GÜRPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gürpınar Belediyesine ait 30 adet iş yeri kiraya verilecektir

GÜRPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01136839
Şehir : Van / Gürpınar
Yayınlandığı Gazeteler

GÜRPINAR HABER 21.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.03.2020 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gürpınar Belediye Meclisi Toplantı Salonunda t
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÜRPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU


Mülkiyeti Belediyemize ait ilçe merkezinde bulunan 8 Dükkan ve 22 ofisin 5 yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi hükmü uyarınca Açık Teklif Alma Usulü ile 05.03.2020 günü aşağıda belirtilen saatlerde Belediye Meclisi Toplantı Salonunda toplanacak encümen huzurunda kiraya verilecektir.
İhaleye katılacak olanlar, ihaleden önce;
A)Gerçek Kişiler;
a)Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh belgelerini. (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği)
b) Gürpınar Belediyesine borcu (Su, Emlak, Kira, ÇTV, diğer borçlar) olmadığına dair belgeyi,
c)Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi,
d)İhale şartnamesi satın alındığına dair belgeyi,
e)Daha önce belediye gayrimenkulleri kiralamasından haciz veya cebri tahliyesi olmadığına dair belgeyi,
f)Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
B)Tüzel Kişiler;
a)İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi
b)İmza sirküleri,
c)Tebligat için adres beyanı,
d) Gürpınar Belediyesine borcu (Su, Emlak, Kira, ÇTV, diğer borçlar) olmadığına dair belgeyi,
e)Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi,
f)Daha önce belediye gayrimenkulleri kiralamasından haciz veya cebri tahliyesi olmadığına dair belgeyi,
g)İhale şartnamesi satın alındığına dair belgeyi,
h)Sicil gazetesi ve 2020 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesini,
ı)Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
C)Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri,
Encümen Başkanlığına vereceklerdir.
İlçe merkezinde bulunan belediyemize ait 8 Dükkan ve 22 ofisin 5 yıllık kiralanmasında, ihalede belirlenecek 24 aylık kira bedellerini, vergi, resim, harç ve diğer giderleri şartnamede belirtildiği üzere, ihalenin iştirakçilerinin adına kesinleşmesinden sonra kendilerine yapılacak tebliğ tarihinden sonra 2 taksit şeklinde yatırılacaktır. İhale ile ilgili şartname bedeli 50,00-(Elli) TL olup, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesi gereğince İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli saptamakta serbesttir. Keyfiyet ilan olunur. İhaleye konulan İşyerleri;

Sıra No İşyeri Adresi Yüzölçümü İşyeri Numarası Kullanım Amacı Muhammen Bedeli TL Geçici Teminat TL İhale Saati
1 Cumhuriyet Mah.Cumhuriyet Cad. 262 Ada (Konferans Salonu Altı) 10 No lu Taşınmaz 30,7 m2 Z-10 Dükkan 30.000,00TL
(5 Yıllık kirası)
900,00 TL 09:00
2 Cumhuriyet Mah.Cumhuriyet Cad. 262 Ada (Konferans Salonu Altı) 13 No lu Taşınmaz 30,8 m2 Z-13 Dükkan 21.000,00TL
(5 Yıllık kirası)
630,00 TL 09:10
3 Cumhuriyet Mah.Cumhuriyet Cad. 262 Ada (Konferans Salonu Altı) 14 No lu Taşınmaz 30,8 m2 Z-14 Dükkan 21.000,00TL
(5 Yıllık kirası)
630,00 TL 09:20
4 Cumhuriyet Mah.Cumhuriyet Cad. 262 Ada 62 Parsel B Blok Z-12+Asma Kat 46,6 m2 262-62, Z-12 Dükkan 24.000,00TL
(5 Yıllık kirası)
720,00 TL 09:30
5 Cumhuriyet Mah.Cumhuriyet Cad. 262 Ada 62 Parsel B Blok Z-16+Asma Kat 53,7 m2 262-62, Z-16 Dükkan 24.000,00TL
(5 Yıllık kirası)
720,00 TL 09:40
6 Cumhuriyet Mah.Cumhuriyet Cad. 262 Ada (Kütüphane Binasının Altı) Z-1 31,7 m2 Z-1 Dükkan 18.000,00TL
(5 Yıllık kirası)
540,00 TL 09:50
7 Cumhuriyet Mah.Cumhuriyet Cad. 262 Ada (Kütüphane Binasının Altı) Z-2 31,7 m3 Z-2 Dükkan 18.000,00TL
(5 Yıllık kirası)
540,00 TL 10:00
8 Cumhuriyet Mah.Cumhuriyet Cad. 262 Ada (Kütüphane Binasının Altı) Z-3 31,7 m4 Z-3 Dükkan 18.000,00TL
(5 Yıllık kirası)
540,00 TL 10:10
9 Cumhuriyet Mah.Cumhuriyet Cad. 262 Ada 62 Parsel B Blok 1-20 60,7 m2 1-20 Ofis 9.000,00TL
(5 Yıllık kirası)
270,00 TL 10:20
10 Cumhuriyet Mah.Cumhuriyet Cad. 262 Ada 62 Parsel B Blok 1-21 43,2 m2 1-21 Ofis 9.000,00TL
(5 Yıllık kirası)
270,00 TL 10:30
11 Cumhuriyet Mah.Cumhuriyet Cad. 262 Ada 62 Parsel B Blok 1-22 35,7 m2 1-22 Ofis 9.000,00TL
(5 Yıllık kirası)
270,00 TL 10:40
12 Cumhuriyet Mah.Cumhuriyet Cad. 262 Ada 62 Parsel B Blok 1-26 32,5 m2 1-26 Ofis 12.000,00TL
(5 Yıllık kirası)
360,00 TL 10:50
13 Cumhuriyet Mah.Cumhuriyet Cad. 262 Ada 62 Parsel B Blok 1-27 32,5 m2 1-27 Ofis 12.000,00TL
(5 Yıllık kirası)
360,00 TL 11:00
14 Cumhuriyet Mah.Cumhuriyet Cad. 262 Ada 62 Parsel B Blok 1-29 32,5 m2 1-29 Ofis 12.000,00TL
(5 Yıllık kirası)
360,00 TL 11:10
15 Cumhuriyet Mah.Cumhuriyet Cad. 262 Ada 62 Parsel B Blok 1-30 32,5 m2 1-30 Ofis 12.000,00TL
(5 Yıllık kirası)
360,00 TL 11:20
16 Cumhuriyet Mah.Cumhuriyet Cad. 262 Ada 62 Parsel B Blok 1-31 32,5 m2 1-31 Ofis 12.000,00TL
(5 Yıllık kirası)
360,00 TL 11:30
17 Cumhuriyet Mah.Cumhuriyet Cad. 262 Ada 62 Parsel B Blok 1-32 32,5 m2 1-32 Ofis 12.000,00TL
(5 Yıllık kirası)
360,00 TL 11:40
18 Cumhuriyet Mah.Cumhuriyet Cad. 262 Ada 62 Parsel B Blok 1-35 39,8 m2 1-35 Ofis 12.000,00TL
(5 Yıllık kirası)
360,00 TL 11:50
19 Cumhuriyet Mah.Cumhuriyet Cad. 262 Ada 62 Parsel B Blok 1-37 37,1 m2 1-37 Ofis 9.000,00TL
(5 Yıllık kirası)
270,00 TL 13:00
20 Cumhuriyet Mah.Cumhuriyet Cad. 262 Ada 62 Parsel B Blok 1-38 43,2 m2 1-38 Ofis 9.000,00TL
(5 Yıllık kirası)
270,00 TL 13:10
21 Cumhuriyet Mah.Cumhuriyet Cad. 262 Ada 62 Parsel B Blok 1-39 43,2 m2 1-39 Ofis 9.000,00TL
(5 Yıllık kirası)
270,00 TL 13:20
22 Cumhuriyet Mah.Cumhuriyet Cad. 262 Ada 62 Parsel B Blok 1-40 43,2 m2 1-40 Ofis 9.000,00TL
(5 Yıllık kirası)
270,00 TL 13:30
23 Cumhuriyet Mah.Milli Egemenlik Cad. 262 Ada 61 Parsel A Blok 1-30 31,5 m2 1-30 Ofis 12.000,00TL
(5 Yıllık kirası)
360,00 TL 13:40
24 Cumhuriyet Mah.Milli Egemenlik Cad. 262 Ada 61 Parsel A Blok 1-35 27,8 m2 1-35 Ofis 9.000,00TL
(5 Yıllık kirası)
270,00 TL 13:50
25 Cumhuriyet Mah.Milli Egemenlik Cad. 262 Ada 61 Parsel A Blok 1-36 27,8 m2 1-36 Ofis 9.000,00TL
(5 Yıllık kirası)
270,00 TL 14:00
26 Cumhuriyet Mah.Milli Egemenlik Cad. 262 Ada 61 Parsel A Blok 1-37 27,8 m2 1-37 Ofis 9.000,00TL
(5 Yıllık kirası)
270,00 TL 14:10
27 Cumhuriyet Mah.Milli Egemenlik Cad. 262 Ada 61 Parsel A Blok 1-38 27,8 m2 1-38 Ofis 9.000,00TL
(5 Yıllık kirası)
270,00 TL 14:20
28 Cumhuriyet Mah.Milli Egemenlik Cad. 262 Ada 61 Parsel A Blok 1-39 27,8 m2 1-39 Ofis 9.000,00TL
(5 Yıllık kirası)
270,00 TL 14:30
29 Cumhuriyet Mah.Milli Egemenlik Cad. 262 Ada 61 Parsel A Blok 1-41 27,3 m2 1-41 Ofis 9.000,00TL
(5 Yıllık kirası)
270,00 TL 14:40
30 Cumhuriyet Mah.Milli Egemenlik Cad. 262 Ada 61 Parsel A Blok 1-42 22,3 m2 1-42 Ofis 9.000,00TL
(5 Yıllık kirası)
270,00 TL 14:50

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR