İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İstanbul Şişli'de 245 m² fabrika mahkemeden satılıktır

İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01115924
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 15.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/3 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
4,070,000 TL
Birinci Satış Günü
:
04.03.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
01.04.2020 14:00
Satış Yeri
:
İstanbul 14. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu Çağlayan-Şişli/İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL 14. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/3 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Şişli İlçesi, Şişli Merkez Mahallesi, 1097 ada, 4 parsel sayılı,245,00 m² yüzölçümlü, ana taşınmaz niteliği kargir fabrika nitelikli taşınmaz üzerinde 2 bodrum+zemin+3 normal katlı betonarme kargir, bitişik nimaz olarak inşaa edilmiş en az 50 yıllık, fabrika-atölye-imalathane olarak yapılmış taşınmazdır. Taşınmaza dışarıdan bakıldığında uzun zamandır kullanılmadığı ve oldukça bakımsız bırakıldığı, Ahenk Sokaktan bakıldığında 1. bodrum katın arka cephe, Çifte Cevizler caddesinden bakıldığında ise 2. bodrum katın da açığa çıktığı,aynı zamanda da 2. bodrum katın arka cepheden tamamen parsel sınırına kadar kapalı alan olarak yapılmış olduğu,ön cephenin tarak sıva kaplı, arka cephe duvarlarının ise briket üzerine oldukça eskimiş ve paslanmış olan sac levha kaplı olduğu, ön cephe demir giriş kapılı, üst katlarda ise küçük vinçle malzeme taşınması-yükleme boşaltma için kat taban seviyelerine kadar demir kapılı pencelereler olduğu, her katta gün ışığıalan, kısmen PVC, kısmen de demir doğrama pencerelere olduğu, binanın içerisinde herhangi bir faaliyet olmayıp, kullanılmamakta olduğu, söz konusu yerin, Şişli merkeze, kamu kurum ve kuruluşlarına hastaneler (Okmeydanı, Eğ.Ar. Etfal, Florans Naytingel, v.s) okul, alışveriş merkezleri, kültür merkezleri,çarşı alanları, eğlence merkezlerine v.s oldukça yakın, herhangi bir yere ulaşım imkanının çok rahat olduğu, özellikle metrobüse, metroya yakın konumda olduğu, her türlü alt yapı ve belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Adresi : MerkezMah. Ahenk Sok. No:4Şişli / İSTANBUL
Yüzölçümü : 245 m2
İmar Durumu : 08/02/2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şişli Dolapdere-Piyalepaşa Bulvarları ve çevresi uygulama planında ve 13/09/2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli ticaret ve ticaret+ konut alanlarında kat yükseklikleri tadil planında kısmen H=6 kat (Hmax.=21,50m) irtifada blok nizam MİA-1 ile işaretli merkezi iş alanları alanında kısmende çok az bir kısmı yol alanında kaldığı, yolda kalan bu alanı yaklaşık 1,00m² sinin plan gereği yola terkedileceği ve yaklaşık 118,00 m² yapılanma hakkı bulunduğu belirtilmektedir.
Kıymeti : 4.070.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu takyidatında olduğu gibi olup, teferruat bilgileri kısmında 14/06/1968 yevmiye tarihli 1 adet (alatı sabita ve teferruat listesi dosyasındadır.) şerhi bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 04/03/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 01/04/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : İstanbul 14. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu Çağlayan-Şişli/İSTANBUL
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi (BANKA HESABINA YATIRILACAKTIR) veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR