İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İzmir Güzelbahçe'de İYTE' ye ait kafeterya işletmesi kiraya verilecektir

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01158966
Şehir : İzmir / Urla
Semt-Mahalle : BARBAROS MAH. / URLA
: 3923
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 08.04.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
HABER EKSPRES 10.04.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
İzmir/Urla
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.04.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Daire Başkanlıkları Binası, İhale ve Toplantı Salonu, Urla/İZMİR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

Aşağıda niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin
a) Adresi : GÜLBAHÇE KAMPÜSÜ 35430 URLA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2327506050 - 2327506075
c) Elektronik Posta Adresi : imidcari@iyte.edu.tr

2-Kiraya verilecek taşınmazın

a) İli : İzmir
b) İlçesi : Urla
c) Mahallesi : Barbaros
ç) Mevki : Kavaklıdere
d) Ada Numarası : 220
e) Parsel Numarası : 17
f) Taşınmazın Kapladığı Alan : 3.923,15 m²
g) Kiraya Verilme Amacı : Kafeterya İşletmesi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Daire Başkanlıkları Binası, İhale ve Toplantı Salonu, Urla/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 21.04.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler
4.1 2886 Sayılı Kanuna göre düzenlenmiş olmak şartı ile geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İdarenin hesabına yatırıldığını gösteren makbuz,
4.2 İhale dokümanının yatırıldığını gösteren makbuz,
4.3 İsteklinin gerçek ya da tüzel kişi olması halinde (ilgisine göre a veya b seçeneklerinden biri):
a) Gerçek kişi ise;
1- İhalenin yapıldığı yılda alınmış ikametgâh belgesi, (Türkiye de adres gösterilecektir)
2- Nüfus Cüzdan Örneği (T.C. kimlik numaralı),
3- Noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi ise;
1- Tebligat için adres beyanı (Firma kaşesi ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olacaktır.)
2- Mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
3- Noter tasdikli imza sirküleri,
4- Resmi kurumlarca düzenlenmiş vergi numarasını gösterir belge,
4.4 Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin:
a) Noter tasdikli vekâletnamesi,
b) Noter tasdikli imza beyannamesi.
5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
5.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200,00 TL karşılığı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Gülbahçe Yerleşkesi Urla-İZMİR adresinden satın alınabilir.
5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6. İhaleye katılacak olanların ihale tarih ve saatine kadar İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale tarih ve saatinden sonra gelenler ihaleye kesinlikle alınmayacaktır. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
7. Geçici teminat bedeli 8.000,00 TL.’dir.
8. Tespit edilen muhammen bedel yıllık 80.000,00 TL.’dir
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR