İSTANBUL 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Fatih Büyük Yeni Han'da 39 m² kargir oda mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

İSTANBUL 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01179818
Şehir : İstanbul / Fatih
: 39

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 25.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/13 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
375,250 TL
Birinci Satış Günü
:
18.09.2020 13:30
İkinci Satış Günü
:
16.10.2020 13:30
Satış Yeri
:
İSTANBUL 4.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU B2/3323 KAT ÇAĞLAYAN/İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/13 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Fatih İlçe, 259 Ada, 0 Parsel, DAYAHATUN Mahalle/Köy, BÜYÜK YENİHANÜÇÜNCÜ KAT Mevkii, 47 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi :
Yüzölçümü : 39,50 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 375.250,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 18/09/2020 günü 13:30 - 13:35 arası
2. Satış Günü : 16/10/2020 günü 13:30 - 13:35 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 4.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU B2/3323 KAT ÇAĞLAYAN/İSTANBUL -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Fatih İlçe, 259 Ada, 0 Parsel, DAYAHATUN Mahalle/Köy, BÜYÜK YENİHANÜÇÜNCÜ KAT Mevkii, 50 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi :
Yüzölçümü : 40,00 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 380.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 18/09/2020 günü 13:50 - 13:55 arası
2. Satış Günü : 16/10/2020 günü 13:50 - 13:55 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 4.SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ DURUŞMA SALONU B2-332 3 KAT ÇAĞLAYAN/İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Fatih İlçe, 259 Ada, 0 Parsel, DAYAHATUN Mahalle/Köy, BÜYÜK YENİHANÜÇÜNCÜ KAT Mevkii, 37 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi :
Yüzölçümü : 40,00 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 500.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 18/09/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 16/10/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 4.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU B2-332 3 KAT ÇAĞLAYAN/İSTANBUL -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TAPU KAYDI:Fatih Tapu Müdürlüğümün 12.07.2019 tarihli yazı ekinde;
1-İstanbul İli, Fatih İlçesi, Dayahatun Mahallesi, Büyük Yeni Han Üçüncü Kat Mevkii, Cilt: 7, Sayfa No: 1226, 259 ada, boş parsel 39,50 m2 yüzölçümlü niteliği ‘47 Nolu Kargir Oda olan taşınmazların
2-İstanbul İli, Fatih İlçesi, Daya hatun Mahallesi, Büyük Yeni Han Üçüncü Kat Mevkii, Cilt: 7, Sayfa No: 1223, 259 ada, boş parsel 40,00 m2 yüzölçümlü niteliği ‘50 nolu Kargir Oda olan taşınmazın:
3-İstanbul İli, Fatih İlçesi, Dayalı a tun Mahallesi, Büyük Yeni Han Üçüncü Kat Mevkii, Cilt: 2, Sayfa No 365,259 ada, boş parsel 40,00 m2 yüzölçümlü niteliği ‘ 37 nolu Kargir Oda’ oian taşınmazın;
ve bunlara bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz; Fatih Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.07.2019 tarih ve E. 191019 sayılı yazısında; söz konusu Taya Hatun mahallesi, 259 ada sayılı yerin, İstanbul IV Numaralı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarım Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan, Fatih ilçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I, Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nda 1. Derece Koruma Bölgesinde, Geleneksel Ticaret Alanı’nda kalmakta olup, adanın tamamında Tescilli Anıt Eser kaydı bulunduğu, Koruma Kurulu’ndan karar alınmadan uygulama yapılamayacağı belirtilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut, Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;
Söz konusu taşınmazların bulunduğu tarihi Büyük Yeni Han, Osmanlı Padişahı III. Mustafa (1757 - 1774) tarafından, Laleli Küllİyesi ve diğer vakıflarına gelir getirmesi amacıyla yaptırılmıştır. Mahmutpaşa’da, Çakmakçılar Yokuşu ile Sandalyeciler, Çarkçılar ve Tarakçılar sokakları arasındadır. Mimarı, Mehmet Tahir Ağa, yapım tarihi 1764 yılıdır. Üst tarafında Sandalyeciler, alt tarafında Çarkçılar, arkasında ise Tarakçılar sokaklarının çevrelediği bir alan üzerinde kurulmuştur. Ana giriş kapısı, Çakmakçılar Yokuşu üzerindedir. Kitabesi yoktur, sadece avluda bir çerçeve kalmıştır. Bu çerçevenin içinde, yapının inşa tarihi, banisi ve mimarının ismi olduğu söylenmektedir. Çakmakçılar Yokuşu ile Sandalyeciler sokağı köşesinde, saçağın alt tarafında bir kuş evi ve Maşallah yazısı bulunmaktadır. Han dar ve çok meyilli bir arazide yapılmıştır. Plan itibariyle, özellikle yokuş tarafında, düzgün olmayan bir dikdörtgen şeklindedir. Çok hareketli olan bu cephede yokuşun eğiminden dolayı zemin kat üzerinden başlayan ve cephe boyunca devam eden beş çıkma yapılmıştır. İkinci katta bu çıkmalar konsollarla biraz daha genişletilerek cephede daha bir hareketlilik sağlanmıştır. Cephedeki pencereler dikdörtgen taş sövelerin üzerinde sağır sivri kemerlerle dekore edilmiştir. Çakmakçılar tarafındaki köşesinde bir çıkma bulunur buradan itibaren bütün sokak boyunca cephe düzdür. Buradaki odalar dükkanların gerisinde kaldığı için pencereleri avluya açılmaktadır. Daha sonraları bu dükkanlar arkadaki odalarla aradaki duvar yıkılarak birleştirilmiştir. Çarkçılar sokağındaki cephe, yolda eğim olmamasından dolayı düzdür. Yalnız bu cephe Çakmakçılar ile birleşirken kot farkı meydana geldiğinden dolayı iki kata iner. Hanın bütün cephe mimarisinde küfeki taşı arasında iki sıra tuğla hatıllar kul lanı ImışUfr'Sadece alt katta yalnız taş kullanılmıştır.Hanın her iki avlusundaki revakların üstleri beşik ve çapraz tonoz İle örtülüdür. Odaların üst Örtüleri ise çapraz tonozdur. Üç katlı olan bu yapının biri 42 m. diğeri İse 25 m. uzunluğunda iki avlusu olup bu avlulara üç ayrı yerden girilmektedir. Avluların genişliği 12-15 metre arasında değişir. Avlular birbirlerine kemerli ve beşik tonozlu geçitlerle bağlanırlar ve her katta üç taraftan yuvarlak kemerli revaklarla çevrelenirler. Zemin ve birinci katlarda 58, ikinci katta ise 57 oda vardır. Sandalyeciler Sokağı boyunca sıralanmış 40 adet dış dükkanı bulunmaktadır.
1.Taşınmaz, Fatih İlçesi, Dayahatun Mahallesi, Büyük Yeni Han Üçüncü Kat Mevkii, Cilt: 7, Sayfa No: 1226, 259 ada, boş parsel 39.50 m2 yüzölçümlü niteliği ‘Kargir Oda’ olan taşınmazdır. 3. Kat, Kapı No:47 olup, kemerli kapı ile girilen taşınmaz orijinal tuğla örgüsü açıkta olup, sıvanmamış ve boyanmamıştır. Tonoz açıkta olup, tüm tuğla duvar açıktadır. Zemini kısmen de şap olup, altlan 5 cm yükseklikte setler yapılarak makinelerin zeminden yükseltildiği görülmüştür.
2.Taşınmaz, Fatih İlçesi, Dayahatun Mahallesi, Büyük Yeni Han Üçüncü Kat Mevkii, Cilt: 7, Sayfa No: 1223, 259 ada, boş parsel 40.00 m2 yüzölçümlü niteliği ‘Kargir Oda’ olan taşınmazdır. 3, Kat, Kapı No:50 olup, zemini çini, duvarları yine sıvanarak badana yapılmıştır. Çatı tonoz olup, üstten ışık almaktadır. San ve pirinçten hediyelik eşya yapım atölyesi olarak kullanılmaktadır.
3.Taşınmaz; İstanbul ili, Fatih İlçesi, Dayahatun Mahallesi, Büyük Yeni Han Üçüncü Kat Mevkii, Cilt: 2, Sayfa No: 365, 259 ada, boş parsel 40.00 m2 yüzölçümlü niteliği “Kaıgir Oda” olan taşınmazdın 3, Kat, Kapı No.37 olup, kemerli girişli demir kapıdan içeri geçilmektedir* Zemini mermer, duvarları sıvanarak badana yapılmıştır. Özgün hali yüksek tavanlı tonozlu taşınmazda demir doğrama bölme yapılarak asma kat oluşturulmuş olup, yan kapıdan üst kata çıkış verilmiştir. Demir doğrama bir kapı ile çıkılarak tonoz çatılı bir bölüme çıkılmaktadır. Koridor üstüne de taşılarak çıkma yapılmış olup, iki ayrı girişli alt ve üst kat iki ayn İmalat yeri olarak kullanılmaktadır.
Söz konusu taşınmazlar, tarihi yarımadanın ticari olarak en işlek olan, Kapalıçarşı, Sultanhamam, Mahmutpaşa, Süleymaniye arasında olup, kamu kurum ve kuruluşlarına, hastaneler, okul, alışveriş merkezleri, kültür merkezleri, çarşı alanları, eğlence merkezleri v.s oldukça yakın, herhangi bir yere ulaşım imkanının çok rahat olduğu, marmaraya, tramvaya, iskeleye, otobüs vs. toplu taşıma duraklarına çok yakın konumdadır. Her türlü altyapı ve belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Gayrimenkul değerlemesinde en güvenilir ve gerçekçi yaklaşım piyasa değeri yaklaşımıdır. Bu değerleme yönteminde bölgede değerlemesi istenilen gayrimenkul île ortak temel özelliklere sahip karşılaştırılabilir örnekler incelenir. Emsal karşılaştırma yaklaşımı aşağıdaki varsayımlara dayanır.
Analiz edilen gayrimenkulun türü İle ilgili olarak mevcut bîr pazarın varlığı peşinen kabul edilir.
Bu piyasadaki alıcı ve satıcıların gayrimenkul hakkında oldukça iyi düzeyde bilgi sahibi olduğu kabul edilir.Gayrimenkulün piyasada makul bir satış fiyatı ile makul bir süre içinde satıldığı kabul edilir.Seçilen karşılaştınlabilir örneklerin değerlemeye konu gayrimenkul ile ortak temel özelliklere sahip olduğu kabul edilir.Seçilen karşılaştırılabilir örneklere ail verilerin, fiyat düzeltmelerinin yapılmasında günümüz sosyo-ekonomik koşulların geçerli olduğu kabul edilir.Bölge genelinde yapılan piyasa araştırmasında ve elde edilen veriler doğrultusunda dava konusu taşınmazın bulunduğu konum, hukuki ve teknik durumu dikkate alınıp, satış düzeltmesi yapılarak değere ulaşılmıştır denilmektedir
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/13 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/06/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR