GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Fiziki yetenek geliştirme ve paintball alanı kiraya verilecektir

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01182162
Şehir : Kocaeli / Gebze
Toplam m² : 3748
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE GEBZE 29.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.07.2020 10:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
16.07.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi toplantı odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FİZİKİ YETENEK GELİŞTİRME VE PAİNTBALL ALANI
KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İLANI

 1. İŞ SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

Adı: SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İdare)
Adresi: Cumhuriyet Mah. 2254 Sokak Güney Yan Yol No:2 P.K. 141 41400 GEBZE/KOCAELİ
Telefon Numarası: 0262 605 11 51 / 0262 605 11 55 (fax)
İlgili Personelin
Adı-Soyadı/ Unvanı: Bülent ÇETİN / Daire Başkanı

 1. İHALENİN KONUSU:

Gebze Teknik Üniversitesi 367 ada ve 17 parsel içerisinde yer alan 3748 Metrekare yerin, FİZİKİ YETENEK GELİŞTİRME VE PAİNTBALL ALANI olarak kiraya verilmesi işi belirtilen koşullarda ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesine göre kiraya verilmesi işi. İhale; 17/07/2020 Cuma günü Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi toplantı odasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 46. Maddelerine göre açık teklif (arttırma) usulü ile yapılacaktır.

 1. İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI, İHALENİN TARİHİ VE SAATİ

Sıra No

İlçesi

Mahallesi

Adı

Adres

Kiralık Alan

Kulanma Amacı

Yıllık Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Gebze

Cumhuriyet

FİZİKİ YETENEK GELİŞTİRME VE PAİNTBALL

GEBZE/ KOCAELİ

3748 MT2

Sosyal
ve
Sportif
Faaliyet

53.971,20 TL
(KDV hariç)

1.619,14
TL

17.07.2020

10:30

 1. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde yazılı şahıslar, yine aynı kanunun 83. Maddesinde belirtilen nedenlerle 84 ve 85. Maddelere göre haklarında yasaklama kararı bulunan şahıslar dolaylı ya da dolaysız olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapmışsa sözleşme feshedilerek kesin teminatı gelir kaydolunur.

 1. İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER:

 1. Kanuni ikametgah belgesi, Vergi Levhası.

 2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

 4. Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

 5. Kira şartnamesi (isteklinin şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ettiğine ilişkin İdareden almış olduğu imzalanmış kira şartnamesi),

 6. Adli sabıka sicil kayıtları,

 7. Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge/ SGK Borcu Olmadığına Dair Belge

 8. Şirket veya Tüzel kişi ise, Ticaret ve Sicil Gazetesi kaydı,

 9. Teknik Şartname satış bedeli (250,00 TL) makbuzu, Şartname İdarede bedelsiz görülebilir veya 250,00-TL (Yüz TL) karşılığı Üniversitemiz Ziraat Bankası / Çayırova Şubesi hesabına (IBAN: TR30 0001 0008 1713 6136 1150 01) yatırılarak makbuz mukabilinde İdareden temin edilebilinir. İhaleye katılacak olanların şartnameyi satın almaları zorunlu olup, şartname bedeli hiçbir koşulda geri ödenmez. Şartname ile birlikte Teklif Mektubu da ihaleye katılmak isteyenlere verilecektir.

 10. Geçici Teminat Mektubu tutarı (1.619,14 TL) makbuzu ve Teklif Mektubu. Geçici Teminat Bedeli Üniversitemiz Ziraat Bankası / Çayırova Şubesi hesabına (IBAN: TR30 0001 0008 1713 6136 1150 01) yatırılacaktır.

 1. İhaleye katılmak isteyenler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte hazırladıkları teklif mektubunu da içeren kapalı zarflarını en geç 16/07/2020 günü Saat 15.00 a kadar İdarenin iş bu şartnamede yazılı olan adresine verebilir.

 2. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (Teminat dahil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler güncel olmalıdır.

İsteklilere ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR