DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Devrek Belediyesi'ne ait parkmetre alanı ihaleyle kiraya verilecektir

DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Belediyemiz uhdesinde bulunan;  Yeni Mahalle, Eski Mahalle ve İsmet Paşa Mahallelerine bağlı Atatürk Caddesi, Ankara Caddesi, Dr. Veysel Atasoy Caddesi, Vedat Ali Özkan Caddesi, Ankara Asfaltı Üzeri Caddesi, İnönü Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 340 araçlık ücretli mobil parkmetre (büyük araçlar hariç olmak üzere) işletmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.12.2019 09:45
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Devrek Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DEVREK
BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN
İLAN

Belediyemiz uhdesinde bulunan; Yeni Mahalle, Eski Mahalle ve İsmet Paşa Mahallelerine bağlı Atatürk Caddesi, Ankara Caddesi, Dr. Veysel Atasoy Caddesi, Vedat Ali Özkan Caddesi, Ankara Asfaltı Üzeri Caddesi, İnönü Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 340 araçlık ücretli mobil parkmetre (büyük araçlar hariç olmak üzere) işletmesi işin 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu’nun 35/C Maddesi gereği şart namesi dahilinde muhammen bedel üzerinden açık arttırma usulü ile 1+1+1 = 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

İŞİN NİTELİĞİ ARAÇ SAYISI KİRALAMA SÜRESİ MUHAMMEN BEDELİ / AYLIK GEÇİCİ TEMİNAT TARİH SAAT
Mobil Parkmetre 340 3 YIL 20.000,00 TL 21.600,00 TL 11.12.2019 09:45

İhalesi; Şartname ve ekleri Devrek Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 150,00 TL karşılığı temin edilebilecektir. İhale Devrek Belediyesi Encümen salonunda İhale komisyonu huzurunda 11.12.2019 tarihinde saat 09.45‘te yapılacak olup ihaleye girebilmek için isteklilerin belirlenen tüm evrakları ihaleden 1 (bir) gün önce mesai bitimine kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

İsteklilerde Aranacak Belgeler :

A-) Gerçek Kişilerden :
a) Nüfus cüzdanı suretini,
b) İkametgâh ilmühaberini,
c) Geçici teminatı,
d) Şart name bedeli,
e) Oda kaydını,
f) İstekliler adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnamelerini,
g) Belediyeden borcu yoktur belgesi,

B-) Tüzel Kişilerden :
a) Oda Kayıt belgesi,
b) Tebligat için adres beyanı (telefon, fax ve elektronik posta adresi),
c) Şirket ortaklarının nüfus cüzdanı suretini,
d) İstekliler adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnamelerini,
e) Geçici teminatı,
f) Ticaret sicil gazetesini tasdikli olarak,
g) İmza sirkülerini (vekil ise, vekilinin de imza sirküsü ),
h) Belediyeden borcu yoktur belgesi,

C-) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin Noter ortaklık anlaşmasını ve her biri için hazırlanacak belgeleri vermeleri şarttır..
1- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2- Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
3- Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR