ELMALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Elmalı Vergi Dairesi 7127 m2 fabrikayı ihale ile satacaktır

ELMALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ada/Parsel:-/1595, 7.127,00m2 Şarap Fabrikası, Şarap Fabrikası vasıflıdır.
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Elmalı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.04.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Elmalı Vergi Dairesi Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
(Elmalı Vergi Dairesi Müdürlüğü)

GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI

1- Satışa çıkarılan Gayrimenkul Tekke Mahallesi No:303/1 ELMALI/ANTALYA adresindedir.
2- Gayrimenkulün durumu ve hususi vasıfları:
Ada/Parsel:-/1595, 7.127,00m2 Şarap Fabrikası, Şarap Fabrikası vasıflıdır. Arsa üzerinde 1300 m2 kapalı alanlı fabrika, 65 m2 alanlı kargir ev ve 45 m2 alanlı yığma depo alanı mevcuttur.Parselin güneyi kadastro yoluna, kuzeyi, batısı ve doğusu komşu parsellere cephelidir. Elmalı Belediyesi ve Elmalı Tapu Müdürlüğünde yapılan incelemede taşınmaz üzerinde bulunan yapılara ilişkin yapı ruhsatı ve mimari proje bulunmadığı belirlenmiştir. Keşif sırasında taşınmazda yapılan incelemede Şarap Fabrikasının terk edilmiş durumda olduğu belirlenmiştir. Yapılar kapalı olduğundan iç özellikleri net olarak görülememiştir. Vasat yapı kalitesi üzerinde değerleme gerçekleştirilmiştir
3- İhalenin yapılacağı yer, gün ve saat:
Elmalı Vergi Dairesi Müdürlüğü Toplantı Salonu,
1.İhale:14/04/2020 tarih ve Saat:11:00
2.İhale:21/04/2020 tarih ve Saat:11:00
4-Gayrimenkulün artırmaya esas olan biçilmiş rayiç değeri:720.000,00TL
Artırmaya iştirak için alınacak teminatın nev'i ve tutarı: 54.000,00 TL.
5-Gayrimenkul mal Açık Artırma İhalesinde teminat, 1 saat önce dairemiz veznesine ödenip, İhaleye katılanın teminatın yatırıldığına dair makbuzu ibraz etmek zorundadır. Aksi takdirde Gayrimenkulmal Açık Artırma İhalesine giremez. Teminat olarak: a)Para, b)Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat"Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinde %15 noksanıyla değerlendirilir"
6-Hangi masrafların alıcıya ait olacağı:Damga Vergisi, KDV, Tapu Harçları ve teslim masrafları alıcıya aittir.
7-Gayrimenkul artırma sonunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75'i olan 540.000,00 lirayı bulması lazımdır. Bundan başka amme alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar mezkur gayrimenkul ile temin edilmiş ise artırma bedelinin bu suretle rüçhanı olan alacakların tutarı olan 540.000,00 lirayı geçmesi ve yapılmış yapılacak masrafları da karşılaması icabeder.
8-Artırmada yazılı tutar elde edilemediği taktirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılır. Yedinci günü aynı saatte gayrimenkul en çok artırana ihale edilir.
Ancak ihale bedelinin rüçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması lazımdır; aşmazsa satış yapılmaz.

9-Gayrimenkul şartnamesinin nereden alınabileceği :İlgilenenler, gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesini Elmalı Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra-Satış Servisinden temin edebilirler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR