BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Esenler'de hisseli 3 katlı ticari bina icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01131711
Şehir : İstanbul / Esenler
Bina Tipi : Müstakil
Kat Sayısı : 3
Toplam m² : 515
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 14.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/47 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
176,093 TL
Birinci Satış Günü
:
16.04.2020 16:10
İkinci Satış Günü
:
11.05.2020 16:10
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BAKIRKÖY18. İCRA DAİRESİ

2019/47 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:İstanbul İli, Esenler İlçesi, Esenler Mah. 77 Ada, 8 Parsel, 119,00 m2 Yüzölçümlü, Arsa Nitelikli Taşınmazın 39/476 Hissesi Satışa Konudur.
Özellikleri :Satışa ilişkin dosyada mevcut 20/03/2019 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz; Tapunun İstanbul ili, Esenler ilçesi, Esenler Mahallesi, 77 ada, 8 parselde kayıtlı taşınmazı olup, posta adresi: Esenler ilçesi, Nene Hatun Mahallesi, 107. Sokak, 1 dış kapı no.lu adreste yer almaktadır. Yerinde yapılan incelemede; 119,00 m2 yüzölçümlü arsa ana taşınmaz nitelikli taşınmazın üzerine inşa edilen bina, betonarme karkas yapı tarzında, yapı nizamı bitişik nizam olup zemin kat+2 normal kat+ teras kat (normal kat halinde) ibarettir. Ana taşınmaz arsa üzerine inşa edilen binanın, tapu kayıtlarına göre kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmamış olup taşınmaz müşterek mülkiyet hükümlerine tabidir. Söz konusu binanın zemin katında 2 adet dükkan, diğer 3normal katında ara merivenler ile bağlantılı Şatto adlı bir cafe ve nargile salonu mevcuttur.Bina sakinlerinden 3 normal katta cafe ve nargile işyeri olarak tadilat yapılmadan önce katlarda dairelerin mevcut olduğu bilgisi alınmıştır. Binazemin katının inşaat alanı takriben 119 m2, 1. normal kattan itibaren binada önve yan cephede çıkma bulunmakta olup bu katıninşaat alanı takriben 132 m2, diğer normal katlarında her bir katın inşaat takriben alanı132 m2 ‘dir. Binanın toplam inşaat alanı takriben 515 m2 civarındadır. Teras katın dış cepheleri açılır kapanır kalın camlı ve alümünyum doğrama olup çatısı ise açılır kapanır otomatik tente sistemişeklindedir.Binanın dış cephesi ahşap görünümlü dekoratif cephelidir. Zemin kattaki dükkanların ön cepheleri ve kapıları camekanlı alüminyum profildir. Şatto cafe ve nargile salonun giriş kapısı camekanlı alüminyum profil kapı olup zemin kat seviyesindedir. Giriş kapısından yukarı doğru çıkan merdivenlerden çıkılarak 1. normal katta ulaşılmaktadır. Şatto adlı cafe ve nargile salonun, normal katlardaki zemini seramik kaplı, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Normal katlarda işyerinin amacına uygun duvarlarda dekorlar ve bölümler yapılmış olup cafe mekanı, mutfak, nargile odası, bay ve bayan wc’ler mevcuttur. Katlar arasındaki merdivenler seramik kaplıdır. Katlarda bulunan pencereler kalın camlı açılır kapanırniteliklidir.Söz konusu işyerininısıtma sistemi yoktur. Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Binanın yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır. Binanın yaşı 32 yıl civarındadır.Binanın ön cephesi Kemal Hatipoğlu Caddesine, güney cephesi 108. Sokağa, kuzey cephesi de trafiğe kapalı 107. Sokağa cepheli konumdadır. Taşınmazın çevresinde Davutpaşa Caddesi ve İstanbul Caddesi yer almaktadır. Taşınmazın yakınında Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi veEsenlerMerkez Camii bulunmaktadır.Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır."denilmektedir.
İmar Durumu :Dosyasına sunulan Esenler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.02.2019 tarih ve V/560 sayılı yazısına göre; Esenler ilçesi, Nene Hatun Mahallesi,77 ada, 8 parsel (eski 8 pafta 310 parsel) 13.03.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Esenler Uygulama İmar Planında bitişik nizam 5 kat Ticaret+Hizmet+Konut alanında kalmakta olduğu,Söz konusu yerin imar işlem dosyasında yapılan tetkikte;2981 sayılı yasa kapsamında 02.07.1987 tarihinde 87/253 cilt no ve 12 sahife no.lu ruhsat ve iskanlı olduğu, röleve projesinin olmadığı, iskan belgesinde 61 m2 den 4 adet konut ve 90 m2 bir adet dükkan olduğu görüldüğü, bildirilmiştir.
Kıymeti : 176.093,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 16/04/2020 günü 16:10 - 16:20 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 16:10 - 16:20 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir
İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellalgörevlendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti ihalenin kesinleşmesi beklenmeden belediye’yeödenecektir. Tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV farkı, cezası ve faizinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/47 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/02/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR