İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Fatih Hobyar'da 18 m² büro hissesi icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01120344
Şehir : İstanbul / Fatih
Semt-Mahalle : HOBYAR MAH. / SİRKECİ
: 18
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BİRLİK 24.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/95 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
90,000 TL
Birinci Satış Günü
:
06.03.2020 09:40
İkinci Satış Günü
:
10.04.2020 09:40
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2019/95 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İl , Fatih İlçe , Hobyar Mahalle/mevki , 303 Ada No , 1 Parsel No , 24/1296 Arsa Payı , 183,00 Yüz Ölçümü , 5. Kat, 31 No'lu Bağımsız Bölüm, Büro Nitelikli Taşınmazın 3/8 Hissesi
Özellikleri :Satışa konu taşınmaz, ilgili tapu müdürlüğünde bulunan 11.02.1982 tarih ve 982/271 nolu tadilat mimari proje üzerinde ve yerinde yapılan incelemede; ana taşınmaz binanın yapı tarzı betonarme karkas, yapı nizamı bitişik nizam olup kısmi 2. bodrum kat+ 1. bodrum kat+ zemin kat+ asma kat+5 normal kattan oluşmaktadır. Kısmi 2. bodrum V- katta: 1 adet büro, kömür deposu, kazan dairesi, 1. bodrum katta: 1 adet çay ocağı, depolar ve sığmak, zemin katta;4 adet mağaza (depo ve asma katlı), 1. normal katta; 5 adet büro, 2. normal katta: 7 adet büro, 3. normal katta: 6 adet büro, 4. normal katta: 2 adet büro ve 5. normal katta: 6 adet büro olmak üzere toplamda 32 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalı olup çatısı vardır. Bina giriş kapısı zemin kat seviyesinde olup camekanlı demir doğrama kapıdır. Bina giriş sahanlığı ve kat sahanlıkları paledyen mermer kaplı, katlar arasındaki merdivenler mermer kaplı ve sahanlıkların duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Binada (iş hanında) eski asansör mevcuttur. 5. normal katta konumlu, 31 no.lu bağımsız bölüm, büro binanın arka cephesinde yer almaktadır. Söz konusu büro bir giriş koridoru devamında geometrik olarak dikdörtgen benzeyen bir odadan ibaret olup net alanı 18,00 m2’dir. Büronun arka ve yan cepheye bakan demir doğrama pencereleri mevcut olup dış kapısı ahşap kapıdır. Büronun yer döşemesi seramik kaplı, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalı olup boyalar eskimiş ve yıpranmıştır. Büronun ısıtma sistemi yoktur, elektrik tesisatı mevcuttur. Binanın yaşı 37 yıl civarındadır. Binanın yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır. Büroda odacı başının kaldığı beyan edilmiştir. Binanın karşısında İstanbul Vilayet Binası yer almaktadır. Taşınmazın arka cephesinde Cağaloğlu Yokuşu bulunmaktadır. Taşmmazın yakınında İelev İlkokulu ve İstanbul Lisesi yer almaktadır. Bina sakinlerinden, iş hanında büroların doluluk oranın % 60 olduğu beyanı alınmıştır. Bölgeden adliye binasının ve gazete binalarının taşınması neticesinde bölgenin ticari hareketliliği azalmıştır. Bölgenin alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş olup taşınmaz İstanbul’un eski bir yerleşim bölgesinde yer almaktadır. Belediye ve ulaşım hizmetlerinden azami yararlanmaktadır.
Adresi : Hobyar Mahallesi, Ankara Caddesi, Uygur Han, No: 13 , Fatih/İstanbul
İmar Durumu :Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nûn 19.03.2019 tarih ve E.170050 sayılı yazısına göre; Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, 303 ada, 1 parsel sayılı yer, İstanbul IV Numaralı, İstanbul I Numaralı Yenilenme Alanlan, İstanbul II Numaralı Yenilenme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan, Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli, Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, 3. Derece Koruma Bölgesinde, 2. derece ticaret alanında kalmakta olup, H: 15.50 mt. irtifa almakta olduğu, parselin kısmen yola terk edilecek kısmı bulunmakta olduğu, bildirilmektedir.
Kıymeti : 90.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 06/03/2020 günü 09:40 - 09:45 arası
2. Satış Günü : 10/04/2020 günü 09:40 - 09:45 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/95 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/12/2019 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR