GAZİEMİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Karabağlar'da 177,00 m² kargir işyeri tapulu taşınmaz vergi dairesinden satılıktır

GAZİEMİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090956
Şehir : İzmir / Karabağlar
Semt-Mahalle : AYDIN MAH. / KARABAĞLAR
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 03.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
HABER EKSPRES 06.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.12.2019 16:00
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı
Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü
Satış Komisyonu Başkanlığı


GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1- Satışa çıkarılan gayrimenkulün
bulunduğu mahalle, sokak ve kapı no: İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Aydın Mh.
4324 Sk. No:38
2-Satışa çıkarılan gayrimenkulün
durumu ve vasıfları : Ana taşınmaz Karabağlar mahallesi sınırları içerisinde 177,00 m² alanlı 30256 ada, 10 parsel nolu üzerinde bitişik nizamda inşa edilmiş, tapusuna Bir Zemin İki Normal Kargir İşyeri olarak tescil edilmiş, zemin+2 katlı yaklaşık 27 yıllık betonarme bina ve arsasıdır. Projesinden alınan ölçümlere göre zemin kat dükkan brüt 148m², 1.kat brüt 160m², 2.kat brüt 160m² olmak üzere toplam 468m²dir. Zemin kat 1 adet dükkan , 1 ve 2. katlarda birer adet işyeri plan şemasında inşa edilmiştir. Zemin kattaki dükkan 136m² , 1. ve 2. kattaki ön cephedeki 102 ve 202 nolu işyerleri 86 şar m² , arka cephedeki 101 ve 201 nolu işyerleri 64m² alanlıdır. Kapı ve pencereler yağlı boyalı demir doğramalıdır. Cepheleri ince sıvalı ve boyasız, çatısı düz teras çatıdır. Zemin ile 1. ve 2. katlardaki dükkanlar için yapı kullanma izin belgeleri mevcuttur. Taşınmazın bulunduğu parselin riskli alanlar içerisinde kalması nedeniyle yeni imar planlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığında onay sürecindedir. Taşınmaza Gaziemir’den Karabağlar istikametine gidildiğinde , sağda kalan Paşaköprü Hırıstiyan Mezarlığı geçildikten sonra sağa 4321 sokağa dönülüp, ikinci sağ olan 4324 sokağa dönülerek, sokağın sonunda ulaşılan 38 kapı numaralı gayrimenkule ulaşılır. Taşınmazın bulunduğu bölgede çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren ikişer üçer katlı atölye ve dükkanların yakın çevresini oluşturduğu taşınmaz, altyapısı ve gelişmesi tamamlanmış, ticari faaliyetin merkeze göre düşük olduğu Karabağlar Küçük Sanayi Bölgesi’nin sonlarında olmasına karşın ana arter Yeşillik caddesine yakın konumludur.
3- Gayrimenkulün artırılmasına esas
olmak üzere biçilen rayiç değer : 650.000,00-TL
4- Artırmaya iştirak için alınacak
teminat tutarı ve nelerin teminatlar
olarak alınacağı : 48.750,00-TL tutarında para, bankalar ve özel finans
kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektubu,
Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma
senetleri veya Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve
Tahvilat”Bu esham ve tahvilat,teminatın kabul edilmesine
en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla
değerlendirilir.”
5- İhalenin yapılacağı yer, gün,saat: Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğünde 24.12.2019
Salı 16:00-16:15 arasında yapılacaktır.
6- Gayrimenkul Satış Şartnamesinin
nereden alınabileceği veya görülebileceği: Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisi
7- Teminatın yatırıldığına dair Alındı
Belgesinin nereye, hangi tarih ve
saate kadar ibraz edileceği : Satış saatinden yarım saat öncesine kadar
Satış Komisyon Başkanlığı'na
8- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç bedelin %75'ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhan olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılacak masrafları karşılayamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile artırmanın 7 gün daha uzatılarak 31.12.2019 tarihinde aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacağı ;
9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve muhteviyatını kabul etmiş sayılacağı,
10- İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de kendilerine tebliğ yapılamayan ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu ,
Başkaca bilgi edinmek isteyenlerin Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisi'ne müracaat etmeleri ;
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR