EĞİRDİR BELEDİYE BŞK.

Eğirdir Belediyesine ait iş yeri ihale usulü ile satılacaktır

EĞİRDİR BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155079
Şehir : Isparta / Eğirdir
Semt-Mahalle : CAMİİ MAH. / EĞİRDİR
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRUHABER 25.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Eğirdir Belediyesine ait aşağıda vasıfları yazılı  1 (Bir) Adet işyerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 47. maddesi gereğince açık artırma sureti ile satılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.04.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Eğirdir Belediye Başkanlık Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLÂN

EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  1. Belediyemize ait aşağıda vasıfları yazılı 1 (Bir) Adet işyerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 47. maddesi gereğince açık artırma sureti ile satılacaktır.

  2. İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir.

  3. Satış ihalesi 08/04/2020 tarih Çarşamba günü Saat:14:00’ den itibaren Eğirdir Belediye Başkanlık Odası’ nda Encümen huzurunda yapılacaktır.

  4. Satışı yapılacak gayrimenkullere ait vasıflar aşağıdadır.

SIRA YERİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ
KDV HARİÇ
MUHAMMEN BEDEL
GEÇİCİ
TEMİNAT BEDELİ
DAMGA VERGİSİ
(Binde 5,69)
TELLALİYE
(%1)
1 Cami Mah. Esma Sultan 2.Sk No:3/C
7 Nolu Bağımsız Bölüm
174 1 204,35 m2 1.300.000,00 39.000,00 7.398,00 13.001,00

  1. Belediye Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  2. İhaleye katılmak isteyenler geçici teminat tutarlarını ihale saatinden önce Belediyemiz veznesine veya banka hesabına yatırmalıdır.

  3. İsteklilerde aranılan belgeler;

a ) Kanuni yerleşim yerini ( ikametgâh ) gösterir belge,
b ) Tebligât için adres bildirimi,
c ) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
d) Tüzel Kişiliği temsilen katılacaklar ise Noter tasdikli Yetki Belgeleri ve İmza Sirküleri,
e ) İstekli adına vekâleten iştirak edenlerden, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin yetkili olduğuna dair Vekâletname ve İmza Sirküleri,
f) Belediyemiz Gelir Servisinden alınmış Belediyemize herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
g) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yerin mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamesini ayrıca Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsilen yetkili olduklarını belirtir belgeyi ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri şarttır.
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatinde ihale yerinde hazır bulunmaları ilân olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR