DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Derince Belediyesine ait otopark, taksi durağı yeri ve büfeler kiraya verilecektir

DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Derince Belediyesine ait 8 adet yer kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.02.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çenedağ Mahallesi, Denizciler Caddesi, Belediye Hizmet Binası, No:83, K:3 adresinde bulunan Derince Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN


1- Derince Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda tabloda belirtilen 8 (sekiz) adet yerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. ve 46. maddelerine göre ‘‘Açık Teklif Usulü’’ ile kiralanması amacıyla ihalesi yapılacaktır.
2- Aşağıda İhale bilgileri verilen 8 adet yerin kiralama ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen muhammen bedeli üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Çenedağ Mahallesi, Denizciler Caddesi, Belediye Hizmet Binası, No:83, K:3 adresinde bulunan Derince Belediyesi Encümen Salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır.
3- İhale edilecek 8 (sekiz) adet yerin muhammen bedeli, şartname bedeli, Geçici teminatı ve ödeme şekli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sıra No Kiraya verilecek yerin Adres ve Mevkii Kullanım Alanı Kullanım Amacı Kira Süresi Ödeme Şekli Şartname Bedeli Muhammen Bedeli Aylık (Kdv Hariç) Geçici Teminat (%3) İhale Tarihi Saati ve Usulü
1 Yenkent Mahallesi, Nursel Sokak üzeri, 1880 parsel nolu taşınmazın üzerinde bulunan alan 20m²
Açık Alan
Büfe 2 yıl
5 ay
Aylık peşin 50.00 ₺ 630,00 ₺ 548.10 ₺ 19.02.2020 Saat 10:30 Açık Teklif Usulü
2 Yenikent Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Caddesi ve Barış Manço Sokak kesişimi 4761 ada 1 parsel üzerinde bulunan alan 20 m²
Açık Alan
Büfe 2 yıl
5 ay
Aylık peşin 50.00 ₺ 1.500,00 ₺ 1,305.00 ₺ 19.02.2020 Saat 10:35 Açık Teklif Usulü
3 Çenedağ Mahallesi, İstiklal Caddesi ve Hafız Hasan YILMAZ Caddesi kesişimi 1364 adanın güneyinde bulunan alan 6 m² Kapalı 30 m² Açık Alan Taksi Durağı 3 yıl Aylık peşin 50.00 ₺ 750,00 ₺ 810.00 ₺ 19.02.2020 Saat 10:40 Açık Teklif Usulü
4 Yavuz Sultan Mahallesi, Rıhtım Caddesi üzeri, 1446 ada 1 parselin batısındaki alan 130m² Kapalı 1870m² Açık alan Minibüs Durağı 3 yıl Aylık peşin 50.00 ₺ 1.000,00 ₺ 1,080.00 ₺ 19.02.2020 Saat 10:45 Açık Teklif Usulü
5 Yenikent Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi kesişimi, 2130 parsel nolu taşınmaz üzeri 370 m² Kapalı 485m² Açık Alan Restoran, Kafe ve Çay Bahçesi 3 yıl Aylık peşin 100.00 ₺ 3.000,00 ₺ 3,240.00 ₺ 19.02.2020 Saat 10:50 Açık Teklif Usulü
6 Yenikent Mahallesi, Mehmet Akif ERSOY Caddesi ve Ebru Sokak kesişimi, 2008 parsel nolu taşınmazdaki Şehit Er Emre Kaan ARLI kapalı spor salonunun batısındaki alan 155 m² Kapalı 300m² Açık Alan Restoran, Kafe ve Çay Bahçesi 3 yıl Aylık peşin 100.00 ₺ 1.250,00 ₺ 1,350.00 ₺ 19.02.2020 Saat 10:55 Açık Teklif Usulü
7 Çınarlı Mahallesi, Kelebek Sokak 5140 Ada, 6 parsel nolu taşınmaz 5835m²
Açık Alan
Açık Otopark 3 Yıl Aylık peşin 100.00 ₺ 2.300,00 ₺ 2,484.00 ₺ 19.02.2020 Saat 11:00 Açık Teklif Usulü
8 Yenikent Mahallesi, Araptepe Sokak üzeri 4712 Ada 12 parselin güneyindeki alan 2000 m²
Açık Alan
Açık Otopark 3 Yıl Aylık peşin 100.00 ₺ 1.500,00 ₺ 1,620.00 ₺ 19.02.2020 Saat 11:05 Açık Teklif Usulü


4- İhaleye katılmak isteyenlerden;
A) Gerçek / Tüzel Kişilerde Aranan Şartlar

 • Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (Asıl)
 • Kanuni adresini belirten Adres Beyanı (Gerçek Kişilerde; İkametgâh Belgesi)
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli İmza Sirküleri (Asıl) (Gerçek Kişilerde: Noter tasdikli İmza Beyannamesi Derneklerde; Derneğin Noter onaylı imza sirküleri veya ihale ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile ihaleye katılmak için yetki verilen kişiye ait Noter onaylı İmza Beyannamesi)
 • Tüzel Kişi; Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan 2019 yılına ait Oda Kayıt Belgesi (Asıl) / Gerçek Kişi; Nüfus Kayıt Örneği) / (Dernek; Dernekler Müdürlüğü Faaliyet Belgesi)
 • Vekaleten katılımda Noter tasdikli vekaletname ile vekilin İmza Beyannamesi(Asıl)
 • Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Asıl)
 • Katılımcı tarafından İmzalı Şartname

B) Diğer Şartlar

 • Söz konusu ihale, 2886 sayılı D.İ.K.’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat belgesi dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.
 • İhale şartnamesi, tabloda belirtilen bedel karşılığında Derince Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden imza karşılığı istekli veya yetkili vekillerine verilecektir. İhale şartnamesi aynı yerde ücretsiz görülebilir.
 • İstekliler istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihalenin yapılacağı günden bir gün once 18/02/2020 Salı günü, saat 16:00’a kadar Derince Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi aynı saatte ulaşmak şartıyla iadeli taahhütlü olarakta gönderilebilir. Katılımcıların veya yasal temsilcilerinin ihale günü bizzat bulunması gerekmektedir.

5) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup teklif edilen bedeli uygun görmediği takdirde ihaleyi yapmayabilir.
2886 sayılı yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR