BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Esenler'de 86 m² büro icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01111669
Şehir : İstanbul / Esenler
Semt-Mahalle : ORUÇREİS MAH. / SANAYİ
: 86
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 08.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/711 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
350,000 TL
Birinci Satış Günü
:
27.02.2020 13:10
İkinci Satış Günü
:
23.03.2020 13:10
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2018/711 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul ili, Esenler ilçesi, Atışalanı Mah. 1082 Ada, 14 Parsel, 294.172,06 m² Yüzölçümlü, 21/100000 Arsa paylı, B10 Blok, 2.Kat, 60 Nolu bağımsız bölüm, Dubleks büro nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 17/09/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz, İstanbul İli,Esenler İlçesi , Oruç Reis Mahallesi, Tekstilkent Caddesi , B10 Blok 2. Kat No:10Z2. Kat No:213 (60 Nolu b.b.)adresinde konumludur.Yakın civarında Giyimkent, Koza Plaza, Örfi Çetinkaya İlkokulu ve konut yapılaşması bulunmaktadır. Bölgeye özel araç ve toplu taşıma ile ulaşım sağlanabilmektedir.Ana gayrimenkul; 43 bloktan oluşmaktadır. Taşınmazın bulunduğu B10 Blok bodrum + zemin + 3 normal kat + dubleks katı olmak üzere toplam 6 katlı projelendirilmiş ve inşa edilmiş binadır. B10 blok 79 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Tamamı ticari fonksiyonludur. Bina dış cephesi boyalıdır. Girişi kapısı camlı alüminyum kapı, kat sahanlıkları ve merdivenleri seramik kaplı olup merdiven korkuluğu alüminyum doğramadır. Değerleme konusu Dubleks bağımsız bölüm ana gayrimenkulün 2. katında konumludur. 2. Katta Net 53m2, üst kat 33m2 alanlıdır. Toplam net 86 m2 alanlıdır.Doğramalar renkli alüminyum, laminant parkedir. Esenler Tapu Müdürlüğünde taşınmaza ait 26.02.1999 tarih 99/2674 sayılı mimari proje incelenmiş olup; taşınmaz blok, kat, kattaki konum ve alan olarak projesine uygundur.2. sınıf malzeme ve işçilik gözlenmiştir."denilmektedir.
İmar Durumu : Esenler Belediye Başkanlığı,İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.08.2018 tarihli yazısında1082 ada 14 parselin, 23.09.1996 tarihli 1/1000 ölçekli "Atışalanı Üst Bölge İş Merkezleri İmar Planı" kapsamında, H:serbest, Emsal:2,5 yapılaşma koşulunda Toptan Ticaret+Depolama Alanında kaldığı, Metro Güzergahında kaldığı için uygulama esnasında ilgili kurumdan görüş alınacağı, 1082 ada 14 parselin bulunduğu alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın 13.02.2015 tarihinde onaylandığını, 18 aylık sürenin geçtiğini, 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda 1/1000 ölçekli planın yapılmadığını, bu nedenle yeni yapı ruhsatı başvurularının yürürlükte olan uygulama imar planına göre sonuçlandırılamadığını bildirmişlerdir.
Kıymeti : 350.000,00 TL
KDV Oranı : % 18 (KDV oranlarının değişikliğine ilişkin yeni bir karar çıkması durumunda 1 ve 2 satış tarihlerinde düzeltme ilanı yapılmaksızın kanunen geçerli yeni oran esas alınacaktır. )
Kaydındaki Şerhler : Beyan : Yönetim planı :15/03/2006
İrtifak : H :( A) ile gösterilen 357,78 m² üzerinde tedaş lehine irtifak hakkı vardır (Başlama tarihi : 06/01/2006, Bitiş tarihi : 06/01/2006-süre)
İrtifak : A ile gösterilen 2267 .11 m² üzerinde 1082 ada 14 ile 16 parseller lehine geçiş için yol olarak irtifak hakkı tesisi vardır. 17/11/2005 yev: 10292 (başlama tarihi 17/11/2005 süre)
Kira şerhi : 99 yıllığına BEDAŞ lehine kira şerhi 21/04/1998 yev: 2450
1. Satış Günü : 27/02/2020 günü 13:10 - 13:20 arası
2. Satış Günü : 23/03/2020 günü 13:10 - 13:20 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir.
İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV farkı, cezası ve faizinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellalgörevlendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti ihalenin kesinleşmesi beklenmeden belediye’yeödenecektir. Tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/711 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/12/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR