İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Şişli'de 39 m² mağaza icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01129324
Şehir : İstanbul / Şişli
Semt-Mahalle : KAPTANPAŞA MAH. / OKMEYDANI
: 39
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 09.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/6213 ESAS
Muhammen Bedeli
:
360,000 TL
Birinci Satış Günü
:
13.05.2020 11:15
İkinci Satış Günü
:
10.06.2020 11:15
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2017/6213 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZINTapu Kaydı ve Özellikleri : İstanbul İl , Şişli İlçe , Kaptanpaşa Mahalle/mevki , 2152 Ada No, 174 Parsel No, 9/108526 Arsa Payı, 108.526,00 Yüz Ölçümü, A Blok, 11 Kat, 1702 No'lu Bağımsız Bölüm Ana Taşınmaz Niteliği Tamamlanmış A Ve B Blok Kargir Nitelikli Taşınmazın Tamamıdır. Satışa konu taşınmaz; A ve B Bloklu, blokları 13 normal katlı, betonarme karkas tarzda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, tamamı 4500 işyerinden ibaret, elektrik, sıhhi tesisat, bloklarında asansör tertibatları mevcut olan Perpa ticaret merkezin A blok 11. Normal katında yer alan 1702 bağımsız bölüm numaralı mağaza, kat koridoruna cepheli konumda, 3,70 mt cephe, 10,70mt derinlik olmak üzere 39,59m2 alana sahip, laminat parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, alüminyum doğramalı, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ısıtma havalandırma mevcuttur. Satışa konu taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle ait ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ana arter üzerinde, ulaşım imkanları elverişli, talep gören ticaret alanında yer almaktadır.
Adresi : Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sok. No:1, A Blok, 11. Kat, 1702 no'lu Mağaza, Şişli/İstanbul
İmar Durumu : Şişli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24,04.2019 tarih, 4952 sayılı imar durum belgesine göre; Şişli, Kaptanpaşa Mahallesi, 2152 ada, 174 parsel (Eski: 10617 ada, 1 parsel) sayılı taşınmaz; Plan ve Proje Müdürlüğünün 09.04.2019 tarih, 2019/204/184 sayılı yazısında “konuya ilişkin olarak dosyasında yapılan incelemede; eski:2152 ada. 174 parsel (Yeni; 10617 ada, 1 parsel, 10616 ada 1 parsel, 10618 ada, 1 parsel) 1/5000 ölçekli 16.04.2004 tasdik tarihli, Şişli Dolapdere-Piyalepaşa Bulvarları ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/5000 ölçekli 30.12.2005 tasdik tarihli Nazım İmar Planı Tadilatı Planında ve bu doğrultuda hazırlanan 1/1000 ölçekli 08.02.2007 tasdik tarihli, Şişli Doiapdere- Piyalepaşa Bulvarları ve Çevresi Uygulama İmar Planında MİA-4 Merkezi İş Alanlarında (İş Merkezleri, banka ve finans gibi ticari fonksiyonların yönetim merkezleri, toptan ticaret, ofis- büro, çarşı, çok katlı mağaza, alışveriş merkezi, otel, motel, vb konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültürel tesisleri ile lokanta, restoran, gazino gibi eğlenceye yönelik kullanımlar, yönetim binaları, kentsel donatı ve yeşil alanlar yer alabilir) kalmakta olup: H:Serbest. Emsal;3 yapılanma şartı bulunmakta iken; Hukuk İşleri Müdürlüğünün ilgi (b) yazısı ile; İstanbul 7.İdare Mahkemesinde 29.01.2016 tarih, 2014/1503 E, 2016/239 K. sayılı kararıyla dava işlemlerin iptaline karar verildiği ifade edilerek bu doğrultuda söz konusu parsele ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmalarına başlandığı Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün ilgi (b) yazısı ve eki 23.03.2018 gün ve 6208 sayılı Kurul Kararından anlaşılmaktadır denilmiştir.
Kıymeti : 360.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : T.E.K. Lehine kira şerhi vardır. 25/09/1987 Yev.:3035 Diğer bilgiler tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 13/05/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 10/06/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/6213 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/01/2020 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR