarı 2A grup ve sınıfında olup, yüzölçümü 970,00 m², 2019 yılı Yapı yaklaşık maliyeti 450,00 TL'dir. -Saha betonu (Alt yapı dahil) 1.766,00 m² olup, serbest piyasadaki yapım yaklaşık birim m² yapım maliyetinin 75,00 TL'dir. Yapıların yapım niteliği ve fiziki durumlarına göre de yıpranma oranın tüm yapılarda %15 olduğu kanaat ve görüşüne varılmıştır.
Buradaki ölçütlere göre yapı değerleri aşağıda olduğu gibidir.
Tek katlı yapının değeri : 159.936,00 TL
Kanopi olan yapının değeri : 162.486,00 TL
Tonoz olan yapının değeri : 14.153,00 TL
Sundurma olan yapının değeri : 8.020,00 TL
İstinat duvarı olan yapının değeri : 371.025,00 TL
Saha betonu (Alt yapı dahil) olan yapının değeri : + 112.583,00 TL
Tüm yapıların zemin üstü değerinin toplamı olan Yapı Unsurların zemin üstü değeri: 828.203,00 TL
Taşınmazın özellikleri, çevrede emsal niteliklere haiz taşınmaz ve yapı değerleri de göz önüne alınarak yapılan araştırma ve kıyaslamalar neticesindeki değerlendirmede yapıların yıpranma ve arsa payı dahil taşınmazın infaz tarihi itibari ile değerinin 705.364,00 + 828.203,00 = 1.533.567,00 TL olduğu, yapının mevcut durumda Akaryakıt İstasyonu olarak kullanılmadığı tespit edilmiştir.
Adresi : Göktepe Mah. Manisa Asfaltı 930 Sok. No: 3 Akaryakıt İstasyonu Menemen/İzmir Menemen / İZMİR
Yüzölçümü : 3.134,95 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : "1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde kaldığı, E:0,30, Akaryakıt imarlı" olduğu, Parselasyon planın Mahkeme kararı ile iptal edildiği, söz konusu parselde geri dönüşüm ve imar uygulaması yapılacağı belirtilmiştir.
Kıymeti : 1.533.567,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 03/09/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 28/09/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Adliye Sarayı Mezat Salonu Zemin Kat Z-16 Nolu Oda MENEMEN / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127 maddesi gereğince, işbu satış ilanı, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2242 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/07/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR