İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Beyoğlu'nda büro icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090641
Şehir : İstanbul / Beyoğlu
Semt-Mahalle : BEREKETZADE MAH. / ARAPCAMİ
: 9
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/1315 ESAS
Muhammen Bedeli
:
200,000 TL
Birinci Satış Günü
:
21.02.2020 10:30
İkinci Satış Günü
:
20.03.2020 10:30
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL10. İCRA DAİRESİ

2019/1315 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İl , Beyoğlu İlçe , Bereketzade Mahalle/mevki , Yüksek Kaldırım Ve Horoz Köyü Mevkii, 171 Ada No , 7 Parsel No , 90/4530 Arsa Payı , 167,68 Yüz Ölçümü , 3. Kat, Büro Nitelikli Taşınmazın 36 No'luBağımsız Bölümün Tamamı
Özellikleri : Satışa konu Beyoğlu İlçesi, Bereketzade Mah. Yüksek Kaldırım ve Horoz Mevkii, 171 Ada, 7 Parsel sayılı taşınmazın bulunduğu mevkiye gelinmiş olup, 1/1000 ölçekli Hali Hazır Haritası üzerindeki durumu tespit edilen parselin, paftanın fiili durum üzerinden araziye uygulanması neticesinde yerine ve dosyada mevcut plan örneğine şeklen uyduğu anlaşılmıştır. Konum olarak Beyoğlu İlçesi, Bereketzade Mah. Yüksek Kaldırım Caddesi ile Hacıali Sokak arasında kalan ve her iki cadde sokaktan da ayrı ayrı mahreç alan taşınmazın Yüksek Kaldırım Caddesinde 26, diğer Hacıali Sokaktan da 7 kapı no adresinde olduğu, Keçeci Han olarak kullanımdaki binada yer alan ve çok sayıda işyeri-dükkan-ofis fonksiyonlu olan binanın satışakonu 3. kat, 36 nolu Bağımsız Bölüm Büro adresinde yer aldığı, Kemeraltı Caddesi ile Bankalar Caddesi’ne ve dolayısıyla da Karaköy’e de oldukça yakın konumdaki taşınmazın bulunduğu bölge itibari ile ticari yapılanma içerisinde bir mevkii olduğu, İlçe Belediyeden gelen yazıya göre de; 24.11.1986 tarih ve 4-28 sayılı ruhsatı ve 24.11.1987 tarih ve 87/7919 sayılı yapı izni kullanma belgesi olduğu ve alanının da 9,14m2 olduğu tapu müdürlüğünden alınan projesinden de anlaşılmaktadır.
Adresi : Bereketzade Mahalle, Yüksek Kaldırım Cad., Keçeci Han, No:26, Beyoğlu / İSTANBUL
İmar Durumu :Beyoğlu Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.03.2019 tarih 2832 sayılı yazısında; söz konusu yer; "07.07.1993 tarih ve 4720 sayılı kurul kararı ile Beyoğlu Kentsel Sit Alanı ilan edilen bölgede Galata Kulesi ve Çevresi Turizm Merkezi sınırları içinde kalmakta olup, bölgeye ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının tasdikinden sonra talebiniz değerlendirilebilecektir. İmar işlem dosyasında yapılan incelemede; Büro inşaatı için yapıya ait, 24.11.1986 tarih ve 4-28 sayılı ruhsatı ve 24.11.1987 tarih ve 87/7919 sayılı yapı izni kullanma belgesi olduğu görülmüş olup, 3. Kat 36 nolu bağımsız bölümün yapı alanı 9,14m2 olduğu anlaşılmıştır. 01.01.2013 tarihinden itibaren parsele ilişkin herhangi bir tadilat ruhsatına rastlanılmamıştır." denildiği görülmektedir.
Kıymeti : 200.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 21/02/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 20/03/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1315 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/11/2019 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR