ELAZIĞ 3. İCRA DAİRESİ

Elazığ Merkez'de 313 m² alanlı depolu dükkan icradan satılıktır

ELAZIĞ 3. İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01199004
Şehir : Elazığ / Merkez
Semt-Mahalle : NAİL BEY MAH. / NAİLBEY
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 27.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/47 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
2,752,000 TL
Birinci Satış Günü
:
23.09.2020 11:00
İkinci Satış Günü
:
21.10.2020 11:00
Satış Yeri
:
Doğukent Mah. Mustafa Temizer Caddesi No:109 İcra Daireleri Müzayede Salonu (Belediye Hayır Çarşısı Yerleşkesi) ELAZIĞ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ELAZIĞ
3. İCRA DAİRESİ
2016/47 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Elazığ İli, Merkez İlçesi, Nailbey Mahallesi, Akarca Mevkii, 52 ada 41 Parsel Zemin kat 29 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaz dosyamızdan satılarak paraya çevrilecektir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, 52 Ada, 41 Parsel, NAİLBEY Mahalle/Köy, Akarca Mevkii, zemin kat 29 Nolu Bağımsız Bölüm BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE:Taşınmaz Elazığ ili Merkez ilçesi Nail Bey Mahallesi 52 ada 41 parsel Akarca Mevkiinde, 524,00 m² alanlı arsa üzerinde bulunan ana taşınmazın zemin ve bodrum katta yer alan 29 bağımsız bölüm numaralı depolu dükkandır. Yapı sınıflandırmasında parsel üzerindeki ana yapı 4-A yapı grubuna dahildir. Borçlu adına tam hisselidir. Taşınmazın yer aldığı bina bodrum kat, zemin kat ve 7 normal kattan oluşan betonarme yapı olup bodrum katında dükkanlara ait depo ve ortak alanlar, zemin katında 2 adet dükkan,bina girişi, 7 normal katın her birinde ofisler mevcuttur. Keşif tarihi itibari ile 29 ve 30 nolu dükkan ara duvarları örülmeyerek birlikte kullanılmaya hazır olduğu ancak boş vaziyette oldukları tespit edilmiştir. Taşınmaz zemin katta yer alan 29 nolu bağımsız bölüm olup bina girişine göre sol tarafta yer almaktadır. Bina giriş kapısı camlı demir doğramadır. Bina dış cephe boyası ile boyalıdır. Bina dahilinde doğalgaz sistemi bulunmaktatır. Belediyeden onaylı 03/12/2013 tarihli Yapı Ruhsatnamesi ve taşınmazın tapu kaydı incelenmiş olup yapı yaşının yaklaşık 5 sene ve taşınmazın arsa payının 10/50 olduğu tespit edilmiştir. 29 nolu bağımsız bölüm, kat irtifakına esas onaylı mimarı projesine göre yakaşık brüt 224 m² zemin kat, 120 m² bodrum kat alana sahip olup, camekanı camlı alimünyum doğrama zemin kaplaması karo taşı duvarları plastik boya, duvarları plastik boya, tavanları asma tavan ile kaplıdır. Taşınmaz kat irtifakına tesis ile Onaylı mimarı Projesine göre yaklaşık 313 m² net (kullanılabir alan) ve yaklaşık 344 m² brüt alana sahip olduğıu tespit edilmiştir. Bilirkişi hasar tespit tutanağında 24/01/2020 tarihinde vukuu bulan Elazığ Sivrice depreminden dolayı yapının depremi hasarsız atlattığı belirtilmiştir.
Adresi : Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak No:28 Elazığ Merkez / ELAZIĞ
Yüzölçümü : 524,00 m2
Arsa Payı : 10/50
İmar Durumu : İnşaat tarzı Elazığ Belediyesinin 2016 revize imar planına göre;1/1000 ölçekli planda Belediye sınırları içinde Blok Nizam 15 kat TİCK1 yapılaşma koşullarına haiz olduğu bilgisi alınmıştır.
Kıymeti : 2.752.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Yönetim planı:03/02/2015--T6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır.
1. Satış Günü : 23/09/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 21/10/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Doğukent Mah. Mustafa Temizer Caddesi No:109 İcra Daireleri Müzayede Salonu (Belediye Hayır Çarşısı Yerleşkesi) ELAZIĞ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Ayrıca tellâllık harcı, satış bedelinden ödenecek olup,Resmi Gazetede 15/03/2018 tarihinde yayımlanarak, yayım tarihinde yürürlüğe giren 1701 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanununla"Madde 47 - 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsili usulü hakkında kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ""Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir" şeklinde değiştirilmiş olup, taşınmazın aynından doğan vergi borcunun ipotek borcundan sonra geleceği hükme bağlandığı anlaşıldığından taşınmazın aynından doğan vergiler rehin ve ipotek bedelinden sonra ödenecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6-İİK 127 maddesi gereğince, iş bu satış ilanının tapuda adresi bulunamayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmasına,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/47 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/07/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR