GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gelibolu Belediyesi'ne ait işyeri kiraya verilecektir

GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yazıcızade Mahallesi pazaryeri Meydanı No:6 numaralı ve 192 Ada 8 Parsel numarası ile kayıtlı  işyeri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.07.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümeni huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

1-Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Yazıcızade Mahallesi pazaryeri Meydanı No:6 numaralı ve 192 Ada 8 Parsel numarası ile kayıtlı işyeri olarak belirtilen taşınmaz; 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45.ci maddesi gereğince açık artırma suretiyle 1 yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.

2-İhale 17.07.2020 tarihin de saat 14:00’de Belediyemiz Encümeni Huzurunda yapılacaktır.

3-İhalesi yapılacak dükkanın aylık muhammen bedeli 480.00 TL 1 (Bir) yıllık muhammen Bedeli 5.760.00 TL olup, %3 Geçici teminatı 185.00 TL’dir.

4-İhale ile ilgili Şartname Mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

İlanen duyurulur.

5-İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler;

KİŞİLERDEN
a-)Kanuni ikametgah belegesi,
b-)Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği,
c-)Gelibolu Belediyesinden ihale tarihi itibari ile Borcu Yoktur Belgesi
d-) Geçici teminat yatırdığına dair dekont
e-)Dernekler adına katılacaklar için ihaleye katılacaklar adına karar defterinden yetki belgesi

ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER
a-)Ticaret ve Sanayi odası belgesi
b-)Ticaret Sicil belgesi
c-)İmza sirküleri (Noterden tasdikli)
d-)Ayrıca istekliler için adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile Vekaleten iştirak edenin noter onaylı imza sirküsü(2020 yılına ait)
e-)Tebligat için adres gösteren belge
f-)Geçici teminat yatırdığına dair dekont
6-İdare ihaleye yapıp yapmamakta serbesttir.

İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR