ÇORLU 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çorlu'da 116 m² depolu dükkan icradan satılıktır (çoklu satış)

ÇORLU 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01092035
Şehir : Tekirdağ / Çorlu
Semt-Mahalle : REŞADİYE MAH. / ÇORLU
: 116
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/5700 ESAS
Muhammen Bedeli
:
240,000 TL
Birinci Satış Günü
:
24.01.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
21.02.2020 14:00
Satış Yeri
:
ÇORLU 4 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ÇORLU
4. İCRA DAİRESİ
2019/5700 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ ili Çorlu ilçesi reşadiye mahallesi 747 ada 37parsel sayılı taşınmaz üzerinden bulunan 122/892arsa paylı , zemin +bodrum kat, 1 numaralı bağımsız bölüm (depolu dükkan)(Çorlu Belediye Başkanlığında yapılan araştırma sonucunda fiili adresin Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Çobançeşme Mahallesi Musatfa kemal 1.Sokak Kenanoğlu Apartmanı ,No:10 olduğu bağımsız bölümün boş olduğu tesip edilmiştir),İmar planında ikiz nizam kat 5 kat konut alanında bulunmaktadır yapı ruhsat tarihi 09/05/2007 ,yapı kullanma izin belge tarihi 14/10/2011 olup bağımsız bölümün net yüz ölçümü 150,00m2'den azdır depolu dükkanının bulunduğu betonarme bina bodrum kat +zemin kat + 4 normal kattan oluşmaktadır betonarme binanın dış cephesi renkli pvc panel kaplı olup meskenlerin pencere doğaramaları pvcdir.bina ulaşım altyapı elektrik su ve temizlik hizmetlerinden faydalanmaktadır dükkan mustafa kemal 1.sokağa cepheli olup dış cephe doğaraması alüminyumdur dükkanın zemin kat zemin kaplaması seramik ,duvar ve tavanları boyalıdır. dükkanının bodrum katı 55,05m2 zemin katı 61,85m2olup dükkan toplamda brüt 116,90m2dir.İş bu bilgiler bilirkişi raporundan alınmış olup ihale çorlu 4.İcra Müdürlüğü Mezat Salonunda yapılacaktır
Yüzölçümü : 360,75 m2
Arsa Payı : 747,37
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 240.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 24/01/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 21/02/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : ÇORLU 4 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Hatip Mahallesi Dİbek So Mevki 74 Ada 5 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 105/1000 arsa paylı zemin kat 1numaralı bağımsız bölüm (dükkan )(çorlubelediye başkanılğınndayapılan araştırma sonucunda fiiliadresin Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Hıdırağa Mahallesi Ballıoğlu Sokak Balkanlı Apartmanı No :18 olduğuvebağımsız bölümünde kiracıişyerinin faaliyetgösteridği kıymet takdiri tutanağı (11/06/2019) ve bilir kişi raporunda( 24/06/2019)tarihlerinde kiracı olduğu tespit edilmiştir İmarpalınında bitişik nizam 6kat ticari alandabulunmaktadır yapı ruhsat tarihi 07/01/2015yapı kullanma izin belge tarihi 05/01/2017 olup net yüzölçümü 150,00m2 den azdır Dükkanın bulunduğu betonarme binabodrum kat +zemi kat+ 5 normalkattan oluşmaktadır .Binanın dış cephesi ısı yalıtımıuygulanmış akrilik dış cephe boyalı penceredoğramaları pvdir betonarme bina ulaşımaltyapı elektrik su ve temizlik hizmetlerinden faydalanmaktadır.dükkanın dış cephe doğraması alüminyumdurdükkan içerisinde zemin kaplaması seramik duvar ve tavanları boyalıdır dükkan arka tarafında bir adet tuvalet bulunmaktadırDükkan brüt 125,90m2dir iş bu bu bilgiler bilirkişi raporundan alınmıştır ihale Çorlu 4 İcraMüdürlüğününMezat Salonun da yapılacaktır
Adresi :
Yüzölçümü : 449,79 m2
Arsa Payı : 105/1000
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 350.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : kayındaki gibidir
1. Satış Günü : 24/01/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 21/02/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : ÇORLU 4, İCRA DAİRESİ MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İli Çorlu ilçesi HatipMahallesi Kadir Sokak Mevkii 76 Ada ,43Parsel sayılıtaşınmaz üzerinde bulunan 115/600 arsa paylı ,zemin kat,1 numaralı bağımmsız bölüm (depolu dükkan )Çorlu belediye başkanlığında yapılan araştırma sonucunda fili adresin tekirdağ İli Çorlu İlçesi Hıdırağa mahallesi ,bakkal sokak no 11 olduğu , bağmısız bölümün depo olarak kullanldığı tespit edilmiştir) İmar planında bitişik nizam 6 kat ticarı alanda bulunmaktadır .yapı ruhsat tarihi14/10/2014olup net yüzölçümü 150,00 m2den azdır Bağımsız bölüme ait yapı kullanma izin belgesi bulunmamaktadır.taşınmaza ait yapı kullanma izin belgesiolmadığı ,iş bu sebeple taşınmazın iskansız olduğu Dükkanınn bulundğu betonarme bina bodrum kat +zemin kat+5 normal kattan oluşmaktadır.Binanın ön dış cephesi ısı yalıtımı uygulanmış akrilik dış cepheboylalıpencere doğramaları pvdir.betonarme binaulaşım altyapı elktirk su ve temizlik hizmelerinden faydalanmaktadır.Dükanındış cephe doğraması alüminyumdurdükkan içerisinde zemin kaplaması seramik duvar ve tavanları boyalıdır Dükakanda bodurm kat 63,00m2 zemin kat 52,76m2 olup toplamda 115,76m2 dir İş bu bilgiler bilirkişi raporundan alınmıştir İhale 4 İcra Müdürlüğnün Mezat Solanunda yapılacaktır
Adresi :
Yüzölçümü : 158,86 m2
Arsa Payı : 115/600
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 160.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : kayındaki gibidir
1. Satış Günü : 24/01/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 21/02/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : ÇORLU 4 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/5700 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR