İNEGÖL İCRA DAİRESİ

İnegöl/Mahmudiye'de iş yeri icradan satılıktır

İNEGÖL İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01128686
Şehir : Bursa / İnegöl
Semt-Mahalle : MAHMUDİYE MAH. / İNEGÖL
Bölüm / Oda Sayısı : 2
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 08.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/4914 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
920,751 TL
Birinci Satış Günü
:
21.02.2020 11:30
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Kat İNEGÖL / BURSA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İNEGÖL
İCRA DAİRESİ
2018/4914 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
(İİK'nun 133.md Göre)

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, 838 Ada, 403 Parsel, MAHMUDİYE Mahalle/Köy, Kadınyerleri Mevkii Mevkii, Satışa konu taşınmaz Bursa ili İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kadınyerleri Mevkii 838 ada 403 parsel sayılı parselde kayıtlı 500,00 m² arsa üzerinde bulunan işyeri olarak kullanılan taşınmazdır. Taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Mahkeme kararına esas oluşturan bilirkişi raporuna göre;Satışa konu taşınmaz üzerinde bulunan bina betonarme karkas olarak inşaa edilmiş olup, 2 kattan meydana gelmektedir. Zemin kat 04/09/1987 tarihli ruhsatına göre 150 m² olarak inşa edilmiş olduğu 16/07/1992 tarihli yapı ruhsatına göre de 25 m² olarak inaşaat alanının büyüğüdü görülmektedir. Bina ruhsatında 175 m² alana sahip olduğu belirtilmiş olsa da mevcut durumda zemin katta 500 m², çatı katının yükseliği makas profillerle yükseltilmiş olup bu katta da kullanım alanı oluşturulduğu, alanının zemin kat ile aynı olduğu (500 m²), yapı ruhsatına uygun olmayan kaçak yapılaşma olduğu belirlenmiştir. İnegöl Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivi'nde yapılan incelemeye göre; söz konusu taşınmaza ait İnegöl Tapu Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan araştırmalar sonucu taşınmaza ait 04/09/1987 tarihli 10-478 nolu yapı ruhsatı, 16/07/1992 tarihli 1992-243 nolu ek yapı ruhsatına sahip olduğu görülmüştür. Mahkemece seçilmiş bilirkişice yapılan hesaplama ve değerlendirmeler sonucu ve İnegöl İcra Hukuk Mahkemesinin 2018/678 Esas 2019/469 Karar sayılı ilamı ile taşınmaza 920.751,00 TL kıymet takdir edilmiştir.
Adresi : Mahmudiye Mahallesi Sabah Sokak No:07İnegöl / BURSA
Yüzölçümü : 500 m2
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli İnegöl Revizyon Uygulama imar Planı göre Küçük Sanayi Sitesinde yer almakta olup, h max=9,50 m'dir.
Kıymeti : 920.751,00 TL
KDV Oranı : %18
Satış Günü : 21/02/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Kat İNEGÖL / BURSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.Mezat salonunda pey sürecek ihale katılımcıları minimum 5000,00 TL ve üzerinde arttırmak suretiyle teklif verebileceklerdir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin%20 olan pey akçesini müdürlüğümüze ait TR95 0001 5001 5800 7306 0172 80 nolu hesaba açıklama kısmına iştirak edecek kişinin T.C.kimlik nosu ve dosya numarası ile birlikte yatırarak ihale esnasında dekontu elinde bulundurması, Vakıfbank bankomat kartı bulunanlar müdürlüğümüzde bulunan Vakıfbank POS cihazından teminatı yatırabileceği veya milli bir bankanın (kesin ve süresiz) teminat mektubunu tevdi etmeleri, lazımdır. NAKİT PARA İLE TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, satış bedelinden ödenir. Satış bedelinin rüçhan alacakları karşılamaması halinde aynından doğan vergi borcunun 6183 S.Y. 21/2 maddesi uyarınca ihale bedelinden ödenmeyecektir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.İhalenin feshine sebep olan Zeynep DURGUT'un ihaleye iştirakinde kendisine ihalenin peşin para ile yapılmasına, İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6-İİK.nun 133.maddesi gereğince satış ilanının ilgililere tebliğine yer olmadığına,

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/4914 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/02/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR