OLTU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Erzurum Oltu'da akaryakıt istasyonu ve satış binası icradan satılıktır

OLTU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01094267
Şehir : Erzurum / Oltu
Semt-Mahalle : GÖKÇEDERE MAH. / OLTU
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 02.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/29 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
881,403 TL
Birinci Satış Günü
:
06.02.2020 14:30
İkinci Satış Günü
:
03.03.2020 14:30
Satış Yeri
:
Oltu Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (Meclis Salonu) Oltu / ERZURUM

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
OLTU
İCRA DAİRESİ
2018/29 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Satışa konu taşınmaz Erzurum ili, Oltu ilçesi, Gökçedere Mahallesi 610 Ada 3 Parselde Akaryakıt satış binası ve sahası vasfıyla Tapu kaydında borçlu Suna ÇELEBİ adına kayıtlıdır. Taşınmazın yüzölçümü 5961,57 m2 dir. Taşınmazın betonarme iki katlı çatılı içerden ve dışardan sıvalı ve boyalı dış cephesi kaplamalı, Akaryakıt Satış Binası ve Sahası olarak hizmet gören parsel üzerinde 45.19 m2 2 katlı idari bina bulunduğu 225,50 m2 alanlı kanopi mevcuttur.
Taşınmaz sahasında yaklaşık 2.500 m2 lik kısmında kilit parke taşı ile döşendiği tesisin fiyat panosu ve giriş oklarının mevcut olup, Tesise ait olan idari binada müdüriyet, pompacı odası, market ve wc bulunmaktadır. İdari binanın tüm bölümlerinde tavanları taş yünü asama tavan zeminleri ise seramik kaplı duvarları sıvalı ve boyalıdır. İdari binanın dış cephesi alüminyum giydirme cephe şeklinde olup VC zeminleri duvarları seramik kaplıdır. Taşınmaz katı yakıtla ısıtılmaktadır. İdari binanın alt katının noklsan imatlarının olduğu sıva boya gibi ve tefrişatının yapılmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca Elektrik iç tesisat bedelleri m2 inşaat birim fiyatlarına dahil olduğundan işletmede bunun dışında özel elektrik imalatı bulunmadığından elektrik imalatları ile ilgili bir ek hesaplama yapılmamıştır. Taşınmaz Erzurum-Ardahan D-965 Karayolu üzerinde ve Erzurum-Ardahan karayolu üzerine cepheli olup, Taşınmazın imar durumunda ve işletim ruhsatında akaryakıt istasyonu olduğu, Çevresinde yapılaşma az ve Topğrafik yapısının düzgün olup, Taşınmaz üzerine her türlü inşaat yapılabilir durumdadır. Taşınmaz şehir merkezine yaklaşık 5 km mesafededir. Taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışındadır. Arsa bedelinin 1 m2 bedeli 80,00 TL dir. taşınmazlardaki yıpranma oranının %25 olduğu tespit edilmiştir.
Taşınmazın Arsa Bedeli: 5961,57 m2 x 80,00 TL = 476.925,60 TL, Yapı Bedeli (Akaryakıtt ve Gaz istasyonu) : 90,38 m2 x 800,00 TL x 0,75 x 1,2373 = 67.096,30 TL, Yapı Bedeli (Kanopi): 225,50 m2 x 483,00 TL x 0,75 x 1,2373 = 101.071,79 TL, Beton Kilit Parke Taşı: 2.500,00 m2x 43,09 TL x 0,90 x 1,2373 = 119.959,33 TL olup, Taşınmazın arsa ve yapı bedellerinin toplam değeri : 765.053,02 TL olarak tespit edilmiştir.
Pompa istasyonu 2 adet tabancası ile birlikte Motorin dispanseri (yazarkasa dahil) 2 adet mevcut olup, 1 adeti = 12.500 tl 2 adet x 12.500 TL = 25.000 TL, Pompa istasyonu 2 adet tabancası ile birlikte Benzin dispanseri 1 adet mevcut olup, 1 adeti = 13.500,00 TL, 1 adet Motorin Tankı 16.000 lt kapasiteli 21.000,00 TL, 1 adet Motorin Tankı 9.000 lt kapasiteli 13.250,00 TL, 1 adet Benzin tankı 10.000 lt kapasiteli 15.000,00 TL, 1 adet LPG Tankı 10m3 kapasiteli 10.500,00 TL, 1 adet LPG Pompası ve Müştemilatı Europump A.Ş. Marka 2 Tabancalı Dispanser ve gaz müştemilatı 13.250,00 TL, Kompresör Mepko Hava Kompresörü 5,5 Hp 500 lt. Kapasiteli 1.500,00 TL, Kapalı Genleşme Tankı Alarko Konfora 300 lt 1.000 TL olup, Akaryakıt ve LPG istasyonun da bulunan makine teçhizatının toplam değeri : 114.000,00 TL olarak tespit edilmiştir.
Borcu konu taşınmaz üzerinde 1 adet dut ağacı, 1 adet erik ağacı,1 adet kayısı ağacı, 15 adet kavak ağacı, 11 adet çam ağacı ve 6 söğüt ağacı bulunmaktadır. Ağaç Değerleri ve özellikleri; 1 Adet Dut Ağacı 20 yaşında ve ekonomik ömrü 75 yıl olup,değeri 921,01 TL, 1 Adet Erik Ağacı 15 yaşında ve ekonomik ömrü 30 yıl olup, değeri 93,72 TL, 1 Adet Kayısı Ağacı 15 yaşında ve ekonomik ömrü 30 yıl olup, değeri 116,77 TL, 10 adet Kavak Ağacı Çapı 20 cm Boyu 5 metre olup, değeri 266,90 TL, 5 adet Kavak Ağacı Çapı 30 cm Boyu 6 metre olup, değeri 360,32 TL, 6 adet Çam Ağacı Çapı 20 cm Boyu 4 metre olup, değeri 96,08 TL, 5 Adet Çam Ağacı Çapı 30 cm Boyu 5 metre olup, 225,20 TL, 6 adet Söğüt Ağacı Çapı 30 cm Boyu 5 metre olup, değeri 270,24 TL dir.
Arsa Bedeli : 476.925,60 TL - Yapı (Akaryakıt ve Gaz İstasyon) Bedeli : 67.096,30 TL - Yapı (Kanopi) Bedeli : 101.071,79 TL - Beton Kilit Parke Taşı Bedeli : 119.959,33 TL - Ağaç değeri : 2.350,24 TL - Mekanik Tesisat (Yakıt Depoları, Pompalar vs.) Bedeli ise 114.000,00 TLdeğer tespit edilmiş Taşınmaz toplam değeri olarak 881.403,26 TL olarak tespit edilmiştir.
Satış işlemleri ile ilgili olarak Müdürlüğümüzce Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne yazılan yazı cevabına göre; İl Özel İdaresi tarafından 03.04.2012 tarih 2012/176 sayılı ruhsat ile faaliyette olan ve Erzurum ili, Oltu ilçesi, Gökçedere Mahallesi 610 Ada 3 Parsel (488 nolu) üzerinde olduğu belirlenen işletmenin yeni işletmeci adına ruhsat işlemlerinin yapılması durumunda daha önce verilen ruhsatlar müktesep hak kabul edilmek sureti ile, dosya muhteviyatında bulunmayan TSE 11939 standartları, karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkındaki yönetmelik, yangın patlama ve genel güvenlik kanunlarını içeren itfaiye raporu, tanklar ve teçhizatın kontrol ve muayene raporları, paratoner test kontrol raporları, taşınmazın 1/1000 ve 1/5000 ölçekli mevzii imar planları ve yapı kullanma izin belgesi konuları başta olmak üzere eksikliklerin tamamlanması ile birlikte yeni işletmeciye ait bilgi belgeler talep edileceği hususunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Satış işlemleri ile ilgili olarak Müdürlüğümüzce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'na yazılan yazı cevabına göre; Borçlunun Erzurum Ili Oltu Ilçesi Gökçedere Köyü Çağlık Mevkii, ERZURUM" adresindeki tesis için Suna ÇELEBİ'ye 08.05.2012 tarih ve BAY/939-82/30927 sayılı bayilik lisansı verildiği ve lisansın halen yürürlükte olduğu bildirilmiştir. Ayrıca Mülkiyete veya kullanıma ilişkin diğer haklara dair hususların, lisanslandırma işlemlerinde dikkate alınmadığı bilinmekle birlikte; Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 17. Maddesinin Birinci fıkrasında yer alan "…. Lisanslar; a) Lisans sahibinin iflasının kesinleşmesi halinde, b) Birleşme ve devralmalar da dahil olmak üzere lisans sahibinin tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde, c) Lisans sahibinin ölümü halinde, ç) Rafinerici, iletim ve depolama lisansları hariç olmak üzere lisans sahibinin talebi halinde, d) Bayilik lisanslarında, bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden veya lisansa kayıtlı dağıtım şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden itibaren altmış gün içerisinde dağıtıcı tadili başvurusu yapılmaması veya Kuruma yeni bayilik sözleşmesi ibraz edilmemesi halinde, e) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen on beş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde, f) Lisans verme aşamasında lisansa kayıt edilmiş belirli bir süre içerisinde yerine getirme yükümlülüğünün süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde, g) Bayilik faaliyeti kapsamında haklı ve mücbir sebepler hariç altı aydan uzun süreli satış yapılmaması halinde, ğ) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatının geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması halinde, h) Dağıtıcı lisansı sahiplerinin bu Yönetmeliğin 34/A maddesi ile belirlenen bayilik teşkilatını süresi içinde oluşturamaması veya koruyamaması halinde, sona erdirilir." hükümleri çerçevesinde şartlardan birisinin gerçekleşmesi halinde faaliyetlerin ve lisansın sonlandırılması, tekrar faaliyetin başlatılabilmesi için mevzuata uygun dosya ile lisans başvurusu yapılarak lisans alınması gerekeceği hususunun göz önünde bulundurulması, lisans almak koşullarının detaylarına www.epdk.org.tr adresinden ulaşılabileceği bildirilmiştir. Alıcılara işbu hususlar ihtar olunur.
Taşınmaz hali hazırda Akaryakıt ve LPG istasyonu olarak kullanılmakta olup, söz konusu satışa akaryakıt ve LPG satışına ilişkin bayiliklisansı ve ruhsat dahil değildir. Yani sadece taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Satışa taşınmazdaki tanklardaki mevcut yada ileride mevcut olacak olan akaryakıt ve LPG dahil değildir. Taşınmaz alıcıya boş olarak teslim edilecektir. Teslim sırasında taşınmaza dahil olmayan tüm emtialar tahliye edilecektir. Yine tanklarda akaryakıt yada LPG olması halinde bunlar da tahliye edilecektir. Tahliye masrafları alıcıya aittir.
Adresi : Erzurum ili, Oltu ilçesi, Gökçedere Mahallesi 610 Ada 3 Parsel
Yüzölçümü : 5.961,57 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 881.403,26 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : İpotek ve muhtelif hacizler. (Tapu kaydındaki gibidir)
1. Satış Günü : 06/02/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 03/03/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Oltu Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (Meclis Salonu)
Oltu / ERZURUM
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/29 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/11/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR