GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gürsu Zafer Mahallesi'nde 45 m² çay ocağı ihale usulü ile kiraya verecektir

GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01050101
Şehir : Bursa / Gürsu
Semt-Mahalle : ZAFER MAH. / GÜRSU
: 45
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAKİMİYET 12.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
BURSA HAKİMİYET 16.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bursa İli, Gürsu İlçesi, Zafer Mah. Beşevler Cad. No:5 adresinde Belediye Hizmet Binası içerisindeki çay ocağı vasıflı 7 Nolu Dükkanın kiraya verilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.09.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kiralama İhalesi Yapılacak Taşınmaz

S.No İşin Adı Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Tahmini Aylık Kira Bedeli
(KDV Hariç)
Geçici Teminat İhale Usulü İhalenin Yapılacağı Yer İhale Tarihi İhale Saati
1

Bursa İli, Gürsu İlçesi, Zafer Mah. Beşevler Cad. No:5 adresinde Belediye Hizmet Binası içerisindeki çay ocağı vasıflı 7 Nolu Dükkanın
3 Yıllığına Kiralanması İşi

372 2 48,00 m²
(30,00 m² kapalı, 18,00 m² açık alan)
2.600,00 TL 2.808,00 TL 2886 Kanun
35/a Kapalı Teklif
Gürsu Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu 24.09.2019 11:00

 1. İdarenin İletişim Bilgileri

Adres: Zafer Mah. Beşevler Cad. No:5 Belediye Hizmet Binası
Tel : 0 224 371 50 00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 1. Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,
 2. Geçici teminatı yatırmış olmak,
 3. Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge.
 4. Kimlik fotokopisi.
 5. Kanuni ikametgâhını gösterir belge.
 6. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.
 7. Gürsu Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
 8. Kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak.
 9. Tüzel kişilerde, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname.
 10. Tüzel Kişiler için Noter tasdikli imza sirküleri.
 11. Şirket ise Ticaret sicil gazetesi.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ihale komisyonunca belirlenecektir.

 1. İhale dokümanı, 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında Gürsu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir.
 2. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gürsu Belediye Başkanlığına elden teslim edilecektir. Posta v.b gönderimler kabul edilmeyecektir.
 3. Teklifler birim fiyat üzerinden verilecektir.

 1. Bu ilanda hüküm bulunmayan hallerde; 2886 sayılı DİK’nun hükümleri geçerlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR