KARŞIYAKA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Çiğili/Balatçık'da dükkan icradan satılıktır

KARŞIYAKA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01180779
Şehir : İzmir / Çiğli
Semt-Mahalle : BALATÇIK MAH. / ÇİĞLİ

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 29.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/1378 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
450,000 TL
Birinci Satış Günü
:
25.08.2020 10:45
İkinci Satış Günü
:
29.09.2020 10:45
Satış Yeri
:
Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No :82/C4. Kat Satış Odası Karşıyaka / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KARŞIYAKA 3. İCRA DAİRESİ 2019/1378 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Taşınmazın Özellikleri : İzmir İli, Çiğli İlçesi, Balatçık Mahallesi, 22096 ada, 1 parsel, 2/46 Arsa pay/paydalı, 103 cilt no, 10148 sayfa no, 3.987,38m² yüzölçümlü, Ana Taşımaz Niteliği "2 adet 6 katlı betonarme apt.",bağımsız bölüm niteliği "Dükkan", B blok,Zemin kat, 21 nolu bağımsız bölüm olan taşınmaz.Tam hisseli. Adresi :Balatçık Mahallesi, 8790/5 Sokak Dükkan no: 6/A Çiğli /İZMİR
İmar Durumu:Çiğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün arşiv kayıtlarında bulunan dava konusu taşınmazın onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; E:1.2 konut adasına isabet ettiği tespit edilmiştir.
Hali Hazır Durumu:Bilirkişi Raporuna göre; tastikli mimari projesinde dükkan, 2 wc ve 1 bölümden ibarettir. Dükkan kapalı olması nedeniyle iç mekan resimleri çekilememiş ve mahallerin teknik özellikleri belirlenememiştir. Kat sakinlerinin beyanına göre yerler seramik, dış cephesinde aliminyum doğramalı ve cam ile kaplı kullanılabilir klasik bir dükkan olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın konumu, ikamet edenlerin önemli kurum ve kuruluşlara, sosyal imkanlara ulaşma açısından 2. dereceden merkezi sayılabilecek yerleşim alanında olduğu, demografik yapının tamamlanarak devam ettiği ve bölgede genel olarak orta sınıf gelir gurubundaki insanların yaşadığı, temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlandığı, (yol, toplu taşıma,elektrik, çöp toplama, belediye, şebeke suyu, kanalizasyon, doğal gaz, PTT hizmetleri vs.), bina (zemin kat + 5 kat) 6 katlı olup, dükkan zemin katta, kuzey ve batıcepheli köşe konumda ve bina girişine göre soldadır.Otopark;parsel bünyesinde çözümlenmiş olup, otopark sorunu bulunmamaktadır. Taşınmazın kuş uçuşu; Çiğli Egekent İzban İstasyonu 1400 mt, Hava Alanı Caddesi 250 mt, Çiğli Jandarma Komutanlığı 150 mt, Katip Çelebi Üniversitesi 1200 mt, Kent Koleji Kampüsü 600 mt, Balatçık Mezarlığı 300 mt, Anadolu Caddesi 200 mt mesafesinde olduğu tespit edilmiştir. Çiğli Belediyesi arşiv kayıtlarında bulunan yapı ruhsatı tarihi 17.02.2011, yapı kullanım izin belgesi tarihi 22.04.2012 dir. İnşaat tarzının betonarme, yapı sınıfı 3, grubu B'dır. Kat sayısı 6,bina yaşı 7,aşınma oranı % 10 alınmıştır.Taşınmaz satılabilirlilik/ kiralanabilirlilik özelliğine sahiptir. Taşınmazın maliyet değeri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık Mühendislik Hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2019 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, binaların teknik özellikleri, binalarda kullanılan malzemeler, piyasada aynı özelliklerde inşa edilen binaların inşaat maliyetleri ve yıpranma payları dikkate alınarak hesaplanmıştır.
Kıymeti : 450.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyamızda bulunan tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 25/08/2020 günü 10:45 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 29/09/2020 günü 10:45 - 10:55 arası
Satış Yeri : Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No :82/C4. Kat Satış Odası Karşıyaka / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- Taşınmazın birinci açık arttırması Günü yukarıda belirtilen saat aralığında Karşıyaka 3. İcra Müdürlüğü'nde (Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No :82/C, 4.KAT SATIŞ ODASI, Karşıyaka / İZMİR) açık artırma sûretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada takdir edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderleri toplamını geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da takdir edilen kıymetinin %50'sini ve varsa rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazların tahmin edilen kıymetlerinin %-20'si nispetinde Türk Lirası olarak pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik ortamda teklif vereceklerin taktir edilen kıymetin %20’si nispetinde teminatı Vakıfbank Karşıyaka Şubesi TR890001500158007290494284 no'lu IBAN'ına dosya numarası ve ihale katılımcısının ismi yazılarak yatırılması ve yatırıldığına dair dekontun satış saatinden önce ibraz etmeler iveya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. Maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez.Vekaletname ile ihaleye katılacak ilgililerin vekaletname aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmeleri,
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. KDV oranlarında bir değişiklik olması halindebu orandan veya yetkili makamlarca başka bir orandanalınmasınakarar verilmesi halindearadaki fark ile buna ilişkin faiz ve cezaları İhale alıcısı tarafından yatırılacaktır.
3-Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK.m.130. maddeye göre verilen süre içinde nakten ödemek zorundadırlar.
4-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1378 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurabilirler.
7-Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, işbu satışın gazetede yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar için İİK.127. Maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere,
Tebliğ ve ilan olunur. 23/06/2020

İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR