İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Fatih Vezirhan'da 69 m² kargir oda icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155740
Şehir : İstanbul / Fatih
Semt-Mahalle : MOLLA FENARİ MAH. / MAHMUTPAŞA
: 69
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 25.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
???????2019/1694 ESAS
Muhammen Bedeli
:
900,000 TL
Birinci Satış Günü
:
24.06.2020 10:40
İkinci Satış Günü
:
29.07.2020 10:40
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2019/1694
ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İSTANBUL İl , FATİH İlçe , MOLLA FENARİ Mahalle/Mevki , 296 Ada No , 39 Parsel No , 69,50 Yüz Ölçümlü, Kargir Oda Nitelikli Taşınmazın Tamamı.
Özellikleri: Satışa konu taşınmaz, İstanbul ili, Fatih İlçesi, tapuda Molla Fenari Mahallesi, Vezir Han Alt Kat mevkii, 296 ada 39 parsel (69,50 m2 yüzölçümlü) sayısı ile kayıtlı cins tashihli ana taşınmazda, hali hazırda ise Fatih İlçesi, Molla Fenari Mahallesi, Vezirhan Caddesi, 42 numaralı Vezirhan Han Avlusu 296 ada 39 parseldeki 18 numaralı bina ve arsasının tamamıdır. Taşınmazın yer aldığı Vezir Han; İstanbul Suriçi Çemberlitaş Divanyolu Caddesi ile Vezirhan Caddesi’nin kesiştiği yapı adasında 1660 tarihinde Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa tarafından Köprülü Mehmet Paşa Külliyesi’nin bir yapısı olarak inşa edilmiştir. Bugünkü tramvay yolu külliye’nin ortasından geçmektedir. Yapının kitabesine göre inşa tarihi 1660 yılıdır. Sokak ve arsa durumuna uymak mecburiyetinden dolayı muntazam bir planı yoktur. Han 3 bin 200 metrekarelik bir yapı alanına sahiptir. Taş ve tuğla karışımı olarak inşa edilmiş olan bu han iki avlulu ve iki katlıdır. Hanın taç kapılı girişi cadde üzerinde olup arazinin meyilinden dolayı bu kısım üç katlıdır. Cephede yuvarlak taş kemerli 8 adet dükkân kapının iki tarafında sıralanmıştır.Giriş kapısının üzerinde talik hatla yazılmış 1894-95 tarihli beş satırlık bir tamir kitabesi vardır. Buradan beşik tonozlu bir geçitle revaklı, üçgen biçiminde birinci avluya geçilir. İkinci avlusu 70 x 45 m. ebadında yamuk biçiminde olup sivri kemerli revaklıdır. Üst kata revak altında karşılıklı iki yöndeki merdivenlerle çıkılır. Kapı ve pencereleri dikdörtgen ve taş hatılıdır. İkinci avluda bugün fonksiyonunu kaybetmiş küçük bir mescit bulunmaktadır. Vezir Han’ın banisi olan Fazıl Ahmet Paşa’nın yaptırdığı kütüphane ve medreselerin giderlerini karşılamak için vakıf olarak bu han yapılmıştır. Mahallinde taşınmaz içine girilememiş, 18 dış kapı numaralı taşınmaz üzerindeKuyumculuk tabelası olduğu görülmüştür. Taşınmazın yaklaşık 1 yıldır kapalı olduğu, ticari bir faaliyet gösterilmediği ve taşınmazın asma katı bulunduğu çevre esnafı tarafından beyan edilmiştir. Satışa konu taşınmaz kara-yaya ulaşımına müsait alt ve üst yapısı tamamlanmış tüm kamu hizmetlerinden yararlanabilir, çevrede rağbet gören merkezi bir mevkide yer almaktadır. Taşınmaz, Vezir Hanı Caddesi’ne, Nuruosmaniye Caddesi’ne, Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ne, Nuru Osmaniye Camii’ne, okullara, otobüs duraklarına yakın mesafede yer almakta olup yakın çevresinde okul, alışveriş merkezleri vb. gibi diğer donatı alanları da bulunmaktadır.
Adresi: Molla Fenari Mahallesi, Vezirhan Caddesi,No:42 Fatih / İSTANBUL
İmar Durumu : Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.03.2019 tarihli yazısında; Fatih İlçesi, Molla Fenari Mahallesi, 296 ada 39 parsel sayılı yer, İstanbul IV Numaralı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Kıymeti : 900.000,00 TL -KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Beyan hanesinde; I. Derece korunması Molla Fenari Mahallesi, Vezirhan Caddesi, 42 gerekli eski eser şerhi bulunmaktadır. Diğer bilgiler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 24/06/2020 günü 10:40 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 29/07/2020 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1694 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/03/2020 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR