İZMİR KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Çiğli'de 217 m² işyeri icradan satılıktır

İZMİR KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01198175
Şehir : İzmir / Çiğli
Semt-Mahalle : KÜÇÜK ÇİĞLİ MAH. / ÇİĞLİ
: 217

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 27.07.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/55 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
700,000 TL
Birinci Satış Günü
:
07.09.2020 11:30
İkinci Satış Günü
:
02.10.2020 11:30
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - 1717 Sokak No:82/C Vakıf İşh. Kat:4 KARŞIYAKA / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KARŞIYAKA
2. İCRA DAİRESİ
2018/55 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Çiğli İlçe, 21577 Ada, 12 Parsel, KÜÇÜK ÇİĞLİ Mahalle/Köy, 17 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz keşif anında kapalıdır. 17 Nolu bağımsız bölüm bar olarak kullanılmaktadır. İşyerinin yer döşemeleri seramik , duvarlar alçı sıvalı saten boyalı , tavanlar spot aydınlatmalı , wc lerde klozet lavabo , cephe doğramaları demir kapı ve elektrikli kepenktir. Çiğli Belediyesi İmar Müdürlüğü kayıtlarından binaların inşaat ruhsatı tarihi 23/05/1996 yapı kullanma izin belgeleri 29/12/1997 , 17 nolu (numarataja göre 18) işyerinin projesine göre brüt zemin kat alanı 128 m² , ruhsatsız batar kat alanı 128 m² , toplam brüt alanı 256 m² , net alanı 217 m²'dir. Yapı kullanma izin belgesine göre yapının sınıfı 3 grubu A dır. Yapının yüksekliği 7.95 m dir. C Blokta 14 adet işyeri bulunmaktadır. Parsel üzerinde 5 adet blok mevcuttur. İşyeri , İzmir çevre yoluna , Dyo boya fabrikasına , Çiğli otobüs garajına yakındır. Ulaşım kolaydır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Adresi : Ataşehir Mah. 8280 Sokak No:18 (Tapuda No:17) Çiğli / İZMİR
Yüzölçümü : 25.288 m2
Arsa Payı : 2/202
İmar Durumu : Çiğli-Büyükçiğli Mah. Ve tapunun 26K-4b pafta 21577 ada 12 nolu parselde kayıtlı bulunan taşınmaz ile ilgili yapılan incelemede; Söz konusu parselin isabet ettiği alının İzmir 4.İdare Mahkemesi'nin 20/03/2009 tarih ve 2007/1700 Esas , 2009/384 Sayılı kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli Büyükçiğli Ova Kesimi Nazım İmar Planının İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/05/2010 tarih ve M.35.0.İBB. 10.04.201.05.01-.01.740 sayılı kararı gereği onandığı , 1/1000 ölçekli Büyükçiğli Ova Kesimi uygulama imar planı önerisi , Çiğli Belediye Meclisi'nin 07/12/2012 tarih ve 2012/63 sayılı kararı ile kabul edilerek , İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 15/03/2013 gün ve 97509404.301.05.540 sayılı kararında belirtilen hususlar doğrultusunda değişikle uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7/b maddesi uyarınca onanan plan içerisinde kaldığı belirlenmiştir. Ancak söz konusu parselinde içinde yer aldığı alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Ova Kesimi Uygulama İmar Planından ve yine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 15/03/2013 tarih , 97509404-301.05.540 sayılı meclis kararı ile onama dışı bırakıldığı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmalarının devam etmekte olduğu anlaşılmıştır.
Kıymeti : 700.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : İrtifak Hakkı : A.H:Tedaş Genel Müdürlüğünün lehine 35 m2 lik daimi trafo binası 24/05/1999 tarih-1762 yevmiye
1. Satış Günü : 07/09/2020 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü : 02/10/2020 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - 1717 Sokak No:82/C Vakıf İşh. Kat:4 KARŞIYAKA / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, KDV ORANINDA SATIŞ ÖNCESİNDE VE SONRASINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERDEN DOĞACAK FARKLARDAN İHALE ALICISI SORUMLUDUR, FARKI ÖDEMEYECE MECBURDUR, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-Taşınmazı satın alanlar ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelinin derhal veya İİK. Madde 130 gereğince verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7-İş bu satış ilanının gazetede yayınlanan ilanı , tapuda adresi olmayanlar için İİK madde 127 gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur.
8-TAŞINMAZIN KONUT FİNANSMANINDAN KAYNAKLI OLMASI HALİNDE KDV VE DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ SADECE DOSYA ALACAKLISI İÇİN GEÇERLİ OLUP, İHALE ALICISI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER SADECE KDV'DEN MUAFTIR.
9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/55 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/07/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR