ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Elmalı Belediyesinden kiralık taşınmazlar

ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
14 adet taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.08.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Elmalı Belediye Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemize bağlı mahallelerde bulunan mülkiyeti Elmalı Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık artırma suretiyle kiralanacaktır.


S.N

MAHALLE

MEVKİİ

ADA

PARSEL

B.B. NO KAPI NO

ALAN (m2)

NİTELİĞİ
KİRA SÜRESİ
(YIL)

KİRA BEDELİ
AYLIK
KDV DAHİL

GEÇİCİ TEMİNATI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ
1 İplikpazarı Hal içi 201 41 1 15,00 Dükkan 1 170,00 ₺ 100.00 ₺ 12/08/2020 10:30
2 İplikpazarı Hal içi 201 42 1 14,00 Dükkan 1 170,00 ₺ 100.00 ₺ 12/08/2020 10:32
3 Bayralar Köy içi 3422 321/5 22,00 Dükkan 3 185,00 ₺ 200.00 ₺ 12/08/2020 10:34
4 İslamlar Köy içi 132 4 2 24,00 Dükkan 3 150,00 ₺ 200.00 ₺ 12/08/2020 10:36
5 İslamlar Türüdü Armudu 149 231 12.155,60 Tarla 3 570,00 ₺ 650.00 ₺ 12/08/2020 10:38
6 Imırcık Köseyeri 333 1.767,00 Tarla 3 (Yıllık)550,00 ₺ 100.00 ₺ 12/08/2020 10:40
7 Mursal Köy içi 706 1.kat 105 Konut 3 275,00 ₺ 300.00 ₺ 12/08/2020 10:42
8 Eymir Köy içi 376 3 65 Konut 3 220,00 ₺ 250.00 ₺ 12/08/2020 10:44
9 Eymir Köy içi 376 4 65 Konut 3 220,00 ₺ 250.00 ₺ 12/08/2020 10:46
10 Yenimahalle Garaj içi 75 16 20 35 Dükkan 1 650,00 ₺ 250.00 ₺ 12/08/2020 10:48
11 Yenimahalle Kültür sk. 75 21 1. kat 980,00 Düğün salonu 6 ay 7.100,00 ₺ 1500.00 ₺ 12/08/2020 10:50
12 Salur Kızılyer 139 1 Kantar 3 (Yıllık)15.000,00 ₺ 1.400.00 ₺ 12/08/2020 10:52
13 Akçay Karaahmet Kuyusu 3032 Kantar 3 (Yıllık)7.500,00 ₺ 700.00 ₺ 12/08/2020 10:54
14 Tekke Köy içi 282/1 Dükkan 3 (Yıllık)5.900,00 ₺ 550.00 ₺ 12/08/2020 10:56

Söz konusu ihale Belediye Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
Taşınmazların kiralanması ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlak Şefliğinden alınabilir.
İhaleye katılabilme şartları;
a)Gerçek Kişilerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bu kira ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgâh belgelerini, vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname, vekaleten iştirak eden kişinin noter onaylı imza beyanı ve Belediyeye son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belge,
b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkâr Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler, tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname, vekaleten iştirak eden kişinin noter onaylı imza beyanı ve Belediyeye son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belge
İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 29/07/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR