ÇORUM İCRA DAİRESİ

Çorum Merkez'de fabrika binası ve eklentileri icradan satılıktır

ÇORUM İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01178847
Şehir : Çorum / Merkez
Semt-Mahalle : PINARÇAYOSB MAH. / KARAKEÇİLİ

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 24.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/1388 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
17,243,233 TL
Birinci Satış Günü
:
02.09.2020 10:00
İkinci Satış Günü
:
30.09.2020 10:00
Satış Yeri
:
Karakeçili mah. Alaybey sok. No:96/A Çorum Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası 2. Kat Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ÇORUM
İCRA DAİRESİ
2019/1388 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Bilirkişi raporuna göre; Çorum İli, Merkez İlçesi, Pınarçay Köyü, Kır Mevkii, Cilt no 8, Sayfa no 791, - Ada, 732 Parsel'de bulunan, 25.000,00 m2 yüzölçümlü, ana taşınmaz niteliği;Fabrika Binası ve Müştemilatı,hisse pay/payda tam, taşınmaz tapuda; Gayrimenkulün İcra Satışları Dâhil Üçüncü Kişilere Devrinde OSB'den Uygunluk Şartı Aranacaktır. beyanı bulunmaktadır.bilirkişi raporu imar durumu; taşınmazın bulunduğu - ada 732 numaralı parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Emsal: 0,70 Organize Sanayi alanında kalmaktadır. 732 parsel numaralı taşınmaz üzerinde 2 katlı beton prekast taşıyıcı sistemli idari bina ve imalathane olarak kullanılan yapı, tek katlı güvenlik kulübesi, tek katlı kreş yapısı, su deposu ve parselde perdahlı saha betonu olduğu tespit edilmiştir. İdari Bina ve İmalathane: Zemin Kat + 1 Normal kat olmak üzere toplam 2 katlı beton prekast karkas olarak inşa edilmiş olan yapının toplam kullanım alanı 11.035,00 x 2,00 = 22.070,00 m²dir. Binanın dış cephesi alüminyum sandavic panel giydirme cephelidir.Binanın zemin katında yemekhane, nakış odası, özel imalat odası, WC-lavabo mahalleri bulunmaktadır. Zemin katın duvarları alçı üzeri plastik boyalıdır. Zemin katın tüm alanlarındaki asma tavanlar sökülmüş, asma tavan askıları takılı haldedir. Yapının iç mahallerindeki kapılar sökülmüş haldedir. Zemin katın zemini yer yer seramik yer yer karo mozaik yer yer perdahlı saha betonu kaplıdır.Binanın 1. katında alüminyum doğrama ve alçıpanla ile ayrılmış ofis odaları ve imalathane mahalli bulunmaktadır. Birinci katın zemini perdahlı kaplı olup, duvarları alçı üzeri plastik boyalıdır.Binanın çatısı prekast beton makas üzeri çelik aşık üzeri sandeviç çatı paneli ile örtülüdür. Binanın ısıtma sistemi ve asansörü tamamen sökülmüş halihazırda yerinde bulunmamaktadır.Yapı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Yapı Yaklaşık Maliyetlerine göre; Mimarlık ve Mühendislik İşleri Şartnamesinin 3.2. Maddesi gereğince; III. Sınıf A grubu yapı sınıfına dâhildir. Hâlihazır durumu itibariyle yapı yıpranma oranı %30dur. Kreş Yapısı:530,00 m2 oturum alanında kreş olarak kullanılan tek katlı yığma yapının dış cephesi dekoratif siding kaplamalıdır. Yapının duvarları alçı sıva üzeri plastik boyalı kapıları membran kaplı panel kapıdır. Odaların zemini PVC esaslı zemin kaplamalı çatısı demir doğrama üzeri ahşap OSB yonga levha kaplı üzeri alaturka kiremit ile örtülüdür. Pencereleri PVC olan yapının alçıpan asma tavanı sökülmüş haldedir. Wc ve lavabo mahallerinin zemini ve duvarları seramik kaplamalıdır. Yapı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Yapı Yaklaşık Maliyetlerine göre; Mimarlık ve Mühendislik İşleri Şartnamesinin 3.2. Maddesi gereğince; III. Sınıf A grubu yapı sınıfına dâhildir. Hâlihazır durumu itibariyle yapı yıpranma oranı %20dir. Güvenlik Kulübesi: Parsel içerisinde fabrikanın güvenlik kulübesi olarak kullanılan 45,00 m2 oturum alanında tek katlı yığma yapı bulunmaktadır. Yapıda iki oda ve iki adet WC mahalli bulunmaktadır. Yapının zemini seramik kaplı, pencereleri ve kapıları alüminyum doğramalıdır. Yapı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Yapı Yaklaşık Maliyetlerine göre; Mimarlık ve Mühendislik İşleri Şartnamesinin 3.2. Maddesi gereğince; II. Sınıf B grubu yapı sınıfına dâhildir. Hâlihazır durumu itibariyle yapı yıpranma oranı %20dir. Su Deposu: Parsel üzerinde fabrikanın su ihtiyacını karşılamak üzere 230 m2 alanında 4 metre yüksekliğinde betonarme su yapısı bulunmaktadır.Yapı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Yapı Yaklaşık Maliyetlerine göre; Mimarlık ve Mühendislik İşleri Şartnamesinin 3.2. Maddesi gereğince; I. Sınıf B grubu yapı sınıfına dâhildir. Hâlihazır durumu itibariyle yapı yıpranma oranı %20dir. Saha Betonu: Parsel üzerinde çevre düzenlemesi ve yol olarak kullanılmak üzere 25 cm kalınlığında toplam 8030,00 m2 alanında perdahlı saha betonu olduğu tespit edilmiştir. Saha Betonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Yapı Yaklaşık Maliyetlerine göre; Mimarlık ve Mühendislik İşleri Şartnamesinin 3.2. Maddesi gereğince; I. Sınıf A grubu yapı sınıfına dâhildir. Hâlihazır durumu itibariyle yapı yıpranma oranı %15’dir.Elektrik İmalatı: 22 adet5 m tek konsollu galvanizli çelik poligon çevre aydınlatma direği (Armatür dahil) toplam:7700 TL (adet 350 TL) ,7 adet 5 m iki konsollu galvanizli çelik poligon çevre aydınlatma direği (Armatür dahil) toplam: 2800 TL (adet 400 TL).Zemin Değeri:1m² zemin bedeli 40,00 TL olabileceği kanaatine varılmıştır.
YAPI SINIFI ALAN (m²) (A)m² FİYATI AMORTİSMAN İNŞAAT DEĞERİ
İdari Bina (TL) (B) (%)( C ) AxBx(1,00-C)
ve İmalathane III/A 22.070,00 980,00 30 15.140.020,00 TL Kreş Yapısı III/A 530,00 980,00 20 415.520,00 TL
Güvenlik KulübesiII/B 45,00 590,00 20 21.240,00 TL Su Deposu I/B 230,00 275,00 20 50.600,00 TL
Saha Betonu 8.030,00 88,69 15 605.353,60 TL
Zemin Değeri 25.000,00 40,00 1.000.000,00 TL
Elektrik İmalatları 10.500,00 TL
TAŞINMAZIN TOPLAM DEĞERİ 17.243.233,60 TL
"TAŞINMAZIN SATIŞINA İLİŞKİN ÖZEL HUSUSLAR (İhaleye iştirak edeceklerin ÇORUM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ PROTOKOLÜ'nde öngörülen nitelik ve koşulları taşıması gerekmekte olup ihaleye iştirak edecek katılımcılar, bu nitelik ve koşullara sahip olarak, bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır) : Satışa konu taşınmaz, Çorum Organize Sanayi Bölgesinde yer almaktadır. Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nin 10.06.2019 tarih ve 2019.601 sayılı yazısı ile: "Çorum Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş Protokolünün 6. Maddesi gereğince Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nin "Karma OSB" olduğu, OSB'de yer alacak katılımcıların temel vasıfları ile OSB'de kurulamayacak tesislerin OSB Uygulama Yönetmeliğinin 101 ve 102. Maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği bildirilmiştir. Bu kapsamda Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği madde 101'de yer alan OSB'lerde Kurulamayacak Tesislere ait bilgilerde yer alan aşağıda belirtilen tesisler Çorum Organize Sanayi Bölgesinde kurulamayacaktır:
a) Karma ve ihtisas OSB’lerde;
1) Ham petrol rafinerileri,
2) Kömür veya bitümlü şiştin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler,
3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,
4) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,
5) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,
6) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafıve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,
7) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,
8) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,
9) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin verilen; kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal, plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam, iplik ve benzeri atık ve hurdaları ara veya nihai ürüne çeviren tesisler hariç olmak üzere, her türlü atığın; geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlaştırılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler.
b) Karma OSB’lerde;
1) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler,
2) Petrokimya kompleksleri,
3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,
4) Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,
5) Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler,
6) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,
7) Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler,
8) Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri.
(2) (Değişik - R.G.: 18.11.2015 - 29536 / m.27) OSB; karma OSB’lerde, OSB’nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörlerini veya mevcut sektör yapısını, tesisin faaliyetinden kaynaklanan çevresel etkilerini, altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkilerini, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisini, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesislerin kurulmasına ilişkin olarak üniversite ve konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir.
4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 15.maddesi
"(Değişik fıkra: 23/10/2008-5807 S.K./3.mad) OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir."(Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nin müdürlüğümüze hitaben yazmış olduğu 02/03/2020 tarihli yazısına göre söz konusu taşınmaz malikinin 159.347,96 TL güncel borç bakiyesi bulunmaktadır.) "(Ek fıkra: 23/10/2008-5807 S.K./3.mad) Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır." Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 109.Maddesi: "Katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir.Taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur şerhi bulunmakta olup, icra satışı sonrası taşınmazın tapu tescili öncesinde OSB 'den uygunluk görüşü sorulacak ve yeni alıcı için de aynı şerhin devamı sağlanacaktır.
Yüzölçümü : 25.000 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Emsal: 0,70 Organize Sanayi alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 17.243.233,60 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kayıtlarındaki gibi olup, gayrimenkulün icra satışları dahil 3. Kişilere devrinde OSB.den uygunluk şartı aranacaktır şerhi, Akayteks Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi lehine Diğer(Konusu:Ayni sermaye olarak kabul edilmiştir.) şerhi ile başkaca haciz ve ipotek şerhi, beyan vs. bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 02/09/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 30/09/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Karakeçili mah. Alaybey sok. No:96/A Çorum Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası 2. Kat Mezat Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- İcra ve iflas kanununun 127. Maddesinde yer alan "İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer." hükmü gereğince ilgililere gazete veya elektronik ortamda yapılan satış ilanın tebligat yerine geçmesine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 06/04/2017 gün ve 2017/1404 Esas 2017/5536 Karar sayılı ilamı gereği ''satış ilanı tebliğ edilecek ilgililer, satış kararının verildiği tarih itibariyle belirleneceğinden 03/03/2020 tarihinde sonra taşınmaz kaydına konulan hacizlere ilişkin olarak başkaca haciz alacaklılarına satış tarih ilanın tebliğine yer olmadığına,

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7-Yaşanılan covid 19 salgını sebebi ile fiziki parada bulunması muhtemel virüsün bulaşmasını önlemek, piyasada sahte para ve ihale anında yaşanan aksaklıklar nedeniyle Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 04/01/2013 tarih ve 2013/21 sayılı"6352 Sayılı Kanun ile Değiştirilen İcra İflas Kanunun Uygulanması" konulu yazısı doğrultusunda Kasa İşlemleri bölümü 2. Bentte belirtilen "İhale Teminat Bedeli" dahil her türlü ödemenin; icra ve iflas dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet bankacılığı yolu ile yada anlaşmalı banka olan Vakıfbank tarafından icra iflas dairelerine kurulan POS cihazı üzerinden yatırılmasına ilişkin yazı gereğince ihale teminatı olarak yatırılması gereken %20 nakit teminatın Müdürlüğümüzün Türkiye Vakıflar Bankası Çorum Şubesindeki TR810001500158007307582239 İBAN noluEmanet kasa hesabına ihale saatinden önce T.C. KİMLİK NUMARASI VE DOSYA NUMARASI BELİRTİLEREK yatırılması gerekmektedir. Katılımcıların ihale sırasında banka dekontunu ibraz etmeleri zorunlu olup, teminat miktarının yüksek olması nedeniyle, satış mahallinde sunulduğunda sayılması, sahteliğinin kontrolü vs. İşlemlerin yapılması zor olması nedeniyle NAKİT TEMİNAT İLE KATILIM SAĞLANMAMASI İÇİN GEREKLİ ÖZENİN GÖSTERİLMESİ, nakit teminat ile gelinmesi halinde de ihaleye katılımın kabul edileceği,

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1388 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 23/06/2020

İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR