GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gürsu Belediyesine ait kapalı pazar yeri içerisinde bulunan çay ocağı ve wc kiraya verecektir

GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bursa İli, Gürsu İlçesi, Zafer Mah. Hasanpaşa Caddesi No:2-4 adresindeki Kapalı Pazaryeri İçerisinde Bulunan 12,00 m2 Yüzölçümlü Çay Ocağı ve 80 m2 Wc’nin Kiralanması işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.02.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kiralama İhalesi Yapılacak Taşınmaz

S.No İşin Adı Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Tahmini Aylık Kira Bedeli
(KDV Hariç)
Geçici Teminat İhale Usulü İhalenin Yapılacağı Yer İhale Tarihi İhale Saati
1

Bursa İli, Gürsu İlçesi, Zafer Mah. Hasanpaşa Caddesi No:2-4 adresindeki Kapalı Pazaryeri İçerisinde Bulunan 12,00 m2 Yüzölçümlü Çay Ocağı ve 80 m2 Wc’nin Kiralanması işi

229 53 12 m2 – 80 m2 850,00 TL 918,00 TL 2886 Kanun
35/a Kapalı Teklif
Gürsu Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu 04.02.2020 11:00


1-İdarenin İletişim Bilgileri
Adres: Zafer Mah. Beşevler Cad. No:5 Belediye Hizmet Binası
Tel : 0 224 371 50 00
2-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
a-)Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,
b-)Geçici teminatı yatırmış olmak,
c-)Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge.
d-)Kimlik fotokopisi.
e-)Kanuni ikametgâhını gösterir belge.
f-)İhale dokümanı satın aldığına dair belge.
g-)Gürsu Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
h)Kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak.
i-)Tüzel kişilerde, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname.
j-)Tüzel Kişiler için Noter tasdikli imza sirküleri.
k-)Şirket ise Ticaret sicil gazetesi.
3 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ihale komisyonunca belirlenecektir.
4 - İhale dokümanı, 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında Gürsu Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gürsu Belediye Başkanlığına elden teslim edilecektir. Posta v.b gönderimler kabul edilmeyecektir.
6 -Teklifler birim fiyat üzerinden verilecektir.
7- Bu ilanda hüküm bulunmayan hallerde; 2886 sayılı DİK’nun hükümleri geçerlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR