PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Deniz Kampüsü kafeteryası 3 yıl süreli kiraya verilecektir

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01129336
Şehir : İstanbul / Tuzla
Yayınlandığı Gazeteler

DOKUZ SÜTUN 09.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.02.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü Postane Mah. Eflatun Sok. No: 8  Tuzla - İstanbul
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiraya Verme

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DENİZ KAMPÜSÜ KAFETERYA KİRALAMA İHALE DUYURUSU

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

1. İhale Detayları

İhale Şehri İstanbul
İş Şehri İstanbul
Kurum T.C. Piri Reis Üniversitesi
İşin Adı/Konusu/ Cinsi Kafeterya Kiralama İhalesi / Kiralama
İhale Tarihi ve Saati 17.02.2020 Pazartesi Günü Saat :14:00
İhale Usulü Açık İhale (Kapalı Teklif-Açık Artırma)
Geçici Teminat Tutarı Alınmayacaktır.
İhale Doküman Bedeli Alınmayacaktır.
İhale Adresi Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü Postane Mah. Eflatun Sok. No: 8 Tuzla - İstanbul
Telefon ve faks numarası 0216 581 00 50 ve 0216 581 00 51
Elektronik Posta Adresi satinalma@pirireis.edu.tr
Web Sitesi http://www.pirireis.edu.tr
Tekliflerin Teslim Tarih ve Yeri Duyurumuzun 3. Maddesinde İstenen Belgeler ve Kapalı Fiyat Teklifi İhale Gün ve Saatinde ihale salonunda teslim edilmelidir.


Niteliği Kiralama İşi
İşin Yeri Deniz Kampüsü –Tuzla /İstanbul
Miktarı 3 yıl sürelidir.
Çalışma Saatleri Detaylar Teknik Şartnamede belirtilmektedir.


2. İdari-Teknik Şartname Temini /Keşif Planı:

Teslim Alınacak Birim Satınalma Müdürlüğü
Teslim/Keşif Tarih 11.02.2020-14.02.2020 tarih aralığında (Randevu İle)
Teslim Adresi Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü Satınalma Müdürlüğü Postane Mah. Eflatun Sok. No.8 Tuzla - İstanbul
Açıklama Teslim alacak kişilerin şirket kaşeleri olmalıdır.3. İstenen Belgeler
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekmektedir.

   1. İsteklinin, İdari ve Teknik Şartnamelerin tüm madde ve hükümlerini eksiksiz ve tamamıyla okuyup kabul ettiğine delil olarak, her sayfası yeterli sayıda İstekli yetkililerince imza edilmiş ve kaşelenmiş İdari ve Teknik Şartname kopyaları (ıslak imza ve kaşeli)
   2. İstekli Firma Tebligat adresi ile gerektiğinde haberleşmek için telefon, faks ve elektronik posta adresi
   3. 2019 tarihli Oda sicil kayıt sureti
   4. Firmanın kuruluş ticaret sicil gazetesi kopyası (varsa ana sözleşme değişiklikleri ile birlikte)
   5. Geçerli imza sirküleri kopyası
   6. Son Vergi Levhası kopyası
   7. Son iki yıla ait onaylı, Bilanço-Gelir tablosu ile son beyan edilen Kurumlar Vergi beyannamesi.
   8. İşbu şartname konusu hizmetleri yerine getirebileceğini gösterir yetki ve izin belgeleri
   9. İsteklinin son 5 (beş) yıl boyunca ihale konusu işler ile ilgili faaliyetinin olduğuna dair belge,
   10. En son döneme ait vadesi geçmiş gelir/kurumlar/katma değer vergisi ve gelir vergisi stopajı borcu olmadığına dair, bağlı olunan Vergi Dairesinden alınacak ilişiksizlik belgesi
   11. Minimum 1000 kişinin bulunduğu, daha önce benzer tesislerde (üniversiteler, diğer okullar, işyerleri, alışveriş merkezleri ve kamu kurumları gibi) Kantin ve Kafeterya İşletme faaliyetlerinde bulunduğuna dair, iş bitirme belgeleri ve ilgili konudaki referansları ile sertifika ve belgeler. (Kantin işletmeciliği ustalık belgesi, kalfalık, kantin işletmeciliği kurs bitirme belgesi, gıda, bakliyat, büfe v.b. işletmeciliği kurs bitirme belgesi ya da aşçılık belgesi, ihale konusu iş ile ilgili alınmış vb. sertifikalar veya işyeri açma belgelerinden en az birini teklif dosyasında sunacaktır. İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise, bu maddede istenen belge tüzel kişilikte bordrolu olarak çalışan kişiye ait olacaktır.)
   12. İstekli tarafından imza ve kaşelenmiş Kamu İhale Yasaklısı olmadığına dair beyanı (Kamu İhale Kurumu’nun güncel “Yasaklılar Listesi” nde bulunduğu tespit edilen İsteklilerin teklifleri kabul edilmez/dikkate ve değerlendirmeye alınmaz/tespit edildiği safhada değerlendirme dışı bırakılır).

    4- Ayrıntılı bilgiye Üniversiteden temin edilecek ihale dokümanı içinde bulunan İdari ve Teknik Şartnameden ulaşılabilir.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR