ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çumra Belediyesine ait gayrimenkuller kiraya verilecektir

ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01094308
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

ÇUMRA POSTASI 04.12.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Taşınmazların Muhammen bedeli ve geçici teminatı yukarıdaki tablodaki gibidir. Belediyemize ait Yukarıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Muhammen bedel üzerinden açık arttırma usulü ile tabloda belirtilen tarih ve saatlerde ihale  edilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzuru
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Belediye Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.
S.NO İli İlçesi Mahalle Cadde / Sokak No Muhammen
Bedeli
Cinsi Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Konya Çumra İzzetbey A.Türkeş 57 5.000,00 TL Belediye Oteli 4.250,00 TL 19.12.2019 10:00
2 Konya Çumra İzzetbey Gazi 36 9.000,00 TL Altınpark ve Salonu 7.650,00 TL 19.12.2019 10:00
3 Konya Çumra Meydan 73875 5 15.000,00 TL Sırçalı Kafe Restorant ve Açıkhava Düğün Salonu 12.745,00 TL 19.12.2019 10:00
4 Konya Çumra Meydan 73876 2/1 10.000,00 TL Sırçalı Tepe Restoran 8.500,00 TL 19.12.2019 10:00
5 Konya Çumra Yenimahalle Mevlana 3 2.500,00 TL Şarıldak Açık Hava Düğün Salonu 2.125,00 TL 19.12.2019 10:00
6 Konya Çumra Yenimahalle Mevlana 3 4.000,00 TL Çadır Kafe 3.400,00 TL 19.12.2019 10:00
Taşınmazların Muhammen bedeli ve geçici teminatı yukarıdaki tablodaki gibidir.
Belediyemize ait Yukarıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Muhammen bedel üzerinden açık arttırma usulü ile tabloda belirtilen tarih ve saatlerde ihale edilecektir.
İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tamamen serbesttir.
Şartname Belediyemiz tahsilat şefliğinden 25.-TL. karşılığında temin edebilirler.
İhaleye girecekler ihale saatine yarım saat kalaya kadar
a - Nüfuscüzdanı veya kimlik yerine geçebilecek bir belgenin fotokopisi, Kanuni ikamet belgesi veya Türkiye de tebligat için adres beyanı
b- Tüzel kişilerden imza sirküleri, Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü, ihaleye katılabilmek için yetki belgesi, tebligat için adres beyanı ve irtibat telefonu, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi, Şartname Bedelini ve Geçici Teminatı Belediyemiz veznesine yatırılıp aldıkları makbuzu veya 2886 sayılı D.İ.Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeyi, Tahsilât Şefliğine vermeleri şarttır. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR