VAN GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Gevaş Abalı kayak tesisinde bulunan kafeterya kiraya verilecektir

VAN GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gevaş Abalı Kayak Tesisleri mevcut kafeteryasının belirtilen ihale tarihi ve saatinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilerek 4 (dört ) aylığına kiraya verilecektir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Gevaş/Van
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1- Aşağıda adı, muhammen bedeli ve yeri yazılı olan Gevaş Abalı Kayak Tesisleri mevcut kafeteryasının belirtilen ihale tarihi ve saatinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilerek 4 (dört ) aylığına kiraya verilecektir.

  1. İhale 11/12/2019 Çarşamba günü saat 10:30’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.
  2. Geçici teminatını nakit olarak yatıracak olan istekliler Van Gençlik Spor İl Müdürlüğü Tuşba/Van Ziraat Bankasındaki “ TR33 0001 0021 3988 2606 4050 01“ nolu hesabına yatıracaklardır.
  3. İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler;

a.Nüfus Cüzdanı Sureti
b.Savcılıktan iyi hal belgesi ( 3 aydan eski olmamak )
c.İkametgah Belgesi ( 3 aydan eski olmamak )
d.Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
e.Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
f.Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve imza sirküleri ile yetki belgesi.
g. Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge.
h.Şartnameyi tamamen okuduğunu ve buna göre istekli olduğunu bildirir dilekçe.
İstekliler belgelerini zarf içinde 11/12/2019 Çarşamba günü saat 10:30’a kadar ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin tümü aslı veya noter tasdikli suret olacaktır. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

  1. Şartnameye ilişkin bilgiler Abdurrahman Gazi Mahallesi İskele Caddesi No:/230 Tuşba/VAN Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasında görülebilir.
  2. İştirakçiler bizzat katılmak zorundadır.
  3. İhale Komisyonu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29.maddesi gereğince ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
  4. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Tesis Adı Muhammen Bedel Geçici Teminat Yeri
Gevaş Abalı Kayak Tesisleri Kafeteryası 10.000,00 300,00.-TL. Van – Gevaş Abalı Kayak Tesisleri

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR