GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gebze Belediyesinden kiralık lokanta

GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Eskihisar Mah. 3024 Sok. No:37/A’ da bulunan 467 m2 Lokanta (mutfak ve bahçesi ile beraber)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.04.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Belediyemize ait Eskihisar Mah. 3024 Sok. No:37/A’ da bulunan 467 m2 Lokanta (mutfak ve bahçesi ile beraber) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereği pazarlık usulü artırma sureti ile ihale edilerek kiraya verilecektir.
 2. İhale 08/04/2020 Çarşamba günü saat 14/00’ da Belediyemiz Encümen Odası’nda Belediyemiz Encümenince yapılacaktır.
 3. Eskihisar Mah. 3024 Sok. No:37/A’ da bulunan 467 m2 Lokanta (mutfak ve bahçesi ile beraber) kiralama süresi üç (3) yıl olup, 1. yıllık toplam muhammen kira bedeli 104.400,00.-TL+KDV’ dir. Geçici teminat bedeli 3.132,00.-TL olup, 2. ve 3. Yıllar kira artışları Encümence belirlenecektir.

4. İhaleye girebilmek için istenen belgeler:

 1. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf Sanatkarlar Odası Belgesi.
 2. Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
 3. Vekil ise Vekaletname
 4. 2015- 2019 yılları arası Kurumlar ve Gelirler vergisi borcu olmadığına dair belge,
 5. 2886 S.D.İ.K’ na göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı.
 6. Kanuni İkametgahı. (şahıs)- Adres beyanı (şirket) Ticaret odası.
 7. Geçici teminat.
 8. Belediyeye (Kira, Emlak, ÇTV) borcu olmadığına dair belge.
 9. Su (İSU) borcu olamadığına dair belge.
 10. S.G.K. Borcu Olmadığına dair belge.
 11. Dosya alındı makbuzu

 1. Bu ihaleye ait şartname ve ihale dosyası 250,00.-TL karşılığında mesai saatleri içinde Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden temin edilir ve ücretsiz görülebilir. İhaleye katılmak için dosya alması zorunludur.
 2. İhaleye katılmak isteyenler yukarıdaki belgeleri hazırlayarak 07/04/2020 Salı günü saat 12:00’ a kadar örneğine uygun dilekçe ile birlikte, kapalı zarf içinde elden İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Teklifler yine kapalı zarf içinde ihale dosyası içinde teslim edilecektir.
 3. İhaleyi kazanan firma/şahıs % 6 katı teminat yatıracaktır.
 4. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR