İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İskenderun Belediyesi'nce bir çok işyeri ihaleyle kiraya verilecektir

İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İskenderun Belediye Başkanlığı tarafından çay ve savaş mahallerinde çeşitli vasıflarda bir çok iş yeri ihaleyle kiraya verilecektir
İşin Yapılacağı Yer
:
İskenderun
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İskenderun Belediyesi Encümen odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL KİRA İHALESİ İLANI

S.N İlçesi Mahalle Dosya No Mıntıka Ada Parsel Kiralanacak
Alan
İhaleye Çıkacak İşyeri Numaraları Fiili Durumu Muhammen Bedel
(Yıllık)
Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale
Saati
1 İskenderun Çay E.1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345 1.Mıntıka - 2066 Açık alan:20 m2 Kapalı alan:30 m2 Toplam:50 m2 1-2-3-4-5-6-7-8-9- 10-11-12-15-16-17-18-19-20-21 Nolu İşyerleri (Toplam 50 m²) Fuzuli Şagilin Kullanımında 18.000,00 TL.
(Her İşyeri için ayrı)
5.400,00 TL.
(Her İşyeri için ayrı)
12.12.2019 14:00-17:00 arası
2 İskenderun Çay E.1337-E.1338-E.1346 1.Mıntıka - 2066 Açık alan:17 m2 Kapalı alan:30 m2 Toplam:47 m2 13-14-22 Nolu İşyeri
İşyeri (Toplam 47 m²)
Fuzuli Şagilin Kullanımında 18.000,00 TL.
(Her İşyeri için ayrı)
5.400,00 TL.
(Her İşyeri için ayrı)
12.12.2019 14:00-17:00 arası
3 İskenderun Karayılan E.1459 - - İdarenin hüküm ve tasarrufu altında 260 m² İşyeri Fuzuli Şagilin Kullanımında 15.000,00 TL. 4.500,00 TL. 12.12.2019 14:00-17:00 arası
4 İskenderun Çay E.1431 Sahil Dolgu Alanı - İdarenin hüküm ve tasarrufu altında - Evlendirme Dairesi Fotograf-Video Çekim işi Fuzuli Şagilin Kullanımında 150.000,00 TL. 45.000,00 TL. 12.12.2019 14:00-17:00 arası


1- Yukarıda sıra numaraları 1-4 arasında olan tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen yerler İskenderun Belediyesince 2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre 1 yıllık muhammen bedelleri belirtilen yerler Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılacaktır.
2- İhale İskenderun Belediyesi Encümen odasında toplanacak komisyon huzurunda yukarıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.
3- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
4- Yukarıda sıra numarası 1-3 arası işyerlerinin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İskenderun Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz alınabilir.
5- Sıra numarası 4 olan Evlendirme Dairesi fotoğraf ve video çekim işi için 50 TL. şartname bedeli ile mesai saatleri içerisinde İskenderun Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.
6- İhaleye gireceklerin Belediyemize borcu bulunmaması gerekmektedir.
7- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin en geç ihale günü saat 10:00’a kadar, geçici teminat bedelini yatırdığı makbuzu, ikametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdan örneği ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyemize borcu yoktur evrakı alınarak, Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.
8- Tüzel Kişiler ve Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerden siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluşlardan 2019 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnamelerinin belirtilen saatten önce Müdürlüğümüze teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
9- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanununun 46. maddesine göre posta ile de iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada doğacak gecikmeler kabul edilmez.
10- 1 ve 2 sıradaki İhaleye katılabilmek için; “S.S. İSKENDERUN BALIK SATIŞ TESİSLERİ İŞLETME KOOPERATİFİ’ne” en az üç yıl üye olmak, 4. Sıradaki ihaleye katılabilmek için ise fotoğraf ve video çekim işi ile ilgili ticaret odası kayıt belgesini İhale dosyasına sunması gerekmektedir.
11- İhale ile ilgili tüm masraflar, ihaleyi kazanana aittir. İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR