İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Fatih'te 30 m² dükkan icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01093370
Şehir : İstanbul / Fatih
Semt-Mahalle : MİMAR KEMALETTİN MAH. / KUMKAPI
: 30
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 30.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/5970 ESAS
Muhammen Bedeli
:
900,000 TL
Birinci Satış Günü
:
02.03.2020 11:20
İkinci Satış Günü
:
06.04.2020 11:20
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2015/5970 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mimarkemal Mah. 759 Ada, 57 Parsel, 18 Nolu Bağımsız Bölüm ''DÜKKAN'' nitelikli taşınmazın tamamı.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul ili, Fatih İlçesi, Mimar Kemal Mah. 759 Ada, 57 Parsel sayılı taşınmazın bulunduğu mevkie gelinmiş olup, 1/1000 ölçekli Hali Hazır Haritası üzerindeki durumu tespit edilen parselin, paftanın fiili durum üzerinden araziye uygulanması neticesinde yerine ve plan örneğine şeklen uyduğu anlaşılmıştır. Söz konusu parselde Sempati İş Merkezi olarak ticari faaliyette olan 3 bodrum kat + zemin kat + 5 normal kattan ibaret betonarme karkas karakterli yaklaşık 25-26 yıl önce yapılmış binanın Ağa Çeşmesi sokak, Koca Ragıp Paşa Caddesi ile İkbal Sokak köşesinde bulunduğu ve konu yerin caddeden mahreç alan bir iş merkezi olarak kullanılmakta iken, 3. ve 4. Bodrum katlarının ise İkbal Sokaktan mahreç alan ve iş merkezi yönetimince ayrıca kiralanan Metropol Han olarak ticari faaliyette olduğu, böylece iş merkezinin iki katı haricindeki üst katlarının ayrı bodrum katlardaki 2 katın ayrı şekilde birbirinden bağımsız şekilde kullanıldığı ve içten bağlantılarının da bulunmadığı, zemini seramik işçilikli iki katta koridorlar üzerinde dükkanların yan yana kullanımda oldukları tespit edilmiştir. Sonuç olarak Sempati İş Merkezi ile Metropol Han'ın aynı binada faaliyette oldukları görülmektedir. Ancak inceleme esnasında bağımsız bölümün hangisine tekabül ettiği hususunda tereddüt hasıl olduğundan, gözlemsel olarak tetkik ve değerlendirme yapılabildiği, bu nedenle Fatih Tapu Müdürlüğünde görevlendirme suretiyle onaylı projesi üzerinde inceleme yapıldığı, proje temininden sonra 20.11.2018 günü yeniden heyetimizce proje uygulanmış ve Sempati Hanın 2. Bodrum katının Ağa Çeşmesi sokak cephesinin bulunduğu kısımda köşe dükkan olduğu esnaf komşuları tarafından verilen ifadeye göre 6 yıldır dükkanın kapalı olduğu ve kullanılmadığı belirtilmiş olup, buna göre; Projesinin zemine uyduğu, projesine göre 30m2 alana sahip olduğu hususları tespit edilmiştir.
Adresi: Mimar Kemal Mah. Koca Ragıp Paşa Cad. Sempati Han Dükkan No:18Fatih / İSTANBUL
İmar Durumu: Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.10.2018 tarih ve 133665 sayılı yazısı ile; "Fatih İlçesi, Mimar Kemalettin Mahallesi, 759 Ada, 57 Parsel sayılı yer, İstanbul IV Numaralı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan, Fatih İlçesi Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 3. Derece Koruma Bölgesinde, 2.derece ticaret alanında kalmakta olup, Hoca Ragıp Paşa Caddesi'ne cephe veren kısım H=15.50mt İkmal Sokağı'na cephe veren kısım kısmen H=12.50mt irtifa almaktadır. Ayrıca söz konusu yere, Bağcılar-Yenikapı Taksim Projesi güzergah planı dahilinde kalmakta olup, uygulama safhasında İBB Raylı Sistemler Müdürlüğünden görüş alınması gerekmektedir." denildiği görülmektedir.
Kıymeti : 900.000,00 TL -KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 02/03/2020 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 06/04/2020 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/5970 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/11/2019 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR