ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Elmalı Belediyesi muhtelif taşınmazları kiraya veriyor

ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Elmalı ilçesinde muhtelif mahallelerde bulunan ve mülkiyeti Elmalı Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait olan 6 adet taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık artırma suretiyle kiralanması
İşin Yapılacağı Yer
:
ANTALYA/ELMALI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.05.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Elmalı Belediyesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


İlçemize bağlı mahallelerde bulunan ve mülkiyeti Elmalı Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait olan ve aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık artırma suretiyle kiralanacaktır.


S.N

MAHALLE

ADA

PARSEL

B.B. NO KAPI NO

ALAN (m2)

MEVKİİ

NİTELİĞİ
KİRA SÜRESİ
KİRA BEDELİ
KDV DAHİL

GEÇİCİ TEMİNATI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ
1 Yenimahalle 75 21 91 K.N 105,00 Garaj içi Dükkan 1 YIL AYLIK - 400,00 ₺ 150.00 ₺ 27/05/2020 10:30
2 Yenimahalle 75 21 97 K.N 105,00 Garaj içi Dükkan 1 YIL AYLIK - 400,00 ₺ 150.00 ₺ 27/05/2020 10:32
3 Yenimahalle 75 16 22 35,00 Garaj içi Dükkan 1 YIL AYLIK - 650,00 ₺ 250.00 ₺ 27/05/2020 10:34
4 Yenimahalle 75 16 21 35,00 Garaj içi Dükkan 1 YIL AYLIK - 650,00 ₺ 250.00 ₺ 27/05/2020 10:36
5 Geçit 125 1 1 53,00 Köy içi Dükkan 3 YIL YILLIK – 1135,00 ₺ 150.00 ₺ 27/05/2020 10:38
6 Düdenköy 1238 1 65,00 Köy içi Konut 3 YIL YILLIK – 3000,00 ₺ 300.00 ₺ 27/05/2020 10:40

Söz konusu ihale Belediye Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
Taşınmazların kiralanması ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlak Şefliğinde görülebilir.
İhaleye katılabilme şartları;
a)Gerçek Kişilerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bu kira ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgâh belgelerini, vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname, vekaleten iştirak eden kişinin noter onaylı imza beyanı ve Belediyeye son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belge,
b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkâr Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler, tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname, vekaleten iştirak eden kişinin noter onaylı imza beyanı ve Belediyeye son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belge
İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 13/05/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR