GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gazipaşa Belediyesi'ne ait 4 adet büfe kiraya verilecektir

GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090727
Şehir : Antalya / Gazipaşa
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİPAŞA MANŞET 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 adet taşınmaz kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.12.2019 14:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gazipaşa Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

1- Gazipaşa Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı DİK’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir:
2- İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Gazipaşa Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.
3- İhaleye çıkartılan yerlerin tahmini bedeli ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.
4- İsteklilerin aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı salonda hazır bulunması şarttır. İstenilen Belgeler hakkında ayrıntılı bilgiler ihale şartnamesinde belirtilmiştir.
4.1. Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,
4.2. İhale Dosya bedelinin ödendiğini gösterir makbuz veya belge,
4.3. Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,
4.4. Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin (şirket müdürünün) Kanuni İkametgâh Belgesi,
4.5. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
4.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.7. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
4.8. Ortak girişim olarak ihaleye katılınması halinde ortaklarca imzalı ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
4.9. Sabıka kaydı belgesi.
4.10. Gazipaşa Belediyesinde vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.
5- İhale şartnamesi ve eki belgeler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünden veya www.gazipasa.bel.tr internet adresinden temin edilebilir. İhale dosya bedeli aşağıda belirtilmiştir. İhaleye katılabilmek için ihale dosyası (her bir ihale için ayrı) satın almak zorunludur. 25.11.2019

SIRA NO İHALEYE ÇIKARILAN GAYRİMENKUL KİRA SÜRESİ 1 YILLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE DOSYA BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Pazarcı Mahalesi Deniz Kenarı 17 m2‘lik Büfe (Çay ve Gözleme Satışı) 3 YIL 15.000,00 ₺ 1.350,00 ₺ 100,00 ₺ 11.12.2019 14:15
2 Bakılar Mahallesi Sarı Su Parkı 6 m2' Kapalı 64 m2 Açık alanı Olan 1 Nolu Büfe (Market-Manav) 3 YIL 20.000,00 ₺ 1.800,00 ₺ 100,00 ₺ 11.12.2019 14:35
3 Bakılar Mahallesi Sarı Su Parkı 6 m2' Kapalı 64 m2 Açık alanı Olan 2 Nolu Büfe 3 YIL 10.000,00 ₺ 900,00 ₺ 100,00 ₺ 11.12.2019 14:45
4 Bakılar Mahallesi Sarı Su Parkı 6 m2' Kapalı 64 m2 Açık alanı Olan 3 Nolu Büfe 3 YIL 10.000,00 ₺ 900,00 ₺ 100,00 ₺ 11.12.2019 15:00İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR