BERGAMA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

İzmir Bergama'da otopark alanı kiraya verilecektir

BERGAMA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.07.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zafer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Bergama Hükümet Konağı Bergama Milli Emlak Şefliği
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BERGAMA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

TAŞINMAZ İHALE İLANI

KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No

Taşınmaz Numarası

Takbis Zemin Numarası

İli

İlçesi

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine Hissesi (m²)

Kiraya verlecek alan

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Kiralama Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

Fiili Durumu

İhale Tarihi

İhale Saati

1

35120100375

73192210

İzmir

Bergama

İslamsaray Mahallesi

19M

483

11

52.219,00

Tam

22.500,00 m²

Çay Metrukatı

Park Alanı - Yol

76.500,00

22.950,00

Boş

13.07.2020

14:00

1- Yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazın 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre satış ihalesi Zafer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Bergama Hükümet Konağı Bergama Milli Emlak Şefliğinde komisyon huzurunda bilrtilen gün ve saatte yapılacaktır.

2- Kiralama ihalesi Zafer Mahallesi Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı Bergama Milli Emlak Şefliği Bergama/İZMİR adresinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

3- Kiralama ihalesi yapılacak taşınmaza ait şartname Bergama Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği'nde ücretsiz olarak görülebilir.

4- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı),

c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

5- İhale İlanındaki taşınmazın kiralama bedeli peşin olarak ödenebileceği gibi, kira bedelinin en az dörtte biri (1/4) peşin, kalanı en fazla bir (1) yılda dört (4) eşit taksit ile ödenebilir.

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmir.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi,Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR