DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Doğanşehir Belediyesine ait işyerleri ihale ile satılacaktır

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01014042
Şehir : Malatya / Doğanşehir
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DOĞANŞEHİR 25.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Malatya ili Doğanşehir  İlçesi Mülkiyete Belediyemize ait Gayrimenkuller  (,işyerleri) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45,46,47,48,49 Maddelerine göre açık ihale usülü  ihale edilelektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.07.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Doğanşehir Belediyesi Meclis  Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ (GAYRİMENKUL)
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

1- Malatya ili Doğanşehir İlçesi Mülkiyete Belediyemize ait Gayrimenkuller (,işyerleri) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45,46,47,48,49 Maddelerine göre açık ihale usülü ihale edilelektir
DOĞANŞEHİR İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER(TAŞINMAZ)

Mahalle Adı Ada/Parsel Bağımsız Bölüm Şuan ki Kullanımı Kat Mülkiyetindeki Alanı (a) Birim Fiyat (b) Fiyat (axb=) GEÇİCİ TEM
Yeni Mah. 37/44 38nolu(2.kat) Doğanşehir Dersanesi 19,32 1150TL/m2 22.218,00 TL 700,00
Yeni Mah. 37/44 39nolu(2.kat) Doğanşehir Dersanesi 11,82 1150TL/m2 13.593,00 TL 410,00
Yeni Mah. 37/44 40nolu(2.kat) Doğanşehir Dersanesi 16,98 1150TL/m2 19.527,00 TL 590,00
Yeni Mah. 37/44 41nolu(2.kat) Doğanşehir Dersanesi 14,72 1150TL/m2 16.928,00 TL 510,00
Yeni Mah. 37/44 42nolu(2.kat) Doğanşehir Dersanesi 20,11 1150TL/m2 23.126,50 TL 700,00
Yeni Mah. 37/44 43nolu(2.kat) Doğanşehir Dersanesi 24,27 1150TL/m2 27.910,50 TL 850,00
Yeni Mah. 37/44 44nolu(2.kat) Doğanşehir Dersanesi 15,18 1150TL/m2 17.457,00 TL 500,00
Yeni Mah. 37/44 45nolu(2.kat) Doğanşehir Dersanesi 26,92 1150TL/m2 30.958,00 TL 930,00
Yeni Mah. 37/44 46nolu(2.kat) Doğanşehir Dersanesi 17,41 1150TL/m2 20.021,50 TL 650,00
Yeni Mah. 37/44 47nolu(2.kat) Doğanşehir Dersanesi 26,92 1150TL/m2 30.958,00 TL 930,00
Yeni Mah. 37/44 48nolu(2.kat) Doğanşehir Dersanesi 15,18 1150TL/m2 17.457,00 TL 500,00
Yeni Mah. 37/44 49nolu(2.kat) Doğanşehir Dersanesi 33,61 1150TL/m2 38.651,50 TL 1200,00
Yeni Mah. 37/44 50nolu(2.kat) Doğanşehir Dersanesi 12,84 1150TL/m2 14.766,00 TL 450,00
Yeni Mah. 37/44 51nolu(2.kat) Doğanşehir Dersanesi 11,94 1150TL/m2 13.731,00 TL 420,00
Yeni Mah. 37/44 52nolu(2.kat) Doğanşehir Dersanesi 19,80 1150TL/m2 22.770,00 TL 700,00
Sürgü Mah. 0/3575 13 Nolu Ofis İşyeri 52,15 3000TL/m2 156.450,00 TL 4,695,00


Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen Satış bedelleri ve geçici teminat miktarları belirtilen, Doğanşehir Belediyesine ait gayrimenkul Doğanşehir Belediyesi Başkanlığınca 02.07.2019 tarihinde Salı günü saat 11.00’de Doğanşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacak.İstekliler, ihaleye ilişkin Şartnameyi Doğanşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden görebilirler 50,00 TL karşılığı satınalabilirlerTaşınmazların muhammen satış bedelleri, yukarıda madde 1’de gösterilmiştir.İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için alacağı taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.İştirakçilerin Geçici teminat bedelini İhale tarihinde ve saat inden önce belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir.Gayrimenkul ihale satış bedelleri ihale onay tarihinden itibaren on gün içerisinde yatırılacaktır.
Her türlü harç ve vergiler ihaleyi alan kişiye aittirHer türlü itilafta Doğanşehir mahkemeleri yetkilidirKiralama ihalesi aynı gün sonuçlanmadığı takdirde izleyen iş günü yapılacaktır
İhaleye katılacakların;

 1. GERÇEK KİŞİLERDEN;
  1. İkametgâh belgesi,
  2. Nüfus Cüzdan Sureti,
  3. Noter Tasdikli imza beyannamesi,
  4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)
  5. Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
  6. İhale şartname bedeline ait makbuz ve ihale şartnamesi.

 1. TÜZEL KİŞİLERDEN;

1-Tebligat için adres beyanı
2-Tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri

  1. Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan , ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi
  2. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili

sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

  1. Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)

6-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

  1. İhale şartname bedeline ait makbuz ve ihale şartnamesi.

.

 1. Ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir..


Açık teklif usülüne göre ihale isteklerini komisyon önünde sözlü olarak belirtmek sureti ile yapılacaktır.
İhaleye katılanlar bu şartları aynen kabul etmiş sayılırlar

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR