KASTAMONU GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Fitness-spor salonu 1 yıllığına kiralanacaktır

KASTAMONU GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KASTAMONU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KUZEYKENT SPOR KOMPLEKSİNDE BULUNAN FİTNESS-SPOR SALONU 1 YILLIĞINA KİRALANACAKTIR- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi (Açık Teklif Usulü)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KASTAMONU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
KUZEYKENT SPOR KOMPLEKSİNDE BULUNAN FİTNESS-SPOR SALONU
1 YILLIĞINA KİRALANACAKTIRMuhammen Bedeli : 4.000,00 TL (1 Aylık)
Geçici Teminat Bedeli : 1.440,00 TL
İhale Tarihi ve Yeri : 09.12.2019 Pazartesi günü Saat : 10.30
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı salonu
İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi (Açık Teklif Usulü)
İhale dokümanı alınacak yer : İhaleye katılmak için İdareden ihale dokümanının satın alınması zorunlu olup, mesai saatleri içinde Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünden bedeli mukabilinde alınabilecektir.
İhale dokümanı bedeli : 100,00 TL (Yüz Türk Lirası)
İstenen Belgeler
1- 2019 yılı içinde düzenlenmiş olan Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili Meslek
Odasından alınmış oda kayıt belgesi.
2- Gerçek kişi ise imza beyannamesi, tüzel kişi ise tüzel kişiliğin imza sirküleri.
3- Vekâleten ihaleye katılma halinde vekâlet verilen kişinin vekâletnamesi ve imza beyannamesi.
İş ortaklıklarında yukarıda sayılan belgelerin her iki ortak tarafından ayrı ayrı sunulması gerekmektedir.
4- Geçici teminat tutarının nakit olarak yatırıldığını gösteren dekont, makbuz vb.
5- İş ortaklığı yaparak ihaleye katılmak için İhale dokümanında bulunan örneğine uygun olarak düzenlenmiş iş ortaklığı beyannamesi.
İhaleye katılmak isteyenlerin en geç ihale saatine kadar, yukarıda sayılan belgeleri kapalı bir zarf içinde İdarenin Satın Alma Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, ihalede sözlü olarak artırım yapılacağından, artırıma katılacak kişinin nüfus cüzdanı, ehliyet vb. resmi kimliğinin bulunması zorunludur.
İlgilenenlere duyurulur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR