ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ

Çorum İl Özel İdaresi'ne ait 2 adet büro kiraya verilecektir

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01111627
Şehir : Çorum / Uğurludağ
Semt-Mahalle : YENİCAMİİ MAH. / UĞURLUDAĞ
Yayınlandığı Gazeteler

KESİN KARAR 15.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ÇORUM HABER 10.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2020 13:35
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mimar Sinan Mahallesi, İnönü Caddesi No:167 Çorum adresinde bulunan, İl Özel İdaresi ana binadaki Genel Sekreterlik toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


İLAN
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN


1- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Uğurludağ İlçesinde bulunan, Yenicami mahallesi, Köyiçi mevkii, 86 ada, 14 parselde kayıtlı İlçe Özel İdare Hizmet Binasının 1. Katındaki 43,80 m² yüzölçüme sahip 2 nolu işyeri (büro) ve 43,20 m² yüzölçüme sahip 3 nolu işyerinin (büro), oluşturulan muhammen bedel tespit komisyon raporu doğrultusunda 31/12/2022 tarihine kadar kiraya verilmek üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkartılmıştır.
2-İhaleler 22/01/2020 Çarşamba günü saat 13:35’de Mimar Sinan Mahallesi, İnönü Caddesi No: 167 Çorum adresinde bulunan, İl Özel İdaresi ana binadaki Genel Sekreterlik toplantı salonunda başlayacaktır.
3-Kiralama ile ilgili şartnameler Çorum İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir veya alınabilir.
4- İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Gerçek Kişiler:
a) İkametgah belgesi.
b) Geçici ihale teminatı.
c) Vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslı,
d) T.C. Kimlik numara nüfus cüzdanı fotokopisi.
e)İdaremiz kiracısı iken ihaleye katılacak olanlardan, İdaremize kira ve genel gider borcu bulunmadığına dair alınan belgenin aslı.
Tüzel Kişiler:
a)Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti.
b)Geçici ihale teminatı.
c)Noter tasdikli imza sirkülerinin aslı.
d)Vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslı,
e)Tüzel kişilik adına ihaleye katılacaklardan, tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.
f)İdaremiz kiracısı iken ihaleye katılacak olanlardan, İdaremize kira ve genel gider borcu bulunmadığına dair alınan belgenin aslı.
5-Taliplilerin ihale günü ve saatinde istenilen belgeleri ile ihale adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir. İstenilen belgelerden eksik olanlar ihaleye katılamazlar.
6- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.
UĞURLUDAĞ İLÇESİ ÖZEL İDARE HİZMET BİNASINDA
KİRAYA VERİLECEK İŞYERLERİ

Sıra No

Kapı NoKatCinsi

Alanı
(m²)

2020 Yılı Muhammen Bedeli (TL)
(K.D.V. Hariç)

Geçici Teminat (TL) %10


İhale Tarihi


İhale Saati

1


2

Birinci Kat

Büro

43,80

4.853,00

486,00


22/01/2020


13:35


2

3

Birinci Kat

Büro

43,20

4.787,00

479,00

22/01/2020

13:40

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR