AYDIN EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Efeler Belediyesine ait taşınmazlar kiraya verilecektir

AYDIN EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ticarethane, depo ve büfe
İşin Yapılacağı Yer
:
Efeler/Aydın
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.01.2020 14:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Efeler Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

T.C. EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN


1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede ihale ile ilgili nitelikleri belirtilmiş taşınmazların 3 (Üç) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

SıraNo A d r e s

M2
Niteliği İ h a l e T a r i h i İhale
Saati
Yıllık Muh. Bedel
+ K.D.V.
3 yıllık Muh.Bed.
Karşılığı Geç. Tem.
1 Işıklı Mahallesi Kültür Bulv. (889 ve 890 Parsel) 380 Ticarethane 15/01/2020 14:10 27.600,00 TL
+ KDV
2.484,00 TL.
2 Umurlu Mahallesi Atatürk Bul. ile Zafer Cad. köşesi 12 Depo 15/01/2020 14:15 1.200,00 TL
+ KDV
108,00 TL.
3 Gölhisar Mah. Aydın-Dalama Karayolu üzeri No:338/D 70 Ticarethane 15/01/2020 14:20 3.600,00 TL
+ KDV
324,00 TL.
4 Girne Mahallesi Naim Süleymanoğlu Cad. 2199 Sok. (Fırat Lokmacı Parkı içi) 12 Büfe 15/01/2020 14:25 8.160,00 TL
+ KDV
734,40 TL.
5 Yedi Eylül Mah. 1006 ile 1029 Sokak köşesi 12 Büfe 15/01/2020 14:30 6.000,00 TL
+ KDV
540,00 TL.

2-İhale 15/01/2020 Çarşamba günü saat 14.10’da Efeler Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda, listedeki sıralamaya göre gerçekleştirilecektir.
3-İhaleye katılan gerçek kişiler; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv. vb.) ile nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh ilmühaberi ve dosya bedelini, tüzel kişiler ise; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv. vb.), kuruluş sözleşmesinin aslı, yönetim kurulu imza sirküleri, adres beyanı ve dosya bedelini en geç ihale günü ihale saatine kadar belediye veznesine yatırıp, ilgili evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.Posta ile yapılacak müracaatlarda, meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.
4-İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.
5-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanlar 100,00 (Yüz) TL’lik şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırmak zorundadırlar, aksi takdirde ihaleye katılamazlar.
6- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte ihale komisyonu tamamen serbesttir.
- İş bu ilan 6 (Altı) maddeden ibarettir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR